ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงใหม่ [ร้านดอกไม้ เชียงใหม่]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงใหม่
ร้านดอกไม้ จอมทอง
ร้านดอกไม้ แม่แจ่ม
ร้านดอกไม้ เชียงดาว
ร้านดอกไม้ ดอยสะเก็ด
ร้านดอกไม้ แม่แตง
ร้านดอกไม้ แม่ริม
ร้านดอกไม้ สะเมิง
ร้านดอกไม้ ฝาง
ร้านดอกไม้ แม่อาย
ร้านดอกไม้ พร้าว
ร้านดอกไม้ สันป่าตอง
ร้านดอกไม้ สันกำแพง
ร้านดอกไม้ สันทราย
ร้านดอกไม้ หางดง
ร้านดอกไม้ ฮอด
ร้านดอกไม้ ดอยเต่า
ร้านดอกไม้ อมก๋อย
ร้านดอกไม้ สารภี
ร้านดอกไม้ เวียงแหง
ร้านดอกไม้ ไชยปราการ
ร้านดอกไม้ แม่วาง
ร้านดอกไม้ แม่ออน
ร้านดอกไม้ ดอยหล่อ
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

วัดจำลอง
วัดชัยมงคล
วัดทุ่งศิลา
วัดบ้านใหม่ปางเติม
วัดป่าแดด
วัดรังษีสุทธาราม
วัดศิริชัยนิมิตร
วัดสันปูเลย
วัดโสภาราม
วัดห้วยแก้ว
วัดอัมพาราม
วัดจอมแจ้ง
วัดจันทร์เกษม
วัดดอนแก้ว
วัดดอนชัย
วัดดอนบิน(ดอนปิน)
วัดท่าช้าง
วัดบุญยืน
วัดพันตน
วัดมหาวัน
วัดมะกับตองหลวง
วัดศรีชุม
วัดสารภี
วัดแสนคันธา
วัดถ้ำดอยโตน
วัดมัชฒิมาราม
วัดวิมุตติการาม
วัดสบวิน
วัดดอนเปา
วัดใหม่สวรรค์*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่วาง จ.เชียงใหม่ ,พวงหรีด แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่วาง,พวงหรีด แม่วาง ร้านดอกไม้ แม่วาง,พวงหรีด แม่วาง ร้านดอกไม้ แม่วาง,พวงหรีด แม่วาง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดจำลอง ม. 5 บ้านกาด
วัดชัยมงคล ม. 3 บ้านกาด
วัดทุ่งศิลา ม. 1 บ้านกาด
วัดบ้านใหม่ปางเติม ม.9 ใหม่ปางเติม บ้านกาด
วัดป่าแดด ม. 6 บ้านกาด
วัดรังษีสุทธาราม ม. 2 บ้านกาด
วัดศิริชัยนิมิตร ม. 8 บ้านกาด
วัดสันปูเลย ม. 12 บ้านกาด
วัดโสภาราม ม. 9 บ้านกาด
วัดห้วยแก้ว ม. 10 บ้านกาด
วัดอัมพาราม ม. 5 บ้านกาด
วัดจอมแจ้ง ม. 3 ทุ่งปี้
วัดจันทร์เกษม ม. 10 ทุ่งปี้
วัดดอนแก้ว ม. 2 ทุ่งปี้
วัดดอนชัย ม. 10 ทุ่งปี้
วัดดอนบิน(ดอนปิน) ม. 6 ทุ่งปี้
วัดท่าช้าง ม. 5 ทุ่งปี้
วัดบุญยืน ม. 3 ทุ่งปี้
วัดพันตน ม. 3 ทุ่งปี้
วัดมหาวัน ม. 10 ทุ่งปี้
วัดมะกับตองหลวง ม. 8 ทุ่งปี้
วัดศรีชุม ม.7 ทุ่งปี้
วัดสารภี ม. 9 ทุ่งปี้
วัดแสนคันธา ม. 6 ทุ่งปี้
วัดถ้ำดอยโตน ม.5 แม่สะป๊อก แม่วิน
วัดมัชฒิมาราม ม. 9 แม่วิน
วัดวิมุตติการาม ม. 6 แม่วิน
วัดสบวิน ม. 9 แม่วิน
วัดดอนเปา ม.4 ดอนเปา
วัดใหม่สวรรค์ ม.7 ใหม่สวรรค์ ดอนเปา
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ร้านดอกไม้ บ้านกาด    ร้านดอกไม้ ทุ่งปี้    ร้านดอกไม้ ทุ่งรวงทอง   
ร้านดอกไม้ แม่วิน    ร้านดอกไม้ ดอนเปา   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น