ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

วัดคำซาว
วัดบ้านน้อย
วัดป่าแดง
วัดป่าเห็ว
วัดโรงธรรมสามัคคี
วัดศรีบุญเรือง (ม. 1 ป่าเส้า ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง)
วัดสันกำแพง
วัดสันติวนาราม
วัดสันใต้
วัดสันปูเลย
วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า)
วัดดอนมูล
วัดทรายมูล
วัดสันก้างปลา
วัดสันโค้ง
วัดน้ำจำ(น้ำชำ)
วัดม่วงเขียว
วัดม่วงม้าใต้
วัดม่วงม้าเหนือ
วัดร้องวัวแดง
วัดลังการ์
วัดกอสะเลียม
วัดช่างเพี้ยน
วัดบวกค้าง
วัดบ้านโป่ง
วัดป่าตาล
วัดย่าพาย
วัดร้องกองข้าว
วัดร้อยพร้อม
วัดกฤษณา
วัดแช่ช้าง
วัดดงขี้เหล็ก
วัดดอนปืน
วัดป่าเปา
วัดบ้านโห้ง
วัดป่าแงะ
วัดป่าตึง (ม. 7 ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง)
วัดแม่ผาแหน
วัดอรุณโชติการาม
วัดดอนทราย
วัดบ้านวาก
วัดเปาสามขา
วัดโป่งวนาราม
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง
วัดหนองหอย
วัดหัวฝาย
วัดออนหลวย
วัดถ้ำเมืองออน
วัดคันธาพฤกษา
วัดบ้านป๊อก
วัดปางกอง
วัดแม่เตาดิน
วัดแม่ลาย
วัดห้วยแก้ว
วัดปงป่าเอื้อง
วัดป่าสักน้อย
วัดปูคาใต้
วัดแม่ปูคาเหนือ
วัดสันมะแปป
วัดดอยซิว
วัดทุ่งต้อม
วัดป่าตึง (ม.7 ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง)
วัดแม่ตาด
วัดล้านทอง
วัดสันข้าวแคบกลาง
วัดหนองแสะ
วัดต้นเปา
วัดต้นผึ้ง
วัดบวกเป็ด
วัดบ่อสร้าง
วัดพระป้าน
วัดสันป่าค่า
วัดสันมะฮกฟ้า
วัดหนองโค้ง
วัดบ้านมอญ
วัดสันกลางใต้
วัดสันกลางเหนือ
วัดสีมาราม
วัดจอมธรรม
วัดดอนชัย
วัดแม่ตะไคร้
วัดศรีบุญเรือง (ม. 3 ต.แม่ทา อ.สันกำแพง)
วัดห้วยทราย
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ สันกำแพง,พวงหรีด สันกำแพง ร้านดอกไม้ สันกำแพง,พวงหรีด สันกำแพง ร้านดอกไม้ สันกำแพง,พวงหรีด สันกำแพง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดคำซาว ม.4 คำซาว สันกำแพง
วัดบ้านน้อย ม. 11 สันกำแพง
วัดป่าแดง ม. 13 สันกำแพง
วัดป่าเห็ว ม. 2 สันกำแพง
วัดโรงธรรมสามัคคี ม. 7 สันกำแพง
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ป่าเส้า สันกำแพง
วัดสันกำแพง ม. 5 สันกำแพง
วัดสันติวนาราม ม. 3 สันกำแพง
วัดสันใต้ ม. 9 สันกำแพง
วัดสันปูเลย ม. 2 สันกำแพง
วัดชัยชนะมงคล(ป่าเป้า) ม. 3 ทรายมูล
วัดดอนมูล ม. 1 ทรายมูล
วัดทรายมูล ม. 7 ทรายมูล
วัดสันก้างปลา ม.6 สันก้างปลา ทรายมูล
วัดสันโค้ง ม. 4 ทรายมูล
วัดน้ำจำ(น้ำชำ) ม. 6 ร้องวัวแดง
วัดม่วงเขียว ม.4 ร้องวัวแดง
วัดม่วงม้าใต้ ม. 9 ร้องวัวแดง
วัดม่วงม้าเหนือ ม. 8 ร้องวัวแดง
วัดร้องวัวแดง ม. 3 ร้องวัวแดง
วัดลังการ์ ม. 2 ร้องวัวแดง
วัดกอสะเลียม ม. 8 บวกค้าง
วัดช่างเพี้ยน ม. 10 บวกค้าง
วัดบวกค้าง ม. 1 บวกค้าง
วัดบ้านโป่ง ม. 11 บวกค้าง
วัดป่าตาล ม. 4 บวกค้าง
วัดย่าพาย ม. 7 บวกค้าง
วัดร้องกองข้าว ม. 9 บวกค้าง
วัดร้อยพร้อม ม. 6 บวกค้าง
วัดกฤษณา ม. 1 แช่ช้าง
วัดแช่ช้าง ม. 7 แช่ช้าง
วัดดงขี้เหล็ก ม. 4 แช่ช้าง
วัดดอนปืน ม. 5 แช่ช้าง
วัดป่าเปา ม. 3 แช่ช้าง
วัดบ้านโห้ง ม. 2 ออนใต้
วัดป่าแงะ ม. 4 ออนใต้
วัดป่าตึง ม. 7 ออนใต้
วัดแม่ผาแหน ม. 6 ออนใต้
วัดอรุณโชติการาม ม. 3 ออนใต้
วัดดอนทราย ม. 15 ออนเหนือ
วัดบ้านวาก ม. 12 ออนเหนือ
วัดเปาสามขา ม. 13 ออนเหนือ
วัดโป่งวนาราม ม. 7 ออนเหนือ
วัดพระธาตุดอยผาตั้ง ม. 9 ออนเหนือ
วัดหนองหอย ม. 2 ออนเหนือ
วัดหัวฝาย ม. 5 ออนเหนือ
วัดออนหลวย ม. 6 ออนหลวย ออนเหนือ
วัดถ้ำเมืองออน ม. 2 สหกรณ์ สหกรณ์
วัดคันธาพฤกษา ม. 3 ห้วยแก้ว
วัดบ้านป๊อก ม. 1 ห้วยแก้ว
วัดปางกอง ม. 6 ห้วยแก้ว
วัดแม่เตาดิน ม. 4 ห้วยแก้ว
วัดแม่ลาย ม. 2 ห้วยแก้ว
วัดห้วยแก้ว ม. 5 ห้วยแก้ว
วัดปงป่าเอื้อง ม. 4 แม่ปูคา
วัดป่าสักน้อย ม. 3 แม่ปูคา
วัดปูคาใต้ ม. 6 แม่ปูคา
วัดแม่ปูคาเหนือ ม. 5 แม่ปูคา
วัดสันมะแปป ม. 2 แม่ปูคา
วัดดอยซิว ม. 6 ห้วยทราย
วัดทุ่งต้อม ม.5 หม้อ ห้วยทราย
วัดป่าตึง ม.7 ห้วยทราย
วัดแม่ตาด ม. 1 ห้วยทราย
วัดล้านทอง ม. 3 ห้วยทราย
วัดสันข้าวแคบกลาง ม. 4 ห้วยทราย
วัดหนองแสะ ม.2 ห้วยทราย
วัดต้นเปา ม. 1 ต้นเปา
วัดต้นผึ้ง ม. 19 ต้นเปา
วัดบวกเป็ด ม. 4 ต้นเปา
วัดบ่อสร้าง ม. 3 บ่อสร้าง ต้นเปา
วัดพระป้าน ม. 5 ต้นเปา
วัดสันป่าค่า ม. 8 ต้นเปา
วัดสันมะฮกฟ้า ม. 7 ต้นเปา
วัดหนองโค้ง ม. 2 ต้นเปา
วัดบ้านมอญ ม.1 สันกลาง
วัดสันกลางใต้ ม. 5 สันกลาง
วัดสันกลางเหนือ ม. 4 สันกลาง
วัดสีมาราม ม. 2 สันกลาง
วัดจอมธรรม ม. 1 แม่ทา
วัดดอนชัย ม. 6 แม่ทา
วัดแม่ตะไคร้ แม่ทา
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 แม่ทา
วัดห้วยทราย ม. 4 แม่ทา
วัดบ้านใหม่ดอนแก้ว ม. 2 ทาเหนือ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันกำแพง    ร้านดอกไม้ ทรายมูล    ร้านดอกไม้ ร้องวัวแดง   
ร้านดอกไม้ บวกค้าง    ร้านดอกไม้ แช่ช้าง    ร้านดอกไม้ ออนใต้   
ร้านดอกไม้ แม่ปูคา    ร้านดอกไม้ ห้วยทราย    ร้านดอกไม้ ต้นเปา   
ร้านดอกไม้ สันกลาง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น