ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [ร้านดอกไม้ ลำพูน]

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
ร้านดอกไม้ แม่ทา
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
ร้านดอกไม้ ลี้
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง
ร้านดอกไม้ ป่าซาง
ร้านดอกไม้ บ้านธิ
ร้านดอกไม้ เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

วัดกู่ขาว
วัดดงฤาษี
วัดดอยก้อม
วัดน้ำเพอะพะ
วัดบ้านล้อง
วัดบ้านโฮ่งหลวง
วัดป่าคำ
วัดป่าป๋วย
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน
วัดสบล้อง
วัดสันเจดีย์
วัดห้วยกาน
วัดห้วยน้ำดิบ
วัดห้วยแพ่ง
วัดห้วยห้า
วัดทุ่งม่าน
วัดป่าพลู
วัดแม่ลอบ
วัดแม่หาด
วัดวังหลวง
วัดห้วยแทง
วัดห้วยหละ
วัดดงมะเฟือง
วัดดอนชัย
วัดดอยแดน
วัดทุ่งโป่ง
วัดป่ายาง
วัดแพะโป่ง
วัดม่วงโตน
วัดมะคับตอง
วัดเหล่ายาว
วัดปทุมสราราม
วัดพระเจ้าตนหลวง
วัดศรีเตี้ย
วัดหนองสะลิง
วัดหล่ายแก้ว
วัดครุฑเวฬุวัน
วัดท่ากอม่วง
วัดสันเจดีย์ริมปิง
วัดหนองสูน
วัดห้วยสะแหล*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ,พวงหรีด บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง,พวงหรีด บ้านโฮ่ง ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง,พวงหรีด บ้านโฮ่ง ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง,พวงหรีด บ้านโฮ่ง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกู่ขาว ม. 15 บ้านโฮ่ง
วัดดงฤาษี ม. 8 บ้านโฮ่ง
วัดดอยก้อม ม. 6 บ้านโฮ่ง
วัดน้ำเพอะพะ ม.10 น้ำเพอะพะ บ้านโฮ่ง
วัดบ้านล้อง ม. 9 บ้านโฮ่ง
วัดบ้านโฮ่งหลวง ม. 2 บ้านโฮ่ง
วัดป่าคำ ม.13 ป่าดำ บ้านโฮ่ง
วัดป่าป๋วย ม. 3 บ้านโฮ่ง
วัดพระเจ้าสะเลียมหวาน ม. 18 บ้านโฮ่ง
วัดสบล้อง ม. 11 บ้านโฮ่ง
วัดสันเจดีย์ ม. 4 บ้านโฮ่ง
วัดห้วยกาน ม. 1 บ้านโฮ่ง
วัดห้วยน้ำดิบ ม. 5 บ้านโฮ่ง
วัดห้วยแพ่ง ม. 12 บ้านโฮ่ง
วัดห้วยห้า ม. 7 บ้านโฮ่ง
วัดทุ่งม่าน ม. 4 ป่าพลู
วัดป่าพลู ม. 2 ป่าพลู
วัดแม่ลอบ ม. 8 ป่าพลู
วัดแม่หาด ม. 6 ป่าพลู
วัดวังหลวง ม. 1 ป่าพลู
วัดห้วยแทง ม. 5 ป่าพลู
วัดห้วยหละ ม. 3 ป่าพลู
วัดดงมะเฟือง ม. 6 เหล่ายาว
วัดดอนชัย ม. 10 เหล่ายาว
วัดดอยแดน ม. 4 เหล่ายาว
วัดทุ่งโป่ง ม. 2 เหล่ายาว
วัดป่ายาง ม. 5 เหล่ายาว
วัดแพะโป่ง ม.8 แพะโป่ง เหล่ายาว
วัดม่วงโตน ม. 1 เหล่ายาว
วัดมะคับตอง ม. 7 เหล่ายาว
วัดเหล่ายาว ม. 3 เหล่ายาว
วัดปทุมสราราม ม. 2 ศรีเตี้ย
วัดพระเจ้าตนหลวง ม. 1 ศรีเตี้ย
วัดศรีเตี้ย ม. 3 ศรีเตี้ย
วัดหนองสะลิง ม.4 ศรีเตี้ย
วัดหล่ายแก้ว ม. 1 ศรีเตี้ย
วัดครุฑเวฬุวัน ม. 4 หนองปลาสะวาย
วัดท่ากอม่วง ม. 3 หนองปลาสะวาย
วัดสันเจดีย์ริมปิง ม. 2 หนองปลาสะวาย
วัดหนองสูน ม. 1 หนองปลาสะวาย
วัดห้วยสะแหล ม. 5 หนองปลาสะวาย
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง    ร้านดอกไม้ ป่าพลู    ร้านดอกไม้ เหล่ายาว   
ร้านดอกไม้ ศรีเตี้ย    ร้านดอกไม้ หนองปลาสะวาย   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น