ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่)
วัดดอยสะเก็ด
วัดนาถสำราญ
วัดปทุมสราราม
วัดป่าไผ่ศรีโขง
วัดโพธิ์ทองเจริญ
วัดร้องขี้เหล็ก
วัดรังษีสุทธาวาส
วัดศรีประดิษฐ์
วัดสุขเกษม
วัดอมราราม
วัดเจติยานุสรณ์
วัดชัยสถาน
วัดชัยสถิตย์
วัดเชฏฐาวรคุปต์
วัดดอนชัย
วัดยางทอง
วัดรัตนปัญญารังสิต
วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส)
วัดศรีสวัสดิ์
วัดสันปูเลย
วัดอัมพวัน
วัดมงคลวราราม
วัดวังธาร
วัดศรีมุงเมือง
วัดสารคามรังสรรค์
วัดสุขวิเวการาม
วัดชยาลังการ์
วัดดวงดี
วัดป่ายาง
วัดไพรสณฑ์สว่าง
วัดดอกแดง
วัดป่าฝาง
วัดสุวรรณฉิมพลี
วัดน้ำแพร่
วัดป่าลาน
วัดปิตยาราม
วัดศรีประดู่
วัดบ้านถ้ำ
วัดวาลุการาม
วัดศิริมังคลาราม
วัดป่าสักหลวง
วัดสันต้นม่วงเหนือ
วัดสันโป่ง
วัดไชยพฤกษาวาส
วัดเทพินทราราม
วัดนาคาสถิตย์
วัดป่าแพ่ง
วัดแม่คือ
วัดมหาวนาภิมุข
วัดศรีชยาราม
วัดศรีดอนดู่
วัดสุนทรศิริ
วัดกัญจน์นิธยาราม
วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง)
วัดดอยปล่อยนก
วัดแม่โป่ง
วัดแม่ฮ่องใคร้
วัดตาดเหมย
วัดบ้านโป่ง
วัดแม่หวาน*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด,พวงหรีด ดอยสะเก็ด ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด,พวงหรีด ดอยสะเก็ด ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด,พวงหรีด ดอยสะเก็ด
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดดอยกู่(พระธาตุดอยกู่) ม. 1 เชิงดอย
วัดดอยสะเก็ด ม. 3 เชิงดอย
วัดนาถสำราญ ม. 5 เชิงดอย
วัดปทุมสราราม ม. 12 เชิงดอย
วัดป่าไผ่ศรีโขง ม. 10 เชิงดอย
วัดโพธิ์ทองเจริญ ม. 2 เชิงดอย
วัดร้องขี้เหล็ก ม. 7 เชิงดอย
วัดรังษีสุทธาวาส ม. 8 เชิงดอย
วัดศรีประดิษฐ์ ม. 4 เชิงดอย
วัดสุขเกษม ม. 9 เชิงดอย
วัดอมราราม ม. 6 เชิงดอย
วัดเจติยานุสรณ์ ม. 11 สันปูเลย
วัดชัยสถาน ม. 6 สันปูเลย
วัดชัยสถิตย์ ม. 8 สันปูเลย
วัดเชฏฐาวรคุปต์ ม. 3 สันปูเลย
วัดดอนชัย ม. 7 สันปูเลย
วัดยางทอง ม. 4 สันปูเลย
วัดรัตนปัญญารังสิต ม. 2 สันปูเลย
วัดวารีสุทธาวาส(รังษีสุทธาวาส) ม.10 ร้องขุ่น สันปูเลย
วัดศรีสวัสดิ์ ม. 5 สันปูเลย
วัดสันปูเลย ม. 1 สันปูเลย
วัดอัมพวัน ม. 9 สันปูเลย
วัดมงคลวราราม ม. 7 ลวงเหนือ
วัดวังธาร ม. 8 ลวงเหนือ
วัดศรีมุงเมือง ม. 4 ลวงเหนือ
วัดสารคามรังสรรค์ ม. 3 ลวงเหนือ
วัดสุขวิเวการาม ม. 6 ลวงเหนือ
วัดชยาลังการ์ ม. 4 ป่าป้อง
วัดดวงดี ม. 6 ป่าป้อง
วัดป่ายาง ม.7 ป่ายาง ป่าป้อง
วัดไพรสณฑ์สว่าง ม. 2 ป่าป้อง
วัดดอกแดง ม. 1 สง่าบ้าน
วัดป่าฝาง ม. 4 สง่าบ้าน
วัดสุวรรณฉิมพลี ม. 3 สง่าบ้าน
วัดน้ำแพร่ ม.2 ป่าลาน
วัดป่าลาน ม. 2 ป่าลาน
วัดปิตยาราม ม. 4 ป่าลาน
วัดศรีประดู่ ม. 1 ป่าลาน
วัดบ้านถ้ำ ม. 3 ตลาดขวัญ
วัดวาลุการาม ม. 4 ตลาดขวัญ
วัดศิริมังคลาราม ม. 4 ตลาดขวัญ
วัดป่าสักหลวง ม. 3 สำราญราษฎร์
วัดสันต้นม่วงเหนือ ม. 2 สำราญราษฎร์
วัดสันโป่ง ม. 8 สำราญราษฎร์
วัดไชยพฤกษาวาส ม. 3 แม่คือ
วัดเทพินทราราม ม. 4 แม่คือ
วัดนาคาสถิตย์ ม. 6 แม่คือ
วัดป่าแพ่ง ม.2 แม่คือ แม่คือ
วัดแม่คือ ม. 2 แม่คือ
วัดมหาวนาภิมุข ม. 4 ตลาดใหญ่
วัดศรีชยาราม ม. 1 ตลาดใหญ่
วัดศรีดอนดู่ ม. 2 ตลาดใหญ่
วัดสุนทรศิริ ม. 3 ตลาดใหญ่
วัดกัญจน์นิธยาราม ม. 2 แม่โป่ง
วัดดอยจอมแจ้ง(จอมแจ้ง) ม. 1 แม่โป่ง
วัดดอยปล่อยนก ม. 4 แม่โป่ง
วัดแม่โป่ง ม. 4 แม่โป่ง
วัดแม่ฮ่องใคร้ ม. 8 แม่โป่ง
วัดตาดเหมย ม. 9 ป่าเมี่ยง
วัดบ้านโป่ง ม.6 โป่งสามัคคี ป่าเมี่ยง
วัดแม่หวาน ม. 3 ป่าเมี่ยง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เชิงดอย    ร้านดอกไม้ สันปูเลย    ร้านดอกไม้ ลวงเหนือ   
ร้านดอกไม้ ป่าป้อง    ร้านดอกไม้ สง่าบ้าน    ร้านดอกไม้ ป่าลาน   
ร้านดอกไม้ ตลาดขวัญ    ร้านดอกไม้ สำราญราษฎร์    ร้านดอกไม้ แม่คือ   
ร้านดอกไม้ ตลาดใหญ่    ร้านดอกไม้ แม่ฮ้อยเงิน    ร้านดอกไม้ แม่โป่ง   
ร้านดอกไม้ ป่าเมี่ยง    ร้านดอกไม้ เทพเสด็จ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น