ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วัดคันธาวาส
วัดดอนชัย
วัดบ้านถ้ำ
วัดป่าลาน (ม. 1 ต.ยางคราม อ.จอมทอง)
วัดศรีแดนเมือง
วัดศรีทรายมูล
วัดหนองหลั้ว
วัดใหม่พัฒนา
วัดโขงขาว
วัดป่าลาน (ม. 7 ต.สองแคว อ.จอมทอง)
วัดสองแคว
วัดหลังถ้ำ
วัดหัวข่วง
วัดเชิงดอย
วัดแท่นคำ
วัดน้ำตกแม่กลาง
วัดน้ำลัด
วัดพระเกิ๊ด
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วัดพระบาท
วัดเมืองกลาง
วัดข่วงเปา
วัดขะแมด
วัดมงคลวารี
วัดล้านนาญาณสังวราราม
วัดวังดิน
วัดสบรู้
วัดห้วยตองสัก
วัดใหม่สันตึง
วัดทุ่งปูน
วัดพุทธนิมิตร
วัดโมคคัลลาน
วัดวังจำปา
วัดวังปาน
วัดสบเตี๊ยะ
วัดหนองอาบช้าง
วัดห้วยม่วง
วัดหาดนาค
วัดข่วงเปาใต้
วัดดงเย็น
วัดท่าข้าม
วัดนากบ
วัดบ้านแปะ
วัดม่อนหิน
วัดสบแจ่ม
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย
วัดสบแปะ
วัดห้วยทราย
วัดดอยแก้ว
วัดดอยน้อย
วัดท่าต้นแหน
วัดบ้านใหม่สารภี
วัดแม่สอย(แม่สรวย)
วัดโรงวัว
วัดวังน้ำหยาด
วัดสบสอย
วัดหนองคัน
วัดดอนชื่น
วัดดอยหล่อ
วัดปากทางสามัคคี
วัดฟ้าหลั่ง
วัดวังขามป้อม
วัดสันคะยอม
วัดหลอด
วัดเหล่าเป้า
วัดอรัญญวาส
วัดห้วยดินจี่
วัดใหม่หนองหอย*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ จอมทอง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ จอมทอง,พวงหรีด จอมทอง ร้านดอกไม้ จอมทอง,พวงหรีด จอมทอง ร้านดอกไม้ จอมทอง,พวงหรีด จอมทอง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดคันธาวาส ม. 15 ยางคราม
วัดดอนชัย ม. 5 ยางคราม
วัดบ้านถ้ำ ม. 9 ยางคราม
วัดป่าลาน ม. 1 ยางคราม
วัดศรีแดนเมือง ม. 6 ยางคราม
วัดศรีทรายมูล ม. 5 ยางคราม
วัดหนองหลั้ว ม. 4 ยางคราม
วัดใหม่พัฒนา ม. 13 ยางคราม
วัดโขงขาว ม.8 สองแคว
วัดป่าลาน ม. 7 สองแคว
วัดสองแคว ม. 4 สองแคว
วัดหลังถ้ำ ม.1 หลังถ้ำ สองแคว
วัดหัวข่วง ม. 6 สองแคว
วัดเชิงดอย ม. 11 บ้านหลวง
วัดแท่นคำ ม. 1 บ้านหลวง
วัดน้ำตกแม่กลาง ม. 10 บ้านหลวง
วัดน้ำลัด ม. 13 บ้านน้ำลัด บ้านหลวง
วัดพระเกิ๊ด ม.13 บ้านหลวง
วัดพระธาตุศรีจอมทอง ม. 2 บ้านหลวง
วัดพระบาท ม. 12 บ้านหลวง
วัดเมืองกลาง ม. 11 บ้านหลวง
วัดข่วงเปา ม. 4 ข่วงเปา
วัดขะแมด ม. 2 ข่วงเปา
วัดมงคลวารี ม.1 ข่วงเปา
วัดล้านนาญาณสังวราราม ม. 4 ข่วงเปา
วัดวังดิน ม. 7 ข่วงเปา
วัดสบรู้ ม. 3 ข่วงเปา
วัดห้วยตองสัก ม. 4 ข่วงเปา
วัดใหม่สันตึง ม. 8 ข่วงเปา
วัดทุ่งปูน ม. 10 สบเตี๊ยะ
วัดพุทธนิมิตร ม. 6 สบเตี๊ยะ
วัดโมคคัลลาน ม. 3 สบเตี๊ยะ
วัดวังจำปา ม. 5 สบเตี๊ยะ
วัดวังปาน ม. 4 สบเตี๊ยะ
วัดสบเตี๊ยะ ม. 1 สบเตี๊ยะ
วัดหนองอาบช้าง ม.9 หนองอาบช้าง สบเตี๊ยะ
วัดห้วยม่วง ม.11 สบเตี๊ยะ
วัดหาดนาค ม.7 ดงหาดนาค สบเตี๊ยะ
วัดข่วงเปาใต้ ม. 6 บ้านแปะ
วัดดงเย็น ม.11 ดงเย็น บ้านแปะ
วัดท่าข้าม ม. 7 บ้านแปะ
วัดนากบ ม. 2 บ้านแปะ
วัดบ้านแปะ ม. 4 บ้านแปะ
วัดม่อนหิน ม. 3 บ้านแปะ
วัดสบแจ่ม ม. 8 บ้านแปะ
วัดสบแจ่มฝั่งซ้าย ม. 11 บ้านแปะ
วัดสบแปะ ม. 1 บ้านแปะ
วัดห้วยทราย ม. 5 บ้านแปะ
วัดดอยแก้ว ม. 2 ดอยแก้ว
วัดดอยน้อย ม.1 แม่กลาง ดอยแก้ว
วัดท่าต้นแหน ม. 6 ดอยแก้ว
วัดบ้านใหม่สารภี ม.4 ใหม่สารภี แม่สอย
วัดแม่สอย(แม่สรวย) ม. 3 แม่สอย
วัดโรงวัว ม. 5 แม่สอย
วัดวังน้ำหยาด ม. 2 แม่สอย
วัดสบสอย ม. 3 แม่สอย
วัดหนองคัน ม. 1 แม่สอย
วัดดอนชื่น ม. 2 ดอยหล่อ
วัดดอยหล่อ ม. 6 ดอยหล่อ
วัดปากทางสามัคคี ม.9 ปากทางสามัคคี ดอยหล่อ
วัดฟ้าหลั่ง ม. 1 ดอยหล่อ
วัดวังขามป้อม ม. 7 ดอยหล่อ
วัดสันคะยอม ม. 4 ดอยหล่อ
วัดหลอด ม. 4 ดอยหล่อ
วัดเหล่าเป้า ม. 3 ดอยหล่อ
วัดอรัญญวาส ม.8 ดอยหล่อ
วัดห้วยดินจี่ ม. 5 สันติสุข
วัดใหม่หนองหอย ม.6 บ้านใหม่หนองหอย สันติสุข
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ บ้านหลวง    ร้านดอกไม้ ข่วงเปา    ร้านดอกไม้ สบเตี๊ยะ   
ร้านดอกไม้ บ้านแปะ    ร้านดอกไม้ ดอยแก้ว    ร้านดอกไม้ แม่สอย   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น