ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วัดกิ่วแลหลวง
วัดกู่คำ
วัดต้นโชค
วัดต้นผึ้ง
วัดบ้านกลาง
วัดป่าเจริญธรรม
วัดมะกับตอง
วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน)
วัดศรีเกิด
วัดศรีปันเงิน
วัดสันป่าตอง
วัดหนองปึ๋ง
วัดหนองพันเงิน
วัดอุเม็ง
วัดคันธาราม
วัดจอมแจ้ง
วัดบุปผาราม
วัดโรงวัว (ม. 4 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง)
วัดหนองหวาย
วัดห้วยโท้ง
วัดห้วยส้ม
วัดใหม่หัวฝาย
วัดอุโบสถ (ม. 3 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง)
วัดต้นแหนหลวง
วัดท่าวังพร้าว
วัดมงคล (ม.2 ทุ่งแป้ง ต.ท่าวังพร้าว อ.สันป่าตอง)
วัดศรีรัตนาราม
วัดสันควงคำ
วัดกอม่วง
วัดควรนิมิตร
วัดต้นแก้ว
วัดทุ่งตูม
วัดป่าจู้
วัดป่าซาง
วัดพระบาทยั้งหวีด
วัดมงคล (ม. 7 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง)
วัดมะขามหลวง
วัดมะขุนหวาน
วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย)
วัดสันคะยอม
วัดสันทรายมูล
วัดแสงสว่าง
วัดอุโบสถ (ม. 1 ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง)
วัดกอโชค
วัดทรายมูล
วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม
วัดแม่ก๊า
วัดร้องขุด
วัดโรงวัว (ม. 2 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง)
วัดสันกาวาฬ
วัดสันคอกช้าง
วัดหนองแขม
วัดหนองครอบ
วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย)
วัดกิ่วแลน้อย
วัดต้นงิ้ว
วัดท่าเดื่อ
วัดท่าโป่ง
วัดธรรมชัย
วัดบ้านดง
วัดบ้านเปียง
วัดบ้านสัน
วัดร้องขุ้ม
วัดหางดง
วัดต้นกอก
วัดท้องฝาย
วัดท่ากาน
วัดปวงสนุก
วัดป่าสัก
วัดพระเจ้าทองทิพย์
วัดร้องธาน
วัดเวฬุวนาราม
วัดศรีนวรัฐ
วัดสันห่าว
วัดสามหลัง
วัดดอนแก้ว
วัดตลาดแก้ว
วัดท่าจำปี
วัดท่าสา
วัดทุ่งเกี้ยง
วัดปราสาท
วัดป่าชี
วัดป่าไม้แดง
วัดร้องส้มป่อย
วัดศรีบุญเรือง
วัดสว่างอารมณ์
วัดหัวริน
วัดกลางทุ่ง
วัดก่อเก๊า
วัดช่างกระดาษ
วัดบุญนาค
วัดป่าลาน
วัดรัตนาราม
วัดศรีอรุณ
วัดสบหาร
วัดสุวรรณรังษี
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
วัดน้ำบ่อหลวง
วัดศรีอุดม
วัดป่างิ้ว*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง,พวงหรีด สันป่าตอง ร้านดอกไม้ สันป่าตอง,พวงหรีด สันป่าตอง ร้านดอกไม้ สันป่าตอง,พวงหรีด สันป่าตอง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกิ่วแลหลวง ม. 4 ยุหว่า
วัดกู่คำ ม. 1 ยุหว่า
วัดต้นโชค ม. 8 ยุหว่า
วัดต้นผึ้ง ม. 9 ยุหว่า
วัดบ้านกลาง ม. 2 ยุหว่า
วัดป่าเจริญธรรม ม. 9 ยุหว่า
วัดมะกับตอง ม. 11 ยุหว่า
วัดร้องส้าน(ร้องสร้าน) ม. 10 ยุหว่า
วัดศรีเกิด ม. 8 ยุหว่า
วัดศรีปันเงิน ม. 11 ยุหว่า
วัดสันป่าตอง ม. 1 ยุหว่า
วัดหนองปึ๋ง ม. 6 ยุหว่า
วัดหนองพันเงิน ม. 6 ยุหว่า
วัดอุเม็ง ม. 5 ยุหว่า
วัดคันธาราม ม. 1 สันกลาง
วัดจอมแจ้ง ม. 9 สันกลาง
วัดบุปผาราม ม. 2 สันกลาง
วัดโรงวัว ม. 4 สันกลาง
วัดหนองหวาย ม.4 สันกลาง
วัดห้วยโท้ง ม. 7 สันกลาง
วัดห้วยส้ม ม.8 สันกลาง
วัดใหม่หัวฝาย ม.10 หัวฝาย สันกลาง
วัดอุโบสถ ม. 3 สันกลาง
วัดต้นแหนหลวง ม. 1 ท่าวังพร้าว
วัดท่าวังพร้าว ม. 5 ท่าวังพร้าว
วัดมงคล ม.2 ทุ่งแป้ง ท่าวังพร้าว
วัดศรีรัตนาราม ม. 3 ท่าวังพร้าว
วัดสันควงคำ ม.6 ท่าตุ้ม ท่าวังพร้าว
วัดกอม่วง ม. 11 มะขามหลวง
วัดควรนิมิตร ม. 1 มะขามหลวง
วัดต้นแก้ว ม. 6 มะขามหลวง
วัดทุ่งตูม ม. 13 มะขามหลวง
วัดป่าจู้ ม. 4 มะขามหลวง
วัดป่าซาง ม. 9 มะขามหลวง
วัดพระบาทยั้งหวีด ม. 11 มะขามหลวง
วัดมงคล ม. 7 มะขามหลวง
วัดมะขามหลวง ม.2 มะขามหลวง
วัดมะขุนหวาน ม. 10 มะขามหลวง
วัดส้มป่อย(ส้มปล่อย) ม. 13 มะขามหลวง
วัดสันคะยอม ม.3 สันคะยอม มะขามหลวง
วัดสันทรายมูล ม. 12 มะขามหลวง
วัดแสงสว่าง ม. 5 มะขามหลวง
วัดอุโบสถ ม. 1 มะขามหลวง
วัดกอโชค ม. 3 บ้านต้นตัน แม่ก๊า
วัดทรายมูล ม.6 แม่ก๊า
วัดป่าเจดีย์เหลี่ยม ม. 4 แม่ก๊า
วัดแม่ก๊า ม. 12 แม่ก๊า
วัดร้องขุด ม. 10 แม่ก๊า
วัดโรงวัว ม. 2 แม่ก๊า
วัดสันกาวาฬ ม. 5 แม่ก๊า
วัดสันคอกช้าง ม. 7 แม่ก๊า
วัดหนองแขม ม. 7 แม่ก๊า
วัดหนองครอบ ม. 4 แม่ก๊า
วัดอินทะวิชัย(อินทรวิชัย) ม. 9 แม่ก๊า
วัดกิ่วแลน้อย ม. 10 บ้านแม
วัดต้นงิ้ว ม. 4 บ้านแม
วัดท่าเดื่อ ม. 12 บ้านแม
วัดท่าโป่ง ม. 3 บ้านแม
วัดธรรมชัย ม. 9 บ้านแม
วัดบ้านดง ม. 11 บ้านแม
วัดบ้านเปียง ม. 13 บ้านแม
วัดบ้านสัน ม.6 บ้านแม
วัดร้องขุ้ม ม. 7 บ้านแม
วัดหางดง ม. 5 บ้านแม
วัดต้นกอก ม. 4 บ้านกลาง
วัดท้องฝาย ม. 11 บ้านกลาง
วัดท่ากาน ม. 5 บ้านกลาง
วัดปวงสนุก ม. 1 บ้านกลาง
วัดป่าสัก ม. 9 บ้านกลาง
วัดพระเจ้าทองทิพย์ ม. 6 บ้านกลาง
วัดร้องธาน ม. 1 บ้านกลาง
วัดเวฬุวนาราม ม.10 บ้านกลาง
วัดศรีนวรัฐ ม. 3 บ้านกลาง
วัดสันห่าว ม. 7 บ้านกลาง
วัดสามหลัง ม. 8 บ้านกลาง
วัดดอนแก้ว ม. 4 ทุ่งสะโตก
วัดตลาดแก้ว ม. 6 ทุ่งสะโตก
วัดท่าจำปี ม. 8 ทุ่งสะโตก
วัดท่าสา ม. 10 ทุ่งสะโตก
วัดทุ่งเกี้ยง ม. 12 ทุ่งสะโตก
วัดปราสาท ม. 6 ทุ่งสะโตก
วัดป่าชี ม. 1 ทุ่งสะโตก
วัดป่าไม้แดง ม. 5 ทุ่งสะโตก
วัดร้องส้มป่อย ม. 4 ทุ่งสะโตก
วัดศรีบุญเรือง ม.9 ทุ่งสะโตก
วัดสว่างอารมณ์ ม. 7 ทุ่งสะโตก
วัดหัวริน ม. 11 ทุ่งสะโตก
วัดกลางทุ่ง ทุ่งต้อม
วัดก่อเก๊า ม. 4 ทุ่งต้อม
วัดช่างกระดาษ ม. 1 ทุ่งต้อม
วัดบุญนาค ทุ่งต้อม
วัดป่าลาน ม. 2 ทุ่งต้อม
วัดรัตนาราม ม. 8 ทุ่งต้อม
วัดศรีอรุณ ม. 5 ทุ่งต้อม
วัดสบหาร ม. 3 ทุ่งต้อม
วัดสุวรรณรังษี ม. 6 ทุ่งต้อม
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม.2 ทุ่งฟ้าฮ่าม น้ำบ่อหลวง
วัดน้ำบ่อหลวง ม.5 น้ำบ่อหลวง
วัดศรีอุดม ม.5 หนองห้า น้ำบ่อหลวง
วัดป่างิ้ว ม.8 ดงป่างิ้ว มะขุนหวาน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ยุหว่า    ร้านดอกไม้ สันกลาง    ร้านดอกไม้ ท่าวังพร้าว   
ร้านดอกไม้ มะขามหลวง    ร้านดอกไม้ แม่ก๊า    ร้านดอกไม้ บ้านแม   
ร้านดอกไม้ บ้านกลาง    ร้านดอกไม้ ทุ่งสะโตก    ร้านดอกไม้ ทุ่งต้อม   
ร้านดอกไม้ น้ำบ่อหลวง    ร้านดอกไม้ มะขุนหวาน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น