ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

วัดเจริญราษฎร์
วัดใจ
วัดดอนศรีสะอาด
วัดดับภัย
วัดถ้ำเชียงดาว
วัดถ้ำปากเปียง
วัดแม่อีด
วัดศรีทรายมูล
วัดอัมพวัน
วัดอินทาราม
วัดอุตตาราม
วัดจอมคีรี
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดศรีดอนชัย
วัดศรีอุ่นเมือง
วัดศิริมงคล
วัดสว่างอารมณ์
วัดชัยมงคล
วัดเชียงมั่น
วัดเชียงยืน
วัดศรีบุญเรือง
วัดอัมพาราม
วัดนาหวาย
วัดโละป่าหาญ
วัดเวฬุวัน
วัดห้วยไส้
วัดปางเฟือง
วัดนันติยาราม
วัดสว่างมงคล
วัดห้วยตีนตั่ง
วัดห้วยเป้า*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เชียงดาว,พวงหรีด เชียงดาว ร้านดอกไม้ เชียงดาว,พวงหรีด เชียงดาว ร้านดอกไม้ เชียงดาว,พวงหรีด เชียงดาว
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดเจริญราษฎร์ ม. 10 เชียงดาว
วัดใจ ม. 6 เชียงดาว
วัดดอนศรีสะอาด ม. 2 เชียงดาว
วัดดับภัย ม. 1 เชียงดาว
วัดถ้ำเชียงดาว ม. 5 เชียงดาว
วัดถ้ำปากเปียง ม.5 ถ้ำ เชียงดาว
วัดแม่อีด ม. 6 บ้านเชียงดาว เชียงดาว
วัดศรีทรายมูล ม. 8 เชียงดาว
วัดอัมพวัน ม. 3 เชียงดาว
วัดอินทาราม ม. 7 เชียงดาว
วัดอุตตาราม ม. 4 เชียงดาว
วัดจอมคีรี ม. 3 แม่นะ
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม. 1 แม่นะ
วัดศรีดอนชัย ม. 2 แม่นะ
วัดศรีอุ่นเมือง ม. 8 แม่นะ
วัดศิริมงคล ม. 4 แม่นะ
วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 แม่นะ
วัดชัยมงคล ม. 5 เมืองงาย
วัดเชียงมั่น ม. 2 เมืองงาย
วัดเชียงยืน ม. 1 เมืองงาย
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 เมืองงาย
วัดอัมพาราม ม. 10 เมืองงาย
วัดนาหวาย ม. 3 เมืองนะ
วัดโละป่าหาญ ม.4 เมืองนะ
วัดเวฬุวัน ม. 1 เมืองนะ
วัดห้วยไส้ ม.7 ห้วยไส้ เมืองนะ
วัดปางเฟือง ม.2 ปางเฟือง ปิงโค้ง
วัดนันติยาราม ม. 3 ทุ่งข้าวพวง
วัดสว่างมงคล ม. 5 ทุ่งข้าวพวง
วัดห้วยตีนตั่ง ม. 3 ทุ่งข้าวพวง
วัดห้วยเป้า ม.1 ห้วยเป้า ทุ่งข้าวพวง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชียงดาว    ร้านดอกไม้ เมืองนะ    ร้านดอกไม้ เมืองงาย   
ร้านดอกไม้ แม่นะ    ร้านดอกไม้ เมืองคอง    ร้านดอกไม้ ปิงโค้ง   
ร้านดอกไม้ ทุ่งข้าวพวง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น