ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วัดกิ่วจำปี
วัดเชียงหมั้น
วัดถ้ำตับเตา
วัดทรายขาว
วัดศรีดงเย็น
วัดสันต้นเปา
วัดสันทราย
วัดสุกาวาส
วัดหนองเทียนคำ
วัดหัวฝาย
วัดอินทาราม
วัดฉิมพลีวัน
วัดดอยหล่อ
วัดปักกัณตาวาส
วัดป่าแดง
วัดพระธาตุจอมคีรี
วัดต้นโชค
วัดถ้ำผาผึ้ง
วัดบ้านปง
วัดบุญฑริกาวาส
วัดป่าไม้แดง
วัดทุ่งยาว
วัดปงตำ
วัดมหิงสาวาส
วัดสุปัฎนาราม
วัดอรัญญวาสี*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ,พวงหรีด ไชยปราการ ร้านดอกไม้ ไชยปราการ,พวงหรีด ไชยปราการ ร้านดอกไม้ ไชยปราการ,พวงหรีด ไชยปราการ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกิ่วจำปี ม. 11 ศรีดงเย็น
วัดเชียงหมั้น ม. 15 ศรีดงเย็น
วัดถ้ำตับเตา ม. 10 ศรีดงเย็น
วัดทรายขาว ม. 16 ศรีดงเย็น
วัดศรีดงเย็น ม. 8 ศรีดงเย็น
วัดสันต้นเปา ม.5 อ่าย ศรีดงเย็น
วัดสันทราย ม. 8 ศรีดงเย็น
วัดสุกาวาส ม. 7 ศรีดงเย็น
วัดหนองเทียนคำ ม. 4 ศรีดงเย็น
วัดหัวฝาย ม. 10 ศรีดงเย็น
วัดอินทาราม ม. 4 ศรีดงเย็น
วัดฉิมพลีวัน ม. 3 แม่ทะลบ
วัดดอยหล่อ ม. 4 แม่ทะลบ
วัดปักกัณตาวาส ม. 1 แม่ทะลบ
วัดป่าแดง ม.2 ป่าแดง แม่ทะลบ
วัดพระธาตุจอมคีรี ม. 1 แม่ทะลบ
วัดต้นโชค ม. 5 หนองบัว
วัดถ้ำผาผึ้ง ม. 11 หนองบัว
วัดบ้านปง ม. 7 หนองบัว
วัดบุญฑริกาวาส ม. 3 หนองบัว
วัดป่าไม้แดง ม. 9 หนองบัว
วัดทุ่งยาว ม. 7 ปงตำ
วัดปงตำ ม. 1 ปงตำ
วัดมหิงสาวาส ม. 3 ปงตำ
วัดสุปัฎนาราม ม. 2 ปงตำ
วัดอรัญญวาสี ม.4 ปงตำ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ ปงตำ    ร้านดอกไม้ ศรีดงเย็น    ร้านดอกไม้ แม่ทะลบ   
ร้านดอกไม้ หนองบัว   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น