ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.บุรีรัมย์ [ร้านดอกไม้ บุรีรัมย์]

ร้านดอกไม้ เมืองบุรีรัมย์
ร้านดอกไม้ คูเมือง
ร้านดอกไม้ กระสัง
ร้านดอกไม้ นางรอง
ร้านดอกไม้ หนองกี่
ร้านดอกไม้ ละหานทราย
ร้านดอกไม้ ประโคนชัย
ร้านดอกไม้ บ้านกรวด
ร้านดอกไม้ พุทไธสง
ร้านดอกไม้ ลำปลายมาศ
ร้านดอกไม้ สตึก
ร้านดอกไม้ ปะคำ
ร้านดอกไม้ นาโพธิ์
ร้านดอกไม้ หนองหงส์
ร้านดอกไม้ พลับพลาชัย
ร้านดอกไม้ ห้วยราช
ร้านดอกไม้ โนนสุวรรณ
ร้านดอกไม้ ชำนิ
ร้านดอกไม้ บ้านใหม่ไชยพจน์
ร้านดอกไม้ โนนดินแดง
ร้านดอกไม้ บ้านด่าน
ร้านดอกไม้ แคนดง
ร้านดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

วัดจันทราวาส
วัดสวนแตง(รายณะสุข)
วัดสวนใหญ่
วัดสุภโสภณ
วัดทุ่งสว่างแท่นพระ
วัดเทพนิมิตร
วัดบุตาวงษ์
วัดสง่าท่าชลนที
วัดหนองมันปลา
วัดบุขี้เหล็ก
วัดศรีสวัสดิ์
วัดแสลงพัน
วัดหนองระนาม
วัดหนองสรวง
วัดหนองบัว
วัดหนองหญ้าปล้อง
วัดอัมพวัน (บ้านหนองม่วง)
วัดอิสาณทะเมนชัย
วัดแจ้งตลาดโพธิ์
วัดชัยมงคล
วัดเวฬุวัน
วัดสว่างบุโพธิ์
วัดโนนแดง
วัดประสิทธาราม
วัดสระแร่
วัดหนองกระทิง
วัดหนองปลาไหล
วัดหนองผะองค์
วัดกวางงอย
วัดโกรกประดู่
วัดหนองโดนน้อย
วัดเขื่อนคงคา
วัดบ้านค้อ
วัดบุพพาราม
วัดมงคลนิมิตร
วัดสระขี้ตุ่น
วัดสว่างอารมย์
วัดใหม่อัมพวัน
วัดโคกสว่าง
วัดโพธิ์ศรีทอง
วัดเมืองแฝก
วัดหนองเก้าข่า
วัดหนองขุนปราบ
วัดหนองครก
วัดหนองสองห้อง
วัดโพธิ์ย่อย
วัดสาลวัน
วัดหนองกระทุ่ม
วัดหนองจิก
วัดหนองตาด
วัดโคกชาด
วัดโคกตาเงิน
วัดจินดาราม
วัดโนนสำราญ
วัดปิดทอง
วัดลุงม่วง
วัดหนองตาเรือง
วัดกระทิง
วัดตะขบ
วัดสว่างนที
วัดหัวสะพาน
วัดอัมพวัน (บ้านหินโคน)
วัดจตุราษฏร์บำรุง
วัดไตรรัตน์
วัดหนองบัวโคก
วัดตูมหวาน
วัดหนองตาบุญ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ,พวงหรีด ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ลำปลายมาศ,พวงหรีด ลำปลายมาศ ร้านดอกไม้ ลำปลายมาศ,พวงหรีด ลำปลายมาศ ร้านดอกไม้ ลำปลายมาศ,พวงหรีด ลำปลายมาศ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดจันทราวาส ม. 4 ลำปลายมาศ
วัดสวนแตง(รายณะสุข) ม.2 สวนแตง ลำปลายมาศ
วัดสวนใหญ่ ม. 3 ลำปลายมาศ
วัดสุภโสภณ ม. 1 ลำปลายมาศ
วัดทุ่งสว่างแท่นพระ ม. 1 หนองคู
วัดเทพนิมิตร ม.5 หนองตาด หนองคู
วัดบุตาวงษ์ ม.4 หนองคู
วัดสง่าท่าชลนที ม.6 บ้านไผ่ หนองคู
วัดหนองมันปลา ม. 5 หนองคู
วัดบุขี้เหล็ก ม. 6 แสลงพัน
วัดศรีสวัสดิ์ ม.5 แสลงพัน
วัดแสลงพัน ม. 7 แสลงพัน
วัดหนองระนาม ม. 2 แสลงพัน
วัดหนองสรวง ม. 3 แสลงพัน
วัดหนองบัว ม. 9 ทะเมนชัย
วัดหนองหญ้าปล้อง ม. 5 ทะเมนชัย
วัดอัมพวัน (บ้านหนองม่วง) ม. 4 ทะเมนชัย
วัดอิสาณทะเมนชัย ม. 1 ทะเมนชัย
วัดแจ้งตลาดโพธิ์ ม.3 ตลาดโพธิ์
วัดชัยมงคล ม. 4 ตลาดโพธิ์
วัดเวฬุวัน ม. 12 ตลาดโพธิ์
วัดสว่างบุโพธิ์ ม. 6 ตลาดโพธิ์
วัดโนนแดง ม. 5 หนองกะทิง
วัดประสิทธาราม ม. 13 หนองกะทิง
วัดสระแร่ ม. 8 หนองกะทิง
วัดหนองกระทิง ม. 1 หนองกะทิง
วัดหนองปลาไหล ม. 6 หนองกะทิง
วัดหนองผะองค์ ม. 4 หนองกะทิง
วัดกวางงอย ม. 7 โคกกลาง
วัดโกรกประดู่ ม. 6 โคกกลาง
วัดหนองโดนน้อย ม.8 หนองโดนน้อย โคกกลาง
วัดเขื่อนคงคา ม. 6 โคกสะอาด
วัดบ้านค้อ ม.7 โคกสะอาด
วัดบุพพาราม ม. 8 โคกสะอาด
วัดมงคลนิมิตร ม. 3 โคกสะอาด
วัดสระขี้ตุ่น ม. 4 โคกสะอาด
วัดสว่างอารมย์ ม. 1 โคกสะอาด
วัดใหม่อัมพวัน ม. 5 โคกสะอาด
วัดโคกสว่าง ม. 3 เมืองแฝก
วัดโพธิ์ศรีทอง ม. 4 เมืองแฝก
วัดเมืองแฝก ม. 1 เมืองแฝก
วัดหนองเก้าข่า ม.3 หนองเก้าข่า เมืองแฝก
วัดหนองขุนปราบ ม. 6 เมืองแฝก
วัดหนองครก ม. 2 เมืองแฝก
วัดหนองสองห้อง ม. 5 เมืองแฝก
วัดโพธิ์ย่อย ม. 1 บ้านยาง
วัดสาลวัน ม. 13 บ้านยาง
วัดหนองกระทุ่ม ม.5 บ้านยาง
วัดหนองจิก ม. 8 บ้านยาง
วัดหนองตาด ม.9 บ้านยาง
วัดโคกชาด ม. 1 ผไทรินทร์
วัดโคกตาเงิน ม. 5 ผไทรินทร์
วัดจินดาราม ม.3 ไผทรินทร์ ผไทรินทร์
วัดโนนสำราญ ม. 2 โคกล่าม
วัดปิดทอง ม. 3 โคกล่าม
วัดลุงม่วง ม. 1 โคกล่าม
วัดหนองตาเรือง ม. 6 โคกล่าม
วัดกระทิง ม. 1 หินโคน
วัดตะขบ ม. 4 หินโคน
วัดสว่างนที ม. 3 หินโคน
วัดหัวสะพาน ม. 6 หินโคน
วัดอัมพวัน (บ้านหินโคน) ม. 7 หินโคน
วัดจตุราษฏร์บำรุง ม. 3 หนองบัวโคก
วัดไตรรัตน์ ม. 1 หนองบัวโคก
วัดหนองบัวโคก ม. 5 หนองบัวโคก
วัดตูมหวาน ม.4 ตูมหวาน บุโพธิ์
วัดหนองตาบุญ ม.5 หนองตาบุญ บุโพธิ์
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ร้านดอกไม้ ลำปลายมาศ    ร้านดอกไม้ หนองคู    ร้านดอกไม้ แสลงพัน   
ร้านดอกไม้ ทะเมนชัย    ร้านดอกไม้ ตลาดโพธิ์    ร้านดอกไม้ หนองกะทิง   
ร้านดอกไม้ โคกกลาง    ร้านดอกไม้ โคกสะอาด    ร้านดอกไม้ เมืองแฝก   
ร้านดอกไม้ บ้านยาง    ร้านดอกไม้ ผไทรินทร์    ร้านดอกไม้ โคกล่าม   
ร้านดอกไม้ หินโคน    ร้านดอกไม้ หนองบัวโคก    ร้านดอกไม้ บุโพธิ์   
ร้านดอกไม้ หนองโดน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น