ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

วัดกองขากน้อย
วัดกองขากหลวง
วัดทรายมูล
วัดท่าศาลา
วัดน้ำริน
วัดป่ากล้วย
วัดแม่สาบใต้
วัดแม่สาบเหนือ
วัดแสนทอง
วัดห้วยคอก
วัดต้นลาน
วัดทุ่งล้อม
วัดบ้านพอก(บ้านป้อก)
วัดโป่งปะ
วัดแม่แพะ
วัดแม่เลย
วัดศาลาโป่งกวาว(ศาลา)
วัดงาแมง
วัดงิ้วเฒ่า
วัดต้นผึ้ง
วัดปางเติม
วัดแม่ขาน
วัดอมลอง
วัดศรีรัตนวาฏคีรี
วัดยั้งเมิน
วัดศรีดอนมูล
วัดอังคาย*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ สะเมิง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด สะเมิง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ สะเมิง,พวงหรีด สะเมิง ร้านดอกไม้ สะเมิง,พวงหรีด สะเมิง ร้านดอกไม้ สะเมิง,พวงหรีด สะเมิง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกองขากน้อย ม. 8 บ้านกองขากน้อย สะเมิงใต้
วัดกองขากหลวง ม. 7 สะเมิงใต้
วัดทรายมูล ม. 5 สะเมิงใต้
วัดท่าศาลา ม. 4 สะเมิงใต้
วัดน้ำริน ม. 2 สะเมิงใต้
วัดป่ากล้วย ม. 4 สะเมิงใต้
วัดแม่สาบใต้ ม. 1 สะเมิงใต้
วัดแม่สาบเหนือ ม. 1 สะเมิงใต้
วัดแสนทอง ม. 5 สะเมิงใต้
วัดห้วยคอก ม. 3 สะเมิงใต้
วัดต้นลาน ม. 4 สะเมิงเหนือ
วัดทุ่งล้อม ม. 4 สะเมิงเหนือ
วัดบ้านพอก(บ้านป้อก) ม. 5 สะเมิงเหนือ
วัดโป่งปะ ม. 6 สะเมิงเหนือ
วัดแม่แพะ ม. 2 สะเมิงเหนือ
วัดแม่เลย ม. 1 สะเมิงเหนือ
วัดศาลาโป่งกวาว(ศาลา) ม. 3 สะเมิงเหนือ
วัดงาแมง ม. 3 แม่สาบ
วัดงิ้วเฒ่า ม. 8 แม่สาบ
วัดต้นผึ้ง ม. 4 บ้านต้นผึ้ง แม่สาบ
วัดปางเติม ม. 4 แม่สาบ
วัดแม่ขาน ม. 1 แม่สาบ
วัดอมลอง ม. 2 แม่สาบ
วัดศรีรัตนวาฏคีรี ม. 5 บ่อแก้ว
วัดยั้งเมิน ม. 3 ยั้งเมิน
วัดศรีดอนมูล ม. 3 ยั้งเมิน
วัดอังคาย ม. 4 ยั้งเมิน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สะเมิงใต้    ร้านดอกไม้ สะเมิงเหนือ    ร้านดอกไม้ แม่สาบ   
ร้านดอกไม้ บ่อแก้ว    ร้านดอกไม้ ยั้งเมิน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น