ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [ร้านดอกไม้ ลำพูน]

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
ร้านดอกไม้ แม่ทา
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
ร้านดอกไม้ ลี้
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง
ร้านดอกไม้ ป่าซาง
ร้านดอกไม้ บ้านธิ
ร้านดอกไม้ เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

วัดไก่แก้ว
วัดจามเทวี
วัดชัยมงคล
วัดช่างฆ้อง
วัดช้างรอง
วัดช้างสี
วัดธงสัจจะ
วัดบ้านหลวย
วัดพระคงฤาษี
วัดพระธาตุหริภุญชัย
วัดมหาวัน
วัดศรีบุญเรือง
วัดสวนดอก
วัดสังฆาราม
วัดสันดอนรอม
วัดสันป่ายางหน่อม
วัดสันป่ายางหลวง
วัดสุพรรณรังษี
วัดหนองเส้ง
วัดต้นผึ้ง
วัดบ้านหลุก (ม. 8 ต.เหมืองง่า อ.เมืองลำพูน)
วัดวังทอง
วัดศรีบุญยืน
วัดศรีสองเมือง
วัดเหมืองง่า
วัดกอม่วง
วัดชัยสถาน
วัดเชตวัน (ม. 7 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน)
วัดเทพาราม
วัดป่าเส้า
วัดป่าเห็ว
วัดศรีดอนทอง
วัดสุวรรณาราม
วัดอุโมงค์
วัดน้ำโค้ง
วัดป่าขาม (ม. 5 ต.หนองช้างคืน อ.เมืองลำพูน)
วัดศรีทรายมูล
วัดหนองช้างคืน
วัดหัวฝาย
วัดชัยชนะ
วัดไชยมงคล
วัดต้นแงะ
วัดประตูป่า
วัดล้องเดื่อ
วัดล่ามช้าง
วัดศรีสุพรรณ
วัดเจดีย์ขาว
วัดเชตวัน (ม. 7 ต.ริมปิง อ.เมืองลำพูน)
วัดบุปผาราม
วัดป่ายางริมปิง
วัดศรีบังวัน
วัดศรีปิงชัย
วัดสันริมปิง
วัดกมลธัชชยาราม
วัดจักรคำภิมุข
วัดพันตาเกิน
วัดรมณียาราม
วัดสันต้นธง
วัดหริการาม
วัดบ้านแป้น
วัดบ้านม่วง
วัดบ้านเส้ง
วัดบูชา
วัดป่าซางน้อย
วัดสันมะกรูด
วัดสันมะโก
วัดหนองเต่า
วัดกู่เรือง(กู่เรื่อง)
วัดเชตวันธรรมาราม
วัดดอยกุศล
วัดต้นโชค
วัดปงชัย
วัดป่าตอง
วัดป่าตึง
วัดหนองจาง
วัดหมูเปิ้ง
วัดเหมืองจี้หลวง
วัดเหมืองจี้ใหม่
วัดเจ้าชัย
วัดดอยติ
วัดน้ำบ่อเหลือง
วัดน้ำพุ
วัดบ้านหลุก (ม. 4 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน)
วัดสันคะยอม (ม. 1 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน)
วัดสันป่าสัก
วัดสันหลวง
วัดหนองซิว
วัดหนองไซ
วัดหนองท่า
วัดหนองปลาขอ
วัดห้วยม้าโก้ง
วัดต้นแก้ว
วัดบ้านตอง
วัดป่าขาม (ม. 5 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน)
วัดป่าแดด
วัดพระยืน
วัดศรีบุญชู
วัดศรีเมืองยู้
วัดหัวขัว
วัดขี้เหล็ก
วัดประตูโขง
วัดพญาผาบ
วัดพระสิงห์เดิ่ง
วัดร่องส้าว
วัดศรีคำ
วัดศรีชุม
วัดกิ่วมื่น
วัดดอยน้อย
วัดบ้านแจ่ม
วัดบ้านป่าเป้า
วัดปูเลย
วัดมะเขือแจ้
วัดศรีดอนตัน
วัดสะแล่ง
วัดสันคะยอม (ม. 4 ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน)
วัดสันป่าเหียง
วัดหนองหอย
วัดเหมืองกวัก
วัดฮ่องกอม่วง
วัดจำขี้มด
วัดดอนแก้ว
วัดดอยกาศ
วัดทุ่งยาว
วัดบ้านม้า
วัดศรีบัวบาน
วัดเสาหิน
วัดหนองหล่ม
วัดกอข่อย
วัดบ่อโจง
วัดบ้านขว้าง
วัดบ้านรั้ว
วัดหนองเรือ
วัดหนองหนาม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน จ.ลำพูน ,พวงหรีด เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน,พวงหรีด เมืองลำพูน ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน,พวงหรีด เมืองลำพูน ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน,พวงหรีด เมืองลำพูน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดไก่แก้ว ม. 5 ในเมือง
วัดจามเทวี ม. 5 ในเมือง
วัดชัยมงคล ม. 1 ในเมือง
วัดช่างฆ้อง ม. 5 ในเมือง
วัดช้างรอง ม. 1 ในเมือง
วัดช้างสี ม. 1 ในเมือง
วัดธงสัจจะ ม. 1 ในเมือง
วัดบ้านหลวย ม. 2 ในเมือง
วัดพระคงฤาษี ม. 6 ในเมือง
วัดพระธาตุหริภุญชัย ม. 1 ในเมือง
วัดมหาวัน ม. 3 ในเมือง
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 ในเมือง
วัดสวนดอก ม. 6 ในเมือง
วัดสังฆาราม ม. 1 ในเมือง
วัดสันดอนรอม ม. 2 ในเมือง
วัดสันป่ายางหน่อม ม. 6 ในเมือง
วัดสันป่ายางหลวง ม. 6 ในเมือง
วัดสุพรรณรังษี ม. 1 ในเมือง
วัดหนองเส้ง ม. 4 ในเมือง
วัดต้นผึ้ง ม. 1 เหมืองง่า
วัดบ้านหลุก ม. 8 เหมืองง่า
วัดวังทอง ม. 4 เหมืองง่า
วัดศรีบุญยืน ม. 3 เหมืองง่า
วัดศรีสองเมือง ม.10 เหมืองง่า
วัดเหมืองง่า ม. 2 เหมืองง่า
วัดกอม่วง ม. 5 อุโมงค์
วัดชัยสถาน ม.10 อุโมงค์
วัดเชตวัน ม. 7 อุโมงค์
วัดเทพาราม ม. 4 อุโมงค์
วัดป่าเส้า ม. 9 อุโมงค์
วัดป่าเห็ว ม. 5 อุโมงค์
วัดศรีดอนทอง ม. 3 อุโมงค์
วัดสุวรรณาราม ม. 6 อุโมงค์
วัดอุโมงค์ ม. 1 อุโมงค์
วัดน้ำโค้ง ม. 5 หนองช้างคืน
วัดป่าขาม ม. 5 หนองช้างคืน
วัดศรีทรายมูล ม. 5 หนองช้างคืน
วัดหนองช้างคืน ม. 4 หนองช้างคืน
วัดหัวฝาย ม. 1 หนองช้างคืน
วัดชัยชนะ ม. 2 ประตูป่า
วัดไชยมงคล ม. 1 ประตูป่า
วัดต้นแงะ ม. 9 ประตูป่า
วัดประตูป่า ม. 4 ประตูป่า
วัดล้องเดื่อ ม. 2 ประตูป่า
วัดล่ามช้าง ม. 3 ประตูป่า
วัดศรีสุพรรณ ม. 6 ประตูป่า
วัดเจดีย์ขาว ม. 5 ริมปิง
วัดเชตวัน ม. 7 ริมปิง
วัดบุปผาราม ม. 9 ริมปิง
วัดป่ายางริมปิง ม. 8 ริมปิง
วัดศรีบังวัน ม. 4 ริมปิง
วัดศรีปิงชัย ม. 1 ริมปิง
วัดสันริมปิง ม. 6 ริมปิง
วัดกมลธัชชยาราม ม. 3 ต้นธง
วัดจักรคำภิมุข ม. 7 ต้นธง
วัดพันตาเกิน ม. 5 ต้นธง
วัดรมณียาราม ม. 4 ต้นธง
วัดสันต้นธง ม. 2 ต้นธง
วัดหริการาม ม. 6 ต้นธง
วัดบ้านแป้น ม. 6 บ้านแป้น
วัดบ้านม่วง ม. 8 บ้านแป้น
วัดบ้านเส้ง ม. 7 บ้านแป้น
วัดบูชา ม. 5 บ้านแป้น
วัดป่าซางน้อย ม. 1 บ้านแป้น
วัดสันมะกรูด ม. 2 บ้านแป้น
วัดสันมะโก ม. 4 บ้านแป้น
วัดหนองเต่า ม. 3 บ้านแป้น
วัดกู่เรือง(กู่เรื่อง) ม. 2 เหมืองจี้
วัดเชตวันธรรมาราม ม. 6 เหมืองจี้
วัดดอยกุศล ม. 5 เหมืองจี้
วัดต้นโชค ม. 4 เหมืองจี้
วัดปงชัย ม. 3 เหมืองจี้
วัดป่าตอง ม. 2 เหมืองจี้
วัดป่าตึง ม. 6 เหมืองจี้
วัดหนองจาง ม. 1 เหมืองจี้
วัดหมูเปิ้ง ม. 9 เหมืองจี้
วัดเหมืองจี้หลวง ม. 1 เหมืองจี้
วัดเหมืองจี้ใหม่ ม. 8 เหมืองจี้
วัดเจ้าชัย ม.10 หนองหลุม ป่าสัก
วัดดอยติ ม. 2 ป่าสัก
วัดน้ำบ่อเหลือง ม. 15 ป่าสัก
วัดน้ำพุ ม. 7 ป่าสัก
วัดบ้านหลุก ม. 4 ป่าสัก
วัดสันคะยอม ม. 1 ป่าสัก
วัดสันป่าสัก ม. 6 ป่าสัก
วัดสันหลวง ม. 12 ป่าสัก
วัดหนองซิว ม. 13 ป่าสัก
วัดหนองไซ ม. 14 ป่าสัก
วัดหนองท่า ม. 15 ป่าสัก
วัดหนองปลาขอ ม. 5 ป่าสัก
วัดห้วยม้าโก้ง ม. 8 ป่าสัก
วัดต้นแก้ว ม. 3 เวียงยอง
วัดบ้านตอง ม. 4 เวียงยอง
วัดป่าขาม ม. 5 เวียงยอง
วัดป่าแดด ม. 2 เวียงยอง
วัดพระยืน ม. 1 เวียงยอง
วัดศรีบุญชู ม. 7 เวียงยอง
วัดศรีเมืองยู้ ม. 6 เวียงยอง
วัดหัวขัว ม. 3 เวียงยอง
วัดขี้เหล็ก ม. 3 บ้านกลาง
วัดประตูโขง ม. 10 บ้านกลาง
วัดพญาผาบ ม. 1 บ้านกลาง
วัดพระสิงห์เดิ่ง ม. 6 บ้านกลาง
วัดร่องส้าว ม. 7 บ้านกลาง
วัดศรีคำ ม. 2 บ้านกลาง
วัดศรีชุม ม. 5 บ้านกลาง
วัดกิ่วมื่น ม. 8 มะเขือแจ้
วัดดอยน้อย ม. 12 มะเขือแจ้
วัดบ้านแจ่ม ม. 3 มะเขือแจ้
วัดบ้านป่าเป้า ม. 9 มะเขือแจ้
วัดปูเลย ม. 13 มะเขือแจ้
วัดมะเขือแจ้ ม. 1 มะเขือแจ้
วัดศรีดอนตัน ม. 11 มะเขือแจ้
วัดสะแล่ง ม. 2 มะเขือแจ้
วัดสันคะยอม ม. 4 มะเขือแจ้
วัดสันป่าเหียง ม. 7 มะเขือแจ้
วัดหนองหอย ม. 10 มะเขือแจ้
วัดเหมืองกวัก ม. 5 มะเขือแจ้
วัดฮ่องกอม่วง ม. 6 มะเขือแจ้
วัดจำขี้มด ม. 2 ศรีบัวบาน
วัดดอนแก้ว ม. 2 ศรีบัวบาน
วัดดอยกาศ ม. 9 ศรีบัวบาน
วัดทุ่งยาว ม. 7 ศรีบัวบาน
วัดบ้านม้า ม. 5 ศรีบัวบาน
วัดศรีบัวบาน ม. 1 ศรีบัวบาน
วัดเสาหิน ม. 4 ศรีบัวบาน
วัดหนองหล่ม ม. 8 ศรีบัวบาน
วัดกอข่อย ม. 6 หนองหนาม
วัดบ่อโจง ม. 1 หนองหนาม
วัดบ้านขว้าง ม. 2 หนองหนาม
วัดบ้านรั้ว ม.8 หนองหนาม
วัดหนองเรือ ม.7 หนองเรือ หนองหนาม
วัดหนองหนาม ม. 3 หนองหนาม
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ ในเมือง    ร้านดอกไม้ เหมืองง่า    ร้านดอกไม้ อุโมงค์   
ร้านดอกไม้ หนองช้างคืน    ร้านดอกไม้ ประตูป่า    ร้านดอกไม้ ริมปิง   
ร้านดอกไม้ ต้นธง    ร้านดอกไม้ บ้านแป้น    ร้านดอกไม้ เหมืองจี้   
ร้านดอกไม้ ป่าสัก    ร้านดอกไม้ เวียงยอง    ร้านดอกไม้ บ้านกลาง   
ร้านดอกไม้ มะเขือแจ้    ร้านดอกไม้ ศรีบัวบาน    ร้านดอกไม้ หนองหนาม   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น