ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดกู่เต้า
วัดควรค่าม้า
วัดชัยพระเกียรติ
วัดเชียงมั่น
วัดเชียงยืน
วัดดวงดี
วัดดอกคำ
วัดดอกเอื้อง
วัดดับภัย
วัดทุงยู
วัดบ้านปิง
วัดปราสาท
วัดป่าเป้า
วัดป่าพร้าวใน
วัดผาบ่อง
วัดมณเฑียร
วัดสำเภา
วัดหม้อคำตวง
วัดหมื่นล้าน
วัดอุโมงค์ ( ต.ศรีภูมิ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดเจดีย์หลวง
วัดช่างแต้ม
วัดทรายมูลเมือง
วัดพระเจ้าเม็งราย
วัดพระสิงห์
วัดพวกแต้ม
วัดพวกหงส์
วัดพันเตา
วัดพันแหวน
วัดพันอ้น
วัดฟ่อนสร้อย
วัดเมธัง
วัดศรีเกิด
วัดหมื่นเงินกอง
วัดหมื่นตูม
วัดดาวดึงษ์
วัดธาตุคำ
วัดนันทาราม
วัดพวกช้าง
วัดพวกเปีย
วัดเมืองมาง
วัดศรีปิงเมือง
วัดศรีสุพรรณ
วัดหมื่นสาร
วัดชมพู
วัดชัยศรีภูมิ
วัดเชตวัน
วัดป่าแพ่ง
วัดแสนฝาง
วัดหนองคำ
วัดอู่ทรายคำ
วัดชัยมงคล
วัดช้างฆ้อง
วัดบุพพาราม
วัดพันตอง
วัดลอยเคราะห์
วัดหัวฝาย
วัดกู่คำ
วัดเกตการาม(เกตุการาม)
วัดเชตุพน
วัดท่าสะต๋อย
วัดเมืองกาย
วัดศรีโขง
วัดสันป่าข่อย
วัดข่วงสิงห์
วัดเจ็ดยอด
วัดช่างเคี่ยน
วัดแม่หยวก
วัดสันติธรรม
วัดป่าแดงมหาวิหาร
วัดผาลาด
วัดฝายหิน
วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดร่ำเปิง
วัดศรีโสดา
วัดสวนดอก
วัดใหม่ห้วยทราย
วัดอุโมงค์ (ม. 10 บ้านอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่)
วัดต้นปิน
วัดตำหนัก
วัดท่าข้าม
วัดป่าชี
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดสวนพริก
วัดอุโบสถ
วัดเกาะกลาง
วัดดอนชัย
วัดต้นตาลโตน
วัดท่าใหม่อิ
วัดป่าแดด
วัดป่าพร้าวนอก
วัดวังสิงห์คำ
วัดเมืองสาตรน้อย
วัดศรีบุญเรือง
วัดสันป่าเลียง
วัดเสาหิน
วัดดอนจั่น
วัดศรีบัวเงิน
วัดบวกครกน้อย
วัดขะจาว
วัดท่ากระดาษ
วัดฟ้าฮ่าม
วัดลังกา
วัดสันทราย
วัดบ้านท่อ
วัดป่าตัน
วัดเมืองลัง
วัดท่าเดื่อ
วัดท่าหลุก
วัดป่าข่อยใต้
วัดร้องอ้อ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่,พวงหรีด เมืองเชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่,พวงหรีด เมืองเชียงใหม่ ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่,พวงหรีด เมืองเชียงใหม่
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกู่เต้า ศรีภูมิ
วัดควรค่าม้า ศรีภูมิ
วัดชัยพระเกียรติ ศรีภูมิ
วัดเชียงมั่น ศรีภูมิ
วัดเชียงยืน เชียงยืน ศรีภูมิ
วัดดวงดี ม. 2 ศรีภูมิ
วัดดอกคำ ศรีภูมิ
วัดดอกเอื้อง ศรีภูมิ
วัดดับภัย ม. 1 ศรีภูมิ
วัดทุงยู ศรีภูมิ
วัดบ้านปิง ศรีภูมิ
วัดปราสาท ศรีภูมิ
วัดป่าเป้า ศรีภูมิ
วัดป่าพร้าวใน ศรีภูมิ
วัดผาบ่อง ศรีภูมิ
วัดมณเฑียร ศรีภูมิ
วัดสำเภา ศรีภูมิ
วัดหม้อคำตวง ศรีภูมิ
วัดหมื่นล้าน ศรีภูมิ
วัดอุโมงค์ ศรีภูมิ
วัดเจดีย์หลวง พระสิงห์
วัดช่างแต้ม พระสิงห์
วัดทรายมูลเมือง พระสิงห์
วัดพระเจ้าเม็งราย พระสิงห์
วัดพระสิงห์ พระสิงห์
วัดพวกแต้ม พระสิงห์
วัดพวกหงส์ พระสิงห์
วัดพันเตา พระสิงห์
วัดพันแหวน พระสิงห์
วัดพันอ้น พระสิงห์
วัดฟ่อนสร้อย พระสิงห์
วัดเมธัง พระสิงห์
วัดศรีเกิด พระสิงห์
วัดหมื่นเงินกอง พระสิงห์
วัดหมื่นตูม พระสิงห์
วัดดาวดึงษ์ หายยา
วัดธาตุคำ หายยา
วัดนันทาราม หายยา
วัดพวกช้าง หายยา
วัดพวกเปีย หายยา
วัดเมืองมาง หายยา
วัดศรีปิงเมือง หายยา
วัดศรีสุพรรณ หายยา
วัดหมื่นสาร หายยา
วัดชมพู ช้างม่อย
วัดชัยศรีภูมิ ม. 1 ช้างม่อย
วัดเชตวัน ช้างม่อย
วัดป่าแพ่ง ช้างม่อย
วัดแสนฝาง ช้างม่อย
วัดหนองคำ ช้างม่อย
วัดอู่ทรายคำ ช้างม่อย
วัดชัยมงคล ช้างคลาน
วัดช้างฆ้อง ช้างคลาน
วัดบุพพาราม ช้างคลาน
วัดพันตอง ช้างคลาน
วัดลอยเคราะห์ ช้างคลาน
วัดหัวฝาย ช้างคลาน
วัดกู่คำ วัดเกตุ
วัดเกตการาม(เกตุการาม) วัดเกตุ
วัดเชตุพน วัดเกตุ
วัดท่าสะต๋อย วัดเกตุ
วัดเมืองกาย วัดเกตุ
วัดศรีโขง วัดเกตุ
วัดสันป่าข่อย วัดเกตุ
วัดข่วงสิงห์ ม. 3 ช้างเผือก
วัดเจ็ดยอด ม. 2 ช้างเผือก
วัดช่างเคี่ยน ช้างเผือก
วัดแม่หยวก ช้างเผือก
วัดสันติธรรม ม. 5 ช้างเผือก
วัดป่าแดงมหาวิหาร ม. 8 สุเทพ
วัดผาลาด ม. 1 สุเทพ
วัดฝายหิน ม. 1 สุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ม. 9 สุเทพ
วัดร่ำเปิง ม. 5 สุเทพ
วัดศรีโสดา ม. 2 สุเทพ
วัดสวนดอก ม. 3 สุเทพ
วัดใหม่ห้วยทราย ม.4 ห้วยทราย สุเทพ
วัดอุโมงค์ ม. 10 บ้านอุโมงค์ สุเทพ
วัดต้นปิน ม. 5 แม่เหียะ
วัดตำหนัก ม. 1 แม่เหียะ
วัดท่าข้าม ม. 4 แม่เหียะ
วัดป่าชี ม. 3 แม่เหียะ
วัดพระธาตุดอยคำ ม. 3 แม่เหียะ
วัดสวนพริก ม.3 แม่เหียะใน แม่เหียะ
วัดอุโบสถ ม. 2 แม่เหียะ
วัดเกาะกลาง ม. 8 ป่าแดด
วัดดอนชัย ม. 4 ป่าแดด
วัดต้นตาลโตน ม.12 วรุณนิเวศน์ ป่าแดด
วัดท่าใหม่อิ ม. 5 ป่าแดด
วัดป่าแดด ม. 3 ป่าแดด
วัดป่าพร้าวนอก ม. 2 ป่าแดด
วัดวังสิงห์คำ ม. 6 ป่าแดด
วัดเมืองสาตรน้อย ม. 5 หนองหอย
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 หนองหอย
วัดสันป่าเลียง ม.4 หนองหอย
วัดเสาหิน ม. 3 หนองหอย
วัดดอนจั่น ม. 3 ท่าศาลา
วัดศรีบัวเงิน ม. 2 ท่าศาลา
วัดบวกครกน้อย ม. 5 หนองป่าครั่ง
วัดขะจาว ม. 2 ฟ้าฮ่าม
วัดท่ากระดาษ ม. 1 ฟ้าฮ่าม
วัดฟ้าฮ่าม ฟ้าฮ่าม
วัดลังกา ฟ้าฮ่าม
วัดสันทราย ม. 1 ฟ้าฮ่าม
วัดบ้านท่อ ม. 2 ป่าตัน
วัดป่าตัน ม. 4 ป่าตัน
วัดเมืองลัง ม. 3 ป่าตัน
วัดท่าเดื่อ ม. 6 สันผีเสื้อ
วัดท่าหลุก ม. 7 สันผีเสื้อ
วัดป่าข่อยใต้ ม. 2 สันผีเสื้อ
วัดร้องอ้อ ม. 3 สันผีเสื้อ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ศรีภูมิ    ร้านดอกไม้ พระสิงห์    ร้านดอกไม้ หายยา   
ร้านดอกไม้ ช้างม่อย    ร้านดอกไม้ ช้างคลาน    ร้านดอกไม้ วัดเกต   
ร้านดอกไม้ ช้างเผือก    ร้านดอกไม้ สุเทพ    ร้านดอกไม้ แม่เหียะ   
ร้านดอกไม้ ป่าแดด    ร้านดอกไม้ หนองหอย    ร้านดอกไม้ ท่าศาลา   
ร้านดอกไม้ หนองป่าครั่ง    ร้านดอกไม้ ฟ้าฮ่าม    ร้านดอกไม้ ป่าตัน   
ร้านดอกไม้ สันผีเสื้อ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น