ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วัดบุปผาราม
วัดป่าดาราภิรมย์
วัดแม่ริม
วัดอรุณนิวาส
วัดเจดีย์สถาน
วัดหัวดง
วัดกุมภประดิษฐ
วัดนันทาราม
วัดโพธินิมิตร
วัดมณีประดิษฐ์
วัดศรีชมพู
วัดสระฉัททันต์
วัดสันโป่ง
วัดสุวรรณาวาส
วัดคุณานุสรณ์
วัดป่าน้ำริน
วัดมงคลประสิทธิ์
วัดศรีชลาธาร
วัดหนองปันเจียง
วัดอินทาราม
วัดชลประทาน
วัดพระพุทธบาทสี่รอย
วัดสะลอง
วัดสิทธิทรงธรรม
วัดสุวรรณาวา
วัดตำหนักธรรมนิมิตร
วัดแม่แอน
วัดวาลุการาม
วัดคีรีบรรพต
วัดน้ำตกแม่สา
วัดบ้านโห้ง
วัดเทพาราม
วัดโป่งแยง
วัดดอนชัย
วัดท่าใคร้
วัดแม่สา
วัดศรีบุญเรือง
วัดสว่างบรรเทิง
วัดดอนแก้ว
วัดปิยาราม
วัดพระนอน
วัดโสภณาราม
วัดชมพูนุท
วัดดอนตัน
วัดนันทาวาส
วัดพรหมประดิษฐ์
วัดวิจิตรวารี
วัดเวฬุวัน
วัดศรีปิงชัย*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่ริม จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่ริม,พวงหรีด แม่ริม ร้านดอกไม้ แม่ริม,พวงหรีด แม่ริม ร้านดอกไม้ แม่ริม,พวงหรีด แม่ริม
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดบุปผาราม ม. 4 ริมใต้
วัดป่าดาราภิรมย์ ม. 1 ริมใต้
วัดแม่ริม ม.1 ริมใต้
วัดอรุณนิวาส ม. 1 ริมใต้
วัดเจดีย์สถาน ม. 1 ริมเหนือ
วัดหัวดง ม. 3 ริมเหนือ
วัดกุมภประดิษฐ ม. 6 สันโป่ง
วัดนันทาราม ม. 5 สันโป่ง
วัดโพธินิมิตร ม. 4 สันโป่ง
วัดมณีประดิษฐ์ ม. 4 สันโป่ง
วัดศรีชมพู ม. 2 สันโป่ง
วัดสระฉัททันต์ ม. 1 สันโป่ง
วัดสันโป่ง ม. 3 สันโป่ง
วัดสุวรรณาวาส ม. 5 สันโป่ง
วัดคุณานุสรณ์ ม. 2 ขี้เหล็ก
วัดป่าน้ำริน ม. 3 ขี้เหล็ก
วัดมงคลประสิทธิ์ ม. 5 ขี้เหล็ก
วัดศรีชลาธาร ม. 3 ขี้เหล็ก
วัดหนองปันเจียง ม. 7 ขี้เหล็ก
วัดอินทาราม ม. 6 ขี้เหล็ก
วัดชลประทาน ม. 5 สะลวง
วัดพระพุทธบาทสี่รอย ม.6 ดอยพระบาท สะลวง
วัดสะลอง ม. 3 สะลวง
วัดสิทธิทรงธรรม ม. 2 สะลวง
วัดสุวรรณาวา ม. 1 สะลวง
วัดตำหนักธรรมนิมิตร ม. 1 ห้วยทราย
วัดแม่แอน ม. 4 ห้วยทราย
วัดวาลุการาม ม. 3 ห้วยทราย
วัดคีรีบรรพต ม. 3 แม่แรม
วัดน้ำตกแม่สา ม. 1 แม่แรม
วัดบ้านโห้ง ม. 2 แม่แรม
วัดเทพาราม ม.1 โป่งแยงใน โป่งแยง
วัดโป่งแยง ม.2 โป่งแยงนอก โป่งแยง
วัดดอนชัย ม. 1 แม่สา
วัดท่าใคร้ ม. 2 แม่สา
วัดแม่สา ม.3 แม่สาหลวง แม่สา
วัดศรีบุญเรือง ม.1 ศรีบุญเรือง แม่สา
วัดสว่างบรรเทิง ม. 4 แม่สา
วัดดอนแก้ว ม. 2 ดอนแก้ว
วัดปิยาราม ม. 4 ดอนแก้ว
วัดพระนอน ม. 5 ดอนแก้ว
วัดโสภณาราม ม. 3 ดอนแก้ว
วัดชมพูนุท ม. 6 เหมืองแก้ว
วัดดอนตัน ม. 4 เหมืองแก้ว
วัดนันทาวาส ม. 4 เหมืองแก้ว
วัดพรหมประดิษฐ์ ม. 2 เหมืองแก้ว
วัดวิจิตรวารี ม. 1 เหมืองแก้ว
วัดเวฬุวัน ม. 3 เหมืองแก้ว
วัดศรีปิงชัย ม. 5 เหมืองแก้ว
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ริมใต้    ร้านดอกไม้ ริมเหนือ    ร้านดอกไม้ สันโป่ง   
ร้านดอกไม้ ขี้เหล็ก    ร้านดอกไม้ สะลวง    ร้านดอกไม้ ห้วยทราย   
ร้านดอกไม้ แม่แรม    ร้านดอกไม้ โป่งแยง    ร้านดอกไม้ แม่สา   
ร้านดอกไม้ ดอนแก้ว    ร้านดอกไม้ เหมืองแก้ว   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น