ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วัดกู่เสือ
วัดต้นเหียว
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่
วัดเวฬุวัน
วัดศรีโพธาราม
วัดแสนหลวง
วัดกอประจำโฮง
วัดช่างเคิ่ง
วัดปากกอง
วัดมงคลวนาราม
วัดสารภี
วัดท่าต้นกวาว
วัดบุบผาราม
วัดป่าเป้า
วัดพญาชมภู
วัดแม่สะลาบ
วัดศรีดอนมูล
วัดหนองป่าแสะ
วัดเชียงขาง
วัดต้นโชคหลวง
วัดต้นยางหลวง
วัดนันทาราม
วัดโพธิมงคล
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีสองเมือง
วัดอุโบสถ
วัดขัวมุง
วัดปากเหมือง
วัดป่าเดื่อ
วัดศรีมูลเรือง
วัดหัวดง
วัดอุทุมพราราม
วัดกู่แดง
วัดหนองแฝก
วัดหนองสี่แจ่ง
วัดหวลการณ์
วัดกองทราย
วัดเชียงแสน
วัดดอนจืน
วัดป่าแคโยง
วัดผางยอย
วัดพระนอนหนองผึ้ง
วัดสันคือ
วัดสันดอนมูล
วัดดอนแก้ว
วัดตำหนัก
วัดน้ำโจ้
วัดสันกลาง
วัดสันต้นกอก
วัดเจดีย์เหลี่ยม
วัดช้างค้ำ
วัดบวกครกใต้
วัดบวกครกเหนือ
วัดบ้านกลาง
วัดป่ากล้วย
วัดป่างิ้ว
วัดป่าเปอะ
วัดต้นผึ้ง
วัดบุปผาราม
วัดปากคลอง
วัดป่าสา
วัดศรีดอนชัย
วัดสันทราย
วัดหนองแบน
วัดไชยสถาน
วัดต้นตาล
วัดเทพาราม
วัดป่าบงหลวง
วัดศรีคำชมภู
วัดสุพรรณ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ สารภี จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด สารภี จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ สารภี,พวงหรีด สารภี ร้านดอกไม้ สารภี,พวงหรีด สารภี ร้านดอกไม้ สารภี,พวงหรีด สารภี
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกู่เสือ ม. 1 ยางเนิ้ง
วัดต้นเหียว ม. 6 ยางเนิ้ง
วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ ม. 4 ยางเนิ้ง
วัดเวฬุวัน ม. 2 ยางเนิ้ง
วัดศรีโพธาราม ม. 5 ยางเนิ้ง
วัดแสนหลวง ม. 3 ยางเนิ้ง
วัดกอประจำโฮง ม.8 สันกับตอง สารภี
วัดช่างเคิ่ง ม. 4 สารภี
วัดปากกอง ม. 6 สารภี
วัดมงคลวนาราม ม. 1 สารภี
วัดสารภี ม. 2 สารภี
วัดท่าต้นกวาว ม. 4 ชมภู
วัดบุบผาราม ม. 6 ชมภู
วัดป่าเป้า ม.9 ร่มป่าตอง ชมภู
วัดพญาชมภู ม. 2 ชมภู
วัดแม่สะลาบ ม. 7 ชมภู
วัดศรีดอนมูล ม. 8 ชมภู
วัดหนองป่าแสะ ม. 1 ชมภู
วัดเชียงขาง ม. 7 ไชยสถาน
วัดต้นโชคหลวง ม. 1 ไชยสถาน
วัดต้นยางหลวง ม. 4 ไชยสถาน
วัดนันทาราม ม. 4 ไชยสถาน
วัดโพธิมงคล ม. 6 ไชยสถาน
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 ไชยสถาน
วัดศรีสองเมือง ม. 2 ไชยสถาน
วัดอุโบสถ ม. 5 ไชยสถาน
วัดขัวมุง ม. 5 ขัวมุง
วัดปากเหมือง ม. 3 ขัวมุง
วัดป่าเดื่อ ม. 1 ขัวมุง
วัดศรีมูลเรือง ม. 3 ขัวมุง
วัดหัวดง ม. 7 ขัวมุง
วัดอุทุมพราราม ม. 9 ขัวมุง
วัดกู่แดง ม. 6 หนองแฝก
วัดหนองแฝก ม. 5 หนองแฝก
วัดหนองสี่แจ่ง ม.8 หนองสี่แจ่ง หนองแฝก
วัดหวลการณ์ ม. 2 หนองแฝก
วัดกองทราย ม. 6 หนองผึ้ง
วัดเชียงแสน ม. 2 หนองผึ้ง
วัดดอนจืน ม. 3 หนองผึ้ง
วัดป่าแคโยง ม. 5 หนองผึ้ง
วัดผางยอย ม. 3 หนองผึ้ง
วัดพระนอนหนองผึ้ง ม. 4 หนองผึ้ง
วัดสันคือ ม. 8 หนองผึ้ง
วัดสันดอนมูล ม. 3 ท่ากว้าง
วัดดอนแก้ว ม. 5 ดอนแก้ว
วัดตำหนัก ม. 2 ดอนแก้ว
วัดน้ำโจ้ ม. 6 ดอนแก้ว
วัดสันกลาง ม. 7 ดอนแก้ว
วัดสันต้นกอก ม. 4 ดอนแก้ว
วัดเจดีย์เหลี่ยม ม. 1 ท่าวังตาล
วัดช้างค้ำ ม. 11 ท่าวังตาล
วัดบวกครกใต้ ม. 9 ท่าวังตาล
วัดบวกครกเหนือ ม. 8 ท่าวังตาล
วัดบ้านกลาง ม.3 กลาง ท่าวังตาล
วัดป่ากล้วย ม. 4 ท่าวังตาล
วัดป่างิ้ว ม.5 ท่าวังตาล
วัดป่าเปอะ ม. 2 ท่าวังตาล
วัดต้นผึ้ง ม. 4 สันทราย
วัดบุปผาราม ม. 5 สันทราย
วัดปากคลอง ม. 9 สันทราย
วัดป่าสา ม. 2 สันทราย
วัดศรีดอนชัย ม. 4 สันทราย
วัดสันทราย ม. 1 สันทราย
วัดหนองแบน ม. 6 สันทราย
วัดไชยสถาน ม. 1 ป่าบง
วัดต้นตาล ม.2 ร้องดอนชัย ป่าบง
วัดเทพาราม ม. 5 ป่าบง
วัดป่าบงหลวง ม. 4 ป่าบง
วัดศรีคำชมภู ม. 3 ป่าบง
วัดสุพรรณ ม.6 ป่ากล้วย ป่าบง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ยางเนิ้ง    ร้านดอกไม้ สารภี    ร้านดอกไม้ ชมภู   
ร้านดอกไม้ ไชยสถาน    ร้านดอกไม้ ขัวมุง    ร้านดอกไม้ หนองแฝก   
ร้านดอกไม้ หนองผึ้ง    ร้านดอกไม้ ท่ากว้าง    ร้านดอกไม้ ดอนแก้ว   
ร้านดอกไม้ ท่าวังตาล    ร้านดอกไม้ สันทราย    ร้านดอกไม้ ป่าบง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น