ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วัดกู่
วัดช่างเคิ่ง
วัดต่อเรือ
วัดทุ่งยาว
วัดน้อย
วัดบนนา
วัดบ้านเจียง(เจียง)
วัดบุปผาราม
วัดพร้าวหนุ่ม
วัดพุทธเอ้น
วัดแม่ปาน
วัดห้วยริน
วัดกองแขก
วัดบ้านทัพ
วัดบ้านเหล่า
วัดป่าแดด
วัดพระบาท
วัดยางหลวง
วัดอมเม็ง
วัดกองกาน
วัดนาฮ่อง
วัดสองยอด
วัดแม่นาจร
วัดแม่วาก*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม,พวงหรีด แม่แจ่ม ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม,พวงหรีด แม่แจ่ม ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม,พวงหรีด แม่แจ่ม
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกู่ ม. 3 ช่างเคิ่ง
วัดช่างเคิ่ง ม. 4 ช่างเคิ่ง
วัดต่อเรือ ม. 2 ช่างเคิ่ง
วัดทุ่งยาว ม. 1 ช่างเคิ่ง
วัดน้อย ม. 7 ช่างเคิ่ง
วัดบนนา ม. 6 ช่างเคิ่ง
วัดบ้านเจียง(เจียง) ม. 3 ช่างเคิ่ง
วัดบุปผาราม ม. 12 ช่างเคิ่ง
วัดพร้าวหนุ่ม ม. 6 ช่างเคิ่ง
วัดพุทธเอ้น ม. 6 ช่างเคิ่ง
วัดแม่ปาน ม. 10 ช่างเคิ่ง
วัดห้วยริน ม. 9 ช่างเคิ่ง
วัดกองแขก ม. 7 ท่าผา
วัดบ้านทัพ ม. 5 ท่าผา
วัดบ้านเหล่า ม.3 เหล่า ท่าผา
วัดป่าแดด ม. 4 ท่าผา
วัดพระบาท ม. 3 ท่าผา
วัดยางหลวง ม. 6 ท่าผา
วัดอมเม็ง ม. 8 ท่าผา
วัดกองกาน ม. 7 แม่ศึก
วัดนาฮ่อง ม. 5 แม่ศึก
วัดสองยอด ม. 6 แม่ศึก
วัดแม่นาจร ม. 5 แม่นาจร
วัดแม่วาก ม. 6 แม่นาจร
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ช่างเคิ่ง    ร้านดอกไม้ ท่าผา    ร้านดอกไม้ บ้านทับ   
ร้านดอกไม้ แม่ศึก    ร้านดอกไม้ แม่นาจร    ร้านดอกไม้ บ้านจันทร์   
ร้านดอกไม้ ปางหินฝน    ร้านดอกไม้ กองแขก    ร้านดอกไม้ แม่แดด   
ร้านดอกไม้ แจ่มหลวง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น