ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัดข้าวแท่นน้อย
วัดข้าวแท่นหลวง
วัดบ้านท่อ
วัดป่าลาน
วัดสันทรายหลวง
วัดแม่ย้อย
วัดสันคะยอม
วัดสันทรายมูล
วัดท่าทุ่ม
วัดแม่คาว
วัดสันพระเนตร
วัดสันศรี
วัดคอกหมูป่า
วัดแม่กวง
วัดร้องสัก
วัดสันนาเม็ง
วัดสันหลวง
วัดหลักพัน
วัดต้นสาร
วัดพยากน้อย
วัดสันต้นเปา
วัดสันป่าค่าง
วัดทุ่งข้าวตอก
วัดบวกเปา
วัดบ้านดงเจริญชัย
วัดพระบาทตีนนก
วัดร้องเม็ง
วัดหนองแหย่ง
วัดใหม่ชลประทาน
วัดต้นจันทน์
วัดท่าเกวียน
วัดนางเหลียว
วัดฟ้ามุ่ย
วัดแม่แก้ดหลวง
วัดศรีทรายมูล (ม. 6 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย)
วัดสันป่าสัก
วัดหนองไคร้หลวง
วัดทิพวนาราม
วัดทุ่งป่าเก็ด
วัดทุ่งหมื่นน้อย
วัดป่าบง
วัดแม่โจ้
วัดแม่เตาไห
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ
วัดบ้านโป่ง
วัดศรีงาม
วัดศรีทรายมูล (ม. 6 ต.แม่แฝก อ.สันทราย)
วัดหนองแฉะ
วัดหนองมะจับ
วัดห้วยแก้ว
วัดขัวมุง
วัดเจดีย์แม่ครัว
วัดแม่แฝก
วัดวังขุมเงิน
วัดสบแฝก
วัดห้วยบงวัฒนาราม
วัดขัวสูง
วัดเมืองเล็น
วัดเมืองวะ
วัดหนองก้นครุ
วัดหัวฝาย
วัดดอยแท่นพระผาหลวง
วัดป่าแดด
วัดป่าเหมือด
วัดเมืองขอน
วัดแม่แก้ดน้อย
วัดหนองเต่าคำ
วัดหนองอุโบสถ
วัดร่มหลวง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ สันทราย จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด สันทราย จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ สันทราย,พวงหรีด สันทราย ร้านดอกไม้ สันทราย,พวงหรีด สันทราย ร้านดอกไม้ สันทราย,พวงหรีด สันทราย
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดข้าวแท่นน้อย ม.3 สันทรายหลวง
วัดข้าวแท่นหลวง ม. 3 สันทรายหลวง
วัดบ้านท่อ ม. 2 สันทรายหลวง
วัดป่าลาน ม. 2 สันทรายหลวง
วัดสันทรายหลวง ม. 4 สันทรายหลวง
วัดแม่ย้อย ม. 1 สันทรายน้อย
วัดสันคะยอม ม. 4 สันทรายน้อย
วัดสันทรายมูล ม. 3 สันทรายน้อย
วัดท่าทุ่ม ม. 4 สันพระเนตร
วัดแม่คาว ม. 2 สันพระเนตร
วัดสันพระเนตร ม. 4 สันพระเนตร
วัดสันศรี ม. 1 สันพระเนตร
วัดคอกหมูป่า ม. 7 สันนาเม็ง
วัดแม่กวง ม.6 แม่กวง สันนาเม็ง
วัดร้องสัก ม. 1 สันนาเม็ง
วัดสันนาเม็ง ม. 3 สันนาเม็ง
วัดสันหลวง ม. 4 สันนาเม็ง
วัดหลักพัน ม. 5 สันนาเม็ง
วัดต้นสาร ม. 1 สันป่าเปา
วัดพยากน้อย ม. 3 สันป่าเปา
วัดสันต้นเปา ม. 1 สันป่าเปา
วัดสันป่าค่าง ม. 2 สันป่าเปา
วัดทุ่งข้าวตอก ม. 4 หนองแหย่ง
วัดบวกเปา ม. 3 หนองแหย่ง
วัดบ้านดงเจริญชัย ม. 6 หนองแหย่ง
วัดพระบาทตีนนก ม. 7 หนองแหย่ง
วัดร้องเม็ง ม. 2 หนองแหย่ง
วัดหนองแหย่ง ม. 1 หนองแหย่ง
วัดใหม่ชลประทาน ม. 9 หนองแหย่ง
วัดต้นจันทน์ ม. 1 หนองจ๊อม
วัดท่าเกวียน ม. 4 หนองจ๊อม
วัดนางเหลียว ม. 2 หนองจ๊อม
วัดฟ้ามุ่ย ม. 1 หนองจ๊อม
วัดแม่แก้ดหลวง ม. 5 หนองจ๊อม
วัดศรีทรายมูล ม. 6 หนองจ๊อม
วัดสันป่าสัก ม. 3 หนองจ๊อม
วัดหนองไคร้หลวง ม. 2 หนองจ๊อม
วัดทิพวนาราม ม. 7 หนองหาร
วัดทุ่งป่าเก็ด ม. 6 หนองหาร
วัดทุ่งหมื่นน้อย ม. 4 หนองหาร
วัดป่าบง ม. 1 หนองหาร
วัดแม่โจ้ ม. 4 หนองหาร
วัดแม่เตาไห ม. 1 หนองหาร
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 3 หนองหาร
วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ ม. 9 แม่แฝก
วัดบ้านโป่ง ม. 2 แม่แฝก
วัดศรีงาม ม. 5 แม่แฝก
วัดศรีทรายมูล ม. 6 แม่แฝก
วัดหนองแฉะ ม. 8 แม่แฝก
วัดหนองมะจับ ม. 1 แม่แฝก
วัดห้วยแก้ว ม. 3 แม่แฝก
วัดขัวมุง ม. 4 แม่แฝกใหม่
วัดเจดีย์แม่ครัว ม. 3 แม่แฝกใหม่
วัดแม่แฝก ม. 1 แม่แฝกใหม่
วัดวังขุมเงิน ม. 7 แม่แฝกใหม่
วัดสบแฝก ม. 2 แม่แฝกใหม่
วัดห้วยบงวัฒนาราม ม.5 แม่แฝกใหม่
วัดขัวสูง ม. 1 เมืองเล็น
วัดเมืองเล็น เมืองเล็น
วัดเมืองวะ ม. 4 เมืองเล็น
วัดหนองก้นครุ ม.5 เมืองเล็น
วัดหัวฝาย ม. 3 เมืองเล็น
วัดดอยแท่นพระผาหลวง ม.6 ป่าไผ่
วัดป่าแดด ม. 3 ป่าไผ่
วัดป่าเหมือด ม. 4 ป่าไผ่
วัดเมืองขอน ม. 1 ป่าไผ่
วัดแม่แก้ดน้อย ม. 5 ป่าไผ่
วัดหนองเต่าคำ ป่าไผ่
วัดหนองอุโบสถ ม. 10 ป่าไผ่
วัดร่มหลวง ม. 4 แม่แฝกเก่า
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ สันทรายหลวง    ร้านดอกไม้ สันทรายน้อย    ร้านดอกไม้ สันพระเนตร   
ร้านดอกไม้ สันนาเม็ง    ร้านดอกไม้ สันป่าเปา    ร้านดอกไม้ หนองแหย่ง   
ร้านดอกไม้ หนองจ๊อม    ร้านดอกไม้ หนองหาร    ร้านดอกไม้ แม่แฝก   
ร้านดอกไม้ แม่แฝกใหม่    ร้านดอกไม้ เมืองเล็น    ร้านดอกไม้ ป่าไผ่   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น