ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วัดกำแพงงาม
วัดทรายมูล
วัดท้าวคำวัง
วัดประสาทธรรม
วัดสุวรรณประดิษฐ์
วัดหางดง
วัดเจริญราษฎร์
วัดมงคลเกษม
วัดละโว้
วัดศรีสุพรรณ
วัดสะอาดกุญชร
วัดสันทราย
วัดขันแก้ว
วัดทุ่งอ้อ
วัดศรีล้อม
วัดศรีสว่าง
วัดคันธรส
วัดเทพกุญชร
วัดนาคนิมิตร
วัดป่าลาน
วัดพระเจ้าเหลื้อม
วัดพฤกษาราม
วัดวาฬุการาม
วัดศรีลังกา
วัดหนองตอง
วัดอินทราพิบูลย์
วัดขุนคง
วัดเดชดำรงค์
วัดถวาย
วัดวงค์เมธา
วัดสระแก้ว
วัดจันทราวาส
วัดไชยสถาน
วัดโขงขาว
วัดจอมทอง
วัดชัยวุฒิ
วัดช่างคำ
วัดท้าวบุญเรือง
วัดวรเวทย์วิศิษฐ์
วัดศรีโพธิ์ทอง
วัดฉิมพลีวัน
วัดชัยสถิต
วัดถาวรธรรม
วัดผาสุการาม
วัดลัฎฐิวนาราม
วัดขุนเส
วัดดอยเปา
วัดตองกาย
วัดนาบุก
วัดโพธิพิชิต
วัดร้อยจันทร์
วัดวุฑฒิราษฏร์
วัดสหัสสคุณ
วัดอินทราวาส
วัดคีรีเขต
วัดทองศิริ
วัดประชาเกษม
วัดห้วยไร่
วัดอรัญญวาส
วัดจำปาลาว
วัดนิลประภา
วัดเวียงด้ง
วัดศาลา
วัดอุโบสถ
วัดเอรัณฑวัน*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ หางดง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด หางดง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ หางดง,พวงหรีด หางดง ร้านดอกไม้ หางดง,พวงหรีด หางดง ร้านดอกไม้ หางดง,พวงหรีด หางดง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกำแพงงาม ม. 3 หางดง
วัดทรายมูล ม. 4 หางดง
วัดท้าวคำวัง ม. 1 หางดง
วัดประสาทธรรม ม. 5 หางดง
วัดสุวรรณประดิษฐ์ ม. 1 หางดง
วัดหางดง ม. 9 หางดง
วัดเจริญราษฎร์ ม. 5 หนองแก๋ว
วัดมงคลเกษม ม. 6 หนองแก๋ว
วัดละโว้ ม. 8 หนองแก๋ว
วัดศรีสุพรรณ ม. 2 หนองแก๋ว
วัดสะอาดกุญชร ม. 4 หนองแก๋ว
วัดสันทราย ม. 7 หนองแก๋ว
วัดขันแก้ว ม. 2 หารแก้ว
วัดทุ่งอ้อ ม. 3 หารแก้ว
วัดศรีล้อม ม. 4 หารแก้ว
วัดศรีสว่าง ม. 6 หารแก้ว
วัดคันธรส ม. 1 หนองตอง
วัดเทพกุญชร ม. 7 หนองตอง
วัดนาคนิมิตร ม. 6 หนองตอง
วัดป่าลาน ม. 4 หนองตอง
วัดพระเจ้าเหลื้อม ม. 2 หนองตอง
วัดพฤกษาราม ม. 8 หนองตอง
วัดวาฬุการาม ม. 5 หนองตอง
วัดศรีลังกา ม. 1 หนองตอง
วัดหนองตอง ม. 3 หนองตอง
วัดอินทราพิบูลย์ ม. 9 หนองตอง
วัดขุนคง ม. 5 บ้านขุนคง ขุนคง
วัดเดชดำรงค์ ม. 6 ขุนคง
วัดถวาย ม. 2 ขุนคง
วัดวงค์เมธา ม. 3 ขุนคง
วัดสระแก้ว ม. 7 ขุนคง
วัดจันทราวาส ม. 5 สบแม่ข่า
วัดไชยสถาน ม. 3 สบแม่ข่า
วัดโขงขาว ม. 2 บ้านแหวน
วัดจอมทอง ม. 10 บ้านแหวน
วัดชัยวุฒิ ม. 1 บ้านแหวน
วัดช่างคำ ม. 5 บ้านช่างคำ บ้านแหวน
วัดท้าวบุญเรือง ม. 3 บ้านแหวน
วัดวรเวทย์วิศิษฐ์ ม. 9 บ้านแหวน
วัดศรีโพธิ์ทอง ม. 1 บ้านแหวน
วัดฉิมพลีวัน ม. 2 สันผักหวาน
วัดชัยสถิต ม. 1 สันผักหวาน
วัดถาวรธรรม ม. 5 สันผักหวาน
วัดผาสุการาม ม. 3 สันผักหวาน
วัดลัฎฐิวนาราม ม. 4 สันผักหวาน
วัดขุนเส ม. 8 บ้านขุนเส หนองควาย
วัดดอยเปา ม. 5 บ้านหนองควาย หนองควาย
วัดตองกาย ม. 1 หนองควาย
วัดนาบุก ม. 3 หนองควาย
วัดโพธิพิชิต ม. 5 หนองควาย
วัดร้อยจันทร์ ม. 6 หนองควาย
วัดวุฑฒิราษฏร์ ม. 2 หนองควาย
วัดสหัสสคุณ ม. 4 หนองควาย
วัดอินทราวาส ม. 4 หนองควาย
วัดคีรีเขต ม. 4 บ้านปง
วัดทองศิริ ม. 6 บ้านปง
วัดประชาเกษม ม. 5 บ้านปง
วัดห้วยไร่ ม. 4 บ้านปง
วัดอรัญญวาส ม. 2 บ้านปง
วัดจำปาลาว ม.6 จำปาลาว น้ำแพร่
วัดนิลประภา ม. 8 น้ำแพร่
วัดเวียงด้ง ม. 1 น้ำแพร่
วัดศาลา ม. 1 น้ำแพร่
วัดอุโบสถ ม. 6 น้ำแพร่
วัดเอรัณฑวัน ม. 3 น้ำแพร่
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ หางดง    ร้านดอกไม้ หนองแก๋ว    ร้านดอกไม้ หารแก้ว   
ร้านดอกไม้ หนองตอง    ร้านดอกไม้ ขุนคง    ร้านดอกไม้ สบแม่ข่า   
ร้านดอกไม้ บ้านแหวน    ร้านดอกไม้ สันผักหวาน    ร้านดอกไม้ หนองควาย   
ร้านดอกไม้ บ้านปง    ร้านดอกไม้ น้ำแพร่   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น