ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วัดติยะสถาน
วัดปากทาง
วัดป่าอาจารย์ตื้อ
วัดแม่แตง
วัดหนองหล่ม
วัดทุ่งหลวง
วัดม่วงชุม
วัดแม่กะหลวง
วัดสันปูเลย
วัดทรายมูล
วัดบวกหมื้อ
วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง
วัดมะองค์นก
วัดแม่ขะจาน
วัดร่ำเปิง
วัดสันป่าสัก (ม. 2 ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง)
วัดห้วยไร่
วัดจิตตาราม
วัดช่อแลพระงาม
วัดบ้านกาด
วัดบ้านใหม่
วัดป่าไผ่
วัดสันป่าสัก (ม. 2 ต.ช่อแล อ.แม่แตง)
วัดหนองบัว
วัดเหล่าก๋อง
วัดขันติวนาราม
วัดบ้านผึ้ง
วัดแม่หอพระ
วัดสันนาเม็ง
วัดหัวฝาย
วัดดอนเจียง
วัดดอยตะแคง
วัดท่าข้าม
วัดปางฮ่าง
วัดสบเปิง
วัดหนองบัวหลวง
วัดดอย
วัดทุ่งล้อม
วัดบ้านเป้า
วัดบ้านแพะ
วัดป่าตึงงาม
วัดสบเลิม (ม. 2 (ม.3) ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง)
วัดสันป่าตึง
วัดสันป่ายาง
วัดหนองก๋าย
วัดหนองบัวน้อย
วัดท่าผา
วัดปางมะกล้วย
วัดปางลัน
วัดป่ายางหนาด(ปางยางหนาด)
วัดผาเด็ง
วัดก๋ายน้อย
วัดบ้านเหล่า
วัดบ้านออบ
วัดเมืองก๋าย
วัดบ้านช้าง
วัดปางไม้แดง
วัดเมืองกื้ด
วัดแม่ตะมาน
วัดบ้านเด่น
วัดบ้านปง
วัดปางกว้าง
วัดป่าจี้
วัดม่วงคำ
วัดมืดกาพัฒนาราม
วัดวังแดง
วัดหนองผึ้ง
วัดหนองออน
วัดหางดง
วัดอรัญญวิเวก
วัดอินทขิล



*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           














    




ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่แตง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่แตง,พวงหรีด แม่แตง ร้านดอกไม้ แม่แตง,พวงหรีด แม่แตง ร้านดอกไม้ แม่แตง,พวงหรีด แม่แตง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดติยะสถาน ม. 2 สันมหาพน
วัดปากทาง ม. 7 สันมหาพน
วัดป่าอาจารย์ตื้อ ม. 7 สันมหาพน
วัดแม่แตง ม. 2 สันมหาพน
วัดหนองหล่ม ม. 4 สันมหาพน
วัดทุ่งหลวง ม. 1 แม่แตง
วัดม่วงชุม ม. 4 แม่แตง
วัดแม่กะหลวง ม. 3 แม่แตง
วัดสันปูเลย ม.6 แม่แตง
วัดทรายมูล ม. 5 ขี้เหล็ก
วัดบวกหมื้อ ม. 1 ขี้เหล็ก
วัดพระธาตุดอยจอมแจ้ง ม. 5 ขี้เหล็ก
วัดมะองค์นก ม.3 ขี้เหล็ก
วัดแม่ขะจาน ม. 7 ขี้เหล็ก
วัดร่ำเปิง ม. 6 ขี้เหล็ก
วัดสันป่าสัก ม. 2 ขี้เหล็ก
วัดห้วยไร่ ม.1 ขี้เหล็ก
วัดจิตตาราม ม.1 ช่อแล
วัดช่อแลพระงาม ม. 1 ช่อแล
วัดบ้านกาด ม. 4 ช่อแล
วัดบ้านใหม่ ม. 5 ช่อแล
วัดป่าไผ่ ม. 4 ช่อแล
วัดสันป่าสัก ม. 2 ช่อแล
วัดหนองบัว ม. 6 ช่อแล
วัดเหล่าก๋อง ม. 4 ช่อแล
วัดขันติวนาราม ม. 3 แม่หอพระ
วัดบ้านผึ้ง ม. 3 แม่หอพระ
วัดแม่หอพระ ม. 5 แม่หอพระ
วัดสันนาเม็ง ม. 7 แม่หอพระ
วัดหัวฝาย ม. 2 แม่หอพระ
วัดดอนเจียง ม. 8 สบเปิง
วัดดอยตะแคง ม. 4 สบเปิง
วัดท่าข้าม ม. 6 สบเปิง
วัดปางฮ่าง ม. 1 สบเปิง
วัดสบเปิง ม. 3 สบเปิง
วัดหนองบัวหลวง ม. 9 สบเปิง
วัดดอย ม. 3 บ้านเป้า
วัดทุ่งล้อม ม. 5 บ้านเป้า
วัดบ้านเป้า ม.4 บ้านเป้า
วัดบ้านแพะ ม. 5 บ้านเป้า
วัดป่าตึงงาม ม. 6 บ้านเป้า
วัดสบเลิม ม. 2 (ม.3) บ้านเป้า
วัดสันป่าตึง ม. 3 สันป่ายาง
วัดสันป่ายาง ม. 2 สันป่ายาง
วัดหนองก๋าย ม. 4 สันป่ายาง
วัดหนองบัวน้อย ม.1 สันป่ายาง
วัดท่าผา ม. 11 ป่าแป๋
วัดปางมะกล้วย ม. 2 ป่าแป๋
วัดปางลัน ม. 6 ป่าแป๋
วัดป่ายางหนาด(ปางยางหนาด) ม. 1 ป่าแป๋
วัดผาเด็ง ม. 3 ป่าแป๋
วัดก๋ายน้อย ม. 1 เมืองก๋าย
วัดบ้านเหล่า ม. 4 เมืองก๋าย
วัดบ้านออบ ม. 3 เมืองก๋าย
วัดเมืองก๋าย ม. 2 เมืองก๋าย
วัดบ้านช้าง ม. 2 บ้านช้าง
วัดปางไม้แดง ม. 3 บ้านช้าง
วัดเมืองกื้ด ม. 1 กื้ดช้าง
วัดแม่ตะมาน ม. 2 กื้ดช้าง
วัดบ้านเด่น ม. 8 อินทขิล
วัดบ้านปง ม. 7 อินทขิล
วัดปางกว้าง ม.13 อินทขิล
วัดป่าจี้ ม. 1 อินทขิล
วัดม่วงคำ ม. 4 อินทขิล
วัดมืดกาพัฒนาราม ม.17 มืดกาพัฒนา อินทขิล
วัดวังแดง ม. 2 อินทขิล
วัดหนองผึ้ง ม. 13 อินทขิล
วัดหนองออน ม. 10 อินทขิล
วัดหางดง ม. 6 อินทขิล
วัดอรัญญวิเวก ม. 7 อินทขิล
วัดอินทขิล ม. 11 อินทขิล
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันมหาพน    ร้านดอกไม้ แม่แตง    ร้านดอกไม้ ขี้เหล็ก   
ร้านดอกไม้ ช่อแล    ร้านดอกไม้ แม่หอพระ    ร้านดอกไม้ สบเปิง   
ร้านดอกไม้ บ้านเป้า    ร้านดอกไม้ สันป่ายาง    ร้านดอกไม้ ป่าแป๋   
ร้านดอกไม้ เมืองก๋าย    ร้านดอกไม้ บ้านช้าง    ร้านดอกไม้ กื้ดช้าง   
ร้านดอกไม้ อินทขิล    ร้านดอกไม้ สมก๋าย   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น