ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

วัดชัยสถาน
วัดดอนชัย
วัดดอยแก้ว
วัดนิวาสสถาน
วัดปางต้นเดื่อ
วัดพระธาตุปูแช่
วัดมงคลนิมิต
วัดมงคลสถาน
วัดมาตุการาม
วัดแม่อายหลวง(แม่อาย)
วัดสันต้นม่วง
วัดสันผักหละ
วัดปัญจคณานุสรณ์
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง
วัดเมืองหนอง
วัดแม่สาว
วัดรัตนาวาส
วัดศรีดอนแก้ว
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีเวียง
วัดสันเวียงมูล
วัดชัยชนาราม
วัดทรายแดง
วัดสันต้นหมื้อ
วัดสันติวัน
วัดชัยมงคล
วัดธัมมิกาวาส
วัดบ้านหนองขี้นกยาง
วัดพระธาตุสบฝาง
วัดร่องห้า
วัดสีลาอาสน์
วัดห้วยม่วง
วัดท่าตอน
วัดท่ามะแกง
วัดสันต้นดู่
วัดหมอกจ๋าม
วัดห้วยปู
วัดป่าแดง
วัดม่วงสามฮ้อย
วัดวัฒนาราม
วัดศรีสองเมือง
วัดสว่างไพบูลย์
วัดสันห้าง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่อาย จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด แม่อาย จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่อาย,พวงหรีด แม่อาย ร้านดอกไม้ แม่อาย,พวงหรีด แม่อาย ร้านดอกไม้ แม่อาย,พวงหรีด แม่อาย
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดชัยสถาน ม. 12 แม่อาย
วัดดอนชัย ม. 2 แม่อาย
วัดดอยแก้ว ม. 1 แม่อาย
วัดนิวาสสถาน ม. 8 แม่อาย
วัดปางต้นเดื่อ ม. 9 แม่อาย
วัดพระธาตุปูแช่ ม. 4 แม่อาย
วัดมงคลนิมิต ม. 10 แม่อาย
วัดมงคลสถาน ม. 3 แม่อาย
วัดมาตุการาม ม. 6 แม่อาย
วัดแม่อายหลวง(แม่อาย) ม. 5 บ้านแม่อายหลวง แม่อาย
วัดสันต้นม่วง ม. 16 แม่อาย
วัดสันผักหละ ม. 11 แม่อาย
วัดปัญจคณานุสรณ์ ม. 5 แม่สาว
วัดพระธาตุดอยน้ำค้าง ม. 10 แม่สาว
วัดเมืองหนอง ม. 10 แม่สาว
วัดแม่สาว ม. 1 แม่สาว
วัดรัตนาวาส ม. 3 แม่สาว
วัดศรีดอนแก้ว ม. 8 แม่สาว
วัดศรีบุญเรือง ม. 6 แม่สาว
วัดศรีเวียง ม. 4 แม่สาว
วัดสันเวียงมูล ม. 9 แม่สาว
วัดชัยชนาราม ม. 2 สันตันหมื้อ
วัดทรายแดง ม. 3 สันตันหมื้อ
วัดสันต้นหมื้อ ม. 4 สันตันหมื้อ
วัดสันติวัน ม. 1 สันตันหมื้อ
วัดชัยมงคล ม. 4 แม่นาวาง
วัดธัมมิกาวาส ม. 2 แม่นาวาง
วัดบ้านหนองขี้นกยาง ม. 3 แม่นาวาง
วัดพระธาตุสบฝาง ม. 7 แม่นาวาง
วัดร่องห้า ม. 5 แม่นาวาง
วัดสีลาอาสน์ ม. 1 แม่นาวาง
วัดห้วยม่วง ม. 4 แม่นาวาง
วัดท่าตอน ม. 3 ท่าตอน
วัดท่ามะแกง ม. 7 ท่าตอน
วัดสันต้นดู่ ม. 6 ท่าตอน
วัดหมอกจ๋าม ม.8 ท่าตอน
วัดห้วยปู ม. 1 ท่าตอน
วัดป่าแดง ม. 5 บ้านหลวง
วัดม่วงสามฮ้อย ม. 4 บ้านหลวง
วัดวัฒนาราม ม. 1 บ้านหลวง
วัดศรีสองเมือง ม. 4 บ้านหลวง
วัดสว่างไพบูลย์ ม.2 บ้านหลวง
วัดสันห้าง ม. 3 บ้านหลวง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ แม่อาย    ร้านดอกไม้ แม่สาว    ร้านดอกไม้ สันต้นหมื้อ   
ร้านดอกไม้ แม่นาวาง    ร้านดอกไม้ ท่าตอน    ร้านดอกไม้ บ้านหลวง   
ร้านดอกไม้ มะลิกา   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น