ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [ร้านดอกไม้ ลำพูน]

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
ร้านดอกไม้ แม่ทา
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
ร้านดอกไม้ ลี้
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง
ร้านดอกไม้ ป่าซาง
ร้านดอกไม้ บ้านธิ
ร้านดอกไม้ เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

วัดดอยน้อย
วัดทากู่แก้ว
วัดทาชมภู
วัดทาทุ่งไผ่
วัดทาปลาดุก
วัดทาป่าเปา
วัดทาป่าสัก
วัดทาสองท่า
วัดศรีทรายมูล
วัดจำตาเหิน
วัดดอยสารภี
วัดทาดอยแก้ว
วัดทาทุ่งยาว
วัดทาร้องเรือ
วัดท่าศาลา
วัดทาสบเส้า
วัดบ้านดง
วัดผาตั้ง
วัดอรัญญาราม
วัดทากาศ
วัดทาดอยคำ
วัดทาดอยแช่
วัดทาหมื่นข้าว
วัดทาขุมเงิน
วัดทาดอยครั่ง
วัดทาศรีป้าน
วัดทาสบเมย
วัดทาสวนหลวง
วัดปงแม่ลอบ
วัดทาทุ่งหลวง
วัดทาหนองยางไคล
วัดศรีมงคล*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่ทา จ.ลำพูน ,พวงหรีด แม่ทา จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่ทา,พวงหรีด แม่ทา ร้านดอกไม้ แม่ทา,พวงหรีด แม่ทา ร้านดอกไม้ แม่ทา,พวงหรีด แม่ทา
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดดอยน้อย ม. 11 ทาปลาดุก
วัดทากู่แก้ว ม. 1 ทาปลาดุก
วัดทาชมภู ม. 4 ทาปลาดุก
วัดทาทุ่งไผ่ ม. 3 ทาปลาดุก
วัดทาปลาดุก ม. 5 ทาปลาดุก
วัดทาป่าเปา ม. 6 ทาปลาดุก
วัดทาป่าสัก ม. 2 ทาปลาดุก
วัดทาสองท่า ม. 7 ทาปลาดุก
วัดศรีทรายมูล ม. 9 ทาปลาดุก
วัดจำตาเหิน ม.5 จำตาเหิน ทาสบเส้า
วัดดอยสารภี ม. 7 ทาสบเส้า
วัดทาดอยแก้ว ม. 12 ทาสบเส้า
วัดทาทุ่งยาว ม. 11 ทาสบเส้า
วัดทาร้องเรือ ม. 6 ทาสบเส้า
วัดท่าศาลา ม. 3 ทาสบเส้า
วัดทาสบเส้า ม. 1 ทาสบเส้า
วัดบ้านดง ม. 13 ทาสบเส้า
วัดผาตั้ง ม. 4 ทาสบเส้า
วัดอรัญญาราม ม. 2 ทาสบเส้า
วัดทากาศ ม. 6 ทากาศ
วัดทาดอยคำ ม. 13 ทากาศ
วัดทาดอยแช่ ม. 3 ทากาศ
วัดทาหมื่นข้าว ม. 4 ทากาศ
วัดทาขุมเงิน ม. 1 ทาขุมเงิน
วัดทาดอยครั่ง ม. 11 ทาขุมเงิน
วัดทาศรีป้าน ม. 5 ทาขุมเงิน
วัดทาสบเมย ม. 2 ทาขุมเงิน
วัดทาสวนหลวง ม. 3 ทาขุมเงิน
วัดปงแม่ลอบ ม. 6 ทาขุมเงิน
วัดทาทุ่งหลวง ม.1 ทาทุ่งหลวง ทาทุ่งหลวง
วัดทาหนองยางไคล ม. 4 ทาทุ่งหลวง
วัดศรีมงคล ม. 2 ทาทุ่งหลวง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่ทา จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ ทาปลาดุก    ร้านดอกไม้ ทาสบเส้า    ร้านดอกไม้ ทากาศ   
ร้านดอกไม้ ทาขุมเงิน    ร้านดอกไม้ ทาทุ่งหลวง    ร้านดอกไม้ ทาแม่ลอบ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น