ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

วัดกลางเวียง
วัดขามสุ่ม (ม.2 ขามสุ่ม ต.เวียง อ.พร้าว)
วัดขามสุ่มเวียง
วัดป่าเสี้ยว
วัดป่าอาจารย์มั่น
วัดแม่กอย
วัดหนองอ้อ
วัดทุ่งหลวง
วัดบ้านหม้อ
วัดป่าจี้
วัดต้นกอก
วัดต้นรุง
วัดทุ่งกู่
วัดทุ่งห้า
วัดป่าตุ้มดอน
วัดป่าตุ้มโห้ง
วัดสันคะมอก
วัดสันถนน
วัดห้วยกุ
วัดบ้านโละ
วัดบ้านเหล่า
วัดม่วงถ้อย
วัดสันกลาง
วัดสันปอธง
วัดสันยาว
วัดขามสุ่ม (ม. 6 ต.สันทราย อ.พร้าว)
วัดท่ามะเกี๋ยง
วัดบ่อเต่า
วัดพระธาตุกลางใจเมือง
วัดสันทราย
วัดสันปง
วัดหนองครก
วัดหนองปิด
วัดห้วยส้าน
วัดทุ่งน้อย
วัดบ้านดง
วัดบ้านโป่ง
วัดป่าลัน
วัดป่าฮิ้น
วัดน้ำแพร่
วัดป่างิ้ว
วัดสันขวาง
วัดหนองปลามัน
วัดเขื่อนผาก
วัดสหกรณ์แปลงสอง
วัดสามัคคีธรรม
วัดนิคมสหกรณ์
วัดบ้านล้อง
วัดแม่แวน
วัดแม่เหียะ
วัดดอยแม่ปั๋ง
วัดทุ่งบวกข้าว
วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง
วัดพระเจ้าตนหลวง
วัดม่อนหินไหล
วัดแม่ปั๋ง
วัดแม่แพง
วัดห้วยงู
วัดเจติยบรรพต
วัดดงมะไฟ
วัดทุ่งแดง
วัดบ้านหลวง
วัดประตูโขง
วัดป่าห้า
วัดศรีมหาโพธิ์
วัดสันนาเม็ง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ พร้าว จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด พร้าว จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ พร้าว,พวงหรีด พร้าว ร้านดอกไม้ พร้าว,พวงหรีด พร้าว ร้านดอกไม้ พร้าว,พวงหรีด พร้าว
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกลางเวียง ม. 2 เวียง
วัดขามสุ่ม ม.2 ขามสุ่ม เวียง
วัดขามสุ่มเวียง ม. 2 เวียง
วัดป่าเสี้ยว ม. 3 เวียง
วัดป่าอาจารย์มั่น ม. 6 เวียง
วัดแม่กอย ม. 6 เวียง
วัดหนองอ้อ ม. 5 เวียง
วัดทุ่งหลวง ม. 3 ทุ่งหลวง
วัดบ้านหม้อ ม. 5 ทุ่งหลวง
วัดป่าจี้ ม. 2 ทุ่งหลวง
วัดต้นกอก ม. 4 ป่าตุ้ม
วัดต้นรุง ม. 3 ป่าตุ้ม
วัดทุ่งกู่ ม. 2 ป่าตุ้ม
วัดทุ่งห้า ม. 5 ป่าตุ้ม
วัดป่าตุ้มดอน ม. 9 ป่าตุ้ม
วัดป่าตุ้มโห้ง ม. 8 ป่าตุ้ม
วัดสันคะมอก ม. 1 ป่าตุ้ม
วัดสันถนน ม. 6 ป่าตุ้ม
วัดห้วยกุ ม. 7 ป่าตุ้ม
วัดบ้านโละ ม. 8 ป่าไหน่
วัดบ้านเหล่า ม. 3 ป่าไหน่
วัดม่วงถ้อย ม. 7 ป่าไหน่
วัดสันกลาง ม. 5 ป่าไหน่
วัดสันปอธง ม. 6 ป่าไหน่
วัดสันยาว ม. 2 ป่าไหน่
วัดขามสุ่ม ม. 6 สันทราย
วัดท่ามะเกี๋ยง ม. 4 สันทราย
วัดบ่อเต่า ม. 3 สันทราย
วัดพระธาตุกลางใจเมือง ม. 8 สันทราย
วัดสันทราย ม. 7 สันทราย
วัดสันปง ม. 5 สันทราย
วัดหนองครก ม. 10 สันทราย
วัดหนองปิด ม. 2 สันทราย
วัดห้วยส้าน ม. 1 สันทราย
วัดทุ่งน้อย ม.6 ทุ่งน้อย บ้านโป่ง
วัดบ้านดง ม.8 บ้านโป่ง
วัดบ้านโป่ง ม. 1 บ้านโป่ง
วัดป่าลัน ม.5 บ้านโป่ง
วัดป่าฮิ้น ม. 4 บ้านโป่ง
วัดน้ำแพร่ ม. 4 น้ำแพร่
วัดป่างิ้ว ม. 2 น้ำแพร่
วัดสันขวาง ม. 3 น้ำแพร่
วัดหนองปลามัน ม. 1 น้ำแพร่
วัดเขื่อนผาก ม.1 แพะ เขื่อนผาก
วัดสหกรณ์แปลงสอง ม. 6 เขื่อนผาก
วัดสามัคคีธรรม ม. 1 เขื่อนผาก
วัดนิคมสหกรณ์ ม.7 แม่แวน
วัดบ้านล้อง ม. 1 แม่แวน
วัดแม่แวน ม. 5 แม่แวน
วัดแม่เหียะ ม. 2 แม่แวน
วัดดอยแม่ปั๋ง ม. 5 แม่ปั๋ง
วัดทุ่งบวกข้าว ม. 6 แม่ปั๋ง
วัดป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง ม. 7 แม่ปั๋ง
วัดพระเจ้าตนหลวง ม.4 สบปั๋ง แม่ปั๋ง
วัดม่อนหินไหล ม. 9 แม่ปั๋ง
วัดแม่ปั๋ง ม. 5 แม่ปั๋ง
วัดแม่แพง ม. 3 แม่ปั๋ง
วัดห้วยงู ม. 1 แม่ปั๋ง
วัดเจติยบรรพต ม. 1 โหล่งขอด
วัดดงมะไฟ ม. 4 โหล่งขอด
วัดทุ่งแดง ม. 1 โหล่งขอด
วัดบ้านหลวง ม. 6 โหล่งขอด
วัดประตูโขง ม.8 ฮ่างต่ำ โหล่งขอด
วัดป่าห้า ม. 5 โหล่งขอด
วัดศรีมหาโพธิ์ ม.2 ป่าแต้ง โหล่งขอด
วัดสันนาเม็ง ม. 3 โหล่งขอด
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ เวียง    ร้านดอกไม้ ทุ่งหลวง    ร้านดอกไม้ ป่าตุ้ม   
ร้านดอกไม้ ป่าไหน่    ร้านดอกไม้ สันทราย    ร้านดอกไม้ บ้านโป่ง   
ร้านดอกไม้ น้ำแพร่    ร้านดอกไม้ เขื่อนผาก    ร้านดอกไม้ แม่แวน   
ร้านดอกไม้ แม่ปั๋ง    ร้านดอกไม้ โหล่งขอด   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น