ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

วัดกลางทุ่ง
วัดคลองศิลา
วัดคูหาวารีเกษม
วัดจองแป้น
วัดเจดีย์งาม
วัดชยาราม
วัดต้นรุง
วัดท่าสะแล
วัดเทพอำนวย
วัดปัณณาราม
วัดป่าแดง
วัดพระบาทอุดม
วัดม่วงคำ
วัดแม่ใจใต้
วัดศรีดอนชัย
วัดสระนิคม
วัดเสาหิน
วัดคงคานิมิตร
วัดธัมมิกาวาส
วัดบ้านลาน
วัดประทุมมาวาส
วัดโพธิ์ทอง
วัดมธุราวาส
วัดม่วงชุม
วัดสวนชา
วัดสุนทราวาส
วัดสุวรรณาราม
วัดหัวนา
วัดคงคาราม
วัดทุ่งจำลอง
วัดพรหมจริยาวาส
วัดพระธาตุดอยแก้ว
วัดแม่งอน
วัดสุคันธวารี
วัดห้วยห้อม
วัดหาดสำราญ
วัดอุดมมงคล
วัดอุทกวารี
วัดคยานุสิทธิ์
วัดชัยเกษม
วัดเชียงยืน
วัดเทพประสิทธิ์
วัดโป่งทรายคำ
วัดแม่สูน
วัดล้องอ้อ
วัดวิเวกการาม
วัดสันปูเลย
วัดหนองยาว
วัดต้นส้านสามัคคี
วัดนันทาราม
วัดศรีถ้อย
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีมงคล
วัดสันต้นดู่
วัดสุนทราราม
วัดโสตยาราม
วัดโสภณาราม
วัดหนองผักหนาม
วัดเหมืองแร่(ปางควาย)
วัดศรีบัวเงิน
วัดสันต้นเปา
วัดห้วยโจ้
วัดปิตยาราม
วัดวาฬุการาม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ฝาง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด ฝาง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ฝาง,พวงหรีด ฝาง ร้านดอกไม้ ฝาง,พวงหรีด ฝาง ร้านดอกไม้ ฝาง,พวงหรีด ฝาง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกลางทุ่ง ม. 9 บ้านสันป่าไหน่ เวียง
วัดคลองศิลา ม. 6 เวียง
วัดคูหาวารีเกษม ม. 9 เวียง
วัดจองแป้น ม. 3 เวียง
วัดเจดีย์งาม ม.4 เวียง
วัดชยาราม ม. 8 เวียง
วัดต้นรุง ม. 3 เวียง
วัดท่าสะแล ม. 11 เวียง
วัดเทพอำนวย ม. 2 เวียง
วัดปัณณาราม ม. 5 เวียง
วัดป่าแดง ม. 4 เวียง
วัดพระบาทอุดม ม. 3 เวียง
วัดม่วงคำ ม. 10 เวียง
วัดแม่ใจใต้ ม.7 ศรีดอนชัย เวียง
วัดศรีดอนชัย ม. 4 เวียง
วัดสระนิคม ม. 1 เวียง
วัดเสาหิน ม.2 เวียง
วัดคงคานิมิตร ม. 2 ม่อนปิ่น
วัดธัมมิกาวาส ม. 8 ม่อนปิ่น
วัดบ้านลาน ม. 15 ม่อนปิ่น
วัดประทุมมาวาส ม.8 หนองบัว ม่อนปิ่น
วัดโพธิ์ทอง ม. 15 ม่อนปิ่น
วัดมธุราวาส ม. 5 ม่อนปิ่น
วัดม่วงชุม ม.10 ม่วงชุม ม่อนปิ่น
วัดสวนชา ม. 8 ม่อนปิ่น
วัดสุนทราวาส ม. 9 ม่อนปิ่น
วัดสุวรรณาราม ม. 3 ม่อนปิ่น
วัดหัวนา ม. 6 ม่อนปิ่น
วัดคงคาราม ม. 6 แม่งอน
วัดทุ่งจำลอง ม. 7 แม่งอน
วัดพรหมจริยาวาส ม. 4 แม่งอน
วัดพระธาตุดอยแก้ว ม. 12 แม่งอน
วัดแม่งอน ม. 2 แม่งอน
วัดสุคันธวารี ม. 8 แม่งอน
วัดห้วยห้อม ม. 8 แม่งอน
วัดหาดสำราญ ม. 1 แม่งอน
วัดอุดมมงคล ม. 5 แม่งอน
วัดอุทกวารี ม. 9 แม่งอน
วัดคยานุสิทธิ์ ม. 8 แม่สูน
วัดชัยเกษม ม.6 แม่สูน
วัดเชียงยืน ม. 5 แม่สูน
วัดเทพประสิทธิ์ ม. 2 แม่สูน
วัดโป่งทรายคำ ม. 4 แม่สูน
วัดแม่สูน ม. 1 แม่สูน
วัดล้องอ้อ ม. 9 แม่สูน
วัดวิเวกการาม ม. 3 แม่สูน
วัดสันปูเลย ม. 4 แม่สูน
วัดหนองยาว ม. 7 แม่สูน
วัดต้นส้านสามัคคี ม.6 สันทราย
วัดนันทาราม ม. 2 สันทราย
วัดศรีถ้อย ม. 4 สันทราย
วัดศรีบุญเรือง ม. 7 สันทราย
วัดศรีมงคล ม. 3 สันทราย
วัดสันต้นดู่ ม. 8 สันต้นดู่ สันทราย
วัดสุนทราราม ม. 9 สันทราย
วัดโสตยาราม ม. 4 สันทราย
วัดโสภณาราม ม. 5 สันทราย
วัดหนองผักหนาม ม.2 สันป่าก่อ แม่คะ
วัดเหมืองแร่(ปางควาย) ม. 6 แม่คะ
วัดศรีบัวเงิน ม. 3 แม่ข่า
วัดสันต้นเปา ม. 7 บ้านสันต้นเปา แม่ข่า
วัดห้วยโจ้ ม.10 แม่ข่า
วัดปิตยาราม ม.14 โป่งน้ำร้อน
วัดวาฬุการาม ม.9 โป่งน้ำร้อน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เวียง    ร้านดอกไม้ ม่อนปิ่น    ร้านดอกไม้ แม่งอน   
ร้านดอกไม้ แม่สูน    ร้านดอกไม้ สันทราย    ร้านดอกไม้ แม่คะ   
ร้านดอกไม้ แม่ข่า    ร้านดอกไม้ โป่งน้ำร้อน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น