ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [ร้านดอกไม้ ลำพูน]

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
ร้านดอกไม้ แม่ทา
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
ร้านดอกไม้ ลี้
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง
ร้านดอกไม้ ป่าซาง
ร้านดอกไม้ บ้านธิ
ร้านดอกไม้ เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ลี้ จ.ลำพูน

วัดนากลาง
วัดบ้านกลาง
วัดบ้านปู
วัดบ้านแวน
วัดบ้านโฮ่ง
วัดป่าหก
วัดพระธาตุห้าดวง
วัดพวงคำ
วัดม่วงคำ
วัดลี้หลวง
วัดสันโป่ง
วัดหลวง
วัดหล่ายหิน
วัดอัมพวัน
วัดแม่ตืน
วัดแม่เทย
วัดแม่แนต
วัดวังมน
วัดสันป่าสัก
วัดสันวิไล
วัดหนองบัวคำ
วัดห้วยศาลา
วัดนาทราย
วัดบ้านฮั่ว
วัดผาลาด
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม (ม. 8 ต.นาทราย อ.ลี้)
วัดแม่หว่างต้นผาง
วัดแม่หว่างบน
วัดแม่หว่างลุ่ม
วัดบ้านบวก
วัดป่าคา
วัดปางส้าน
วัดห้วยหญ้าไซ
วัดก้อทุ่ง
วัดก้อยืน
วัดพระบาทผาผึ้ง
วัดป่าจี้
วัดป่าไผ่
วัดพระพุทธบาทผาหนาม
วัดห้วยน้ำเย็น
วัดห้วยแหน
วัดบ้านปาง
วัดแม่ป้อก
วัดแม่อีไฮ
วัดห้วยบง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ลี้ จ.ลำพูน ,พวงหรีด ลี้ จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ลี้ จ.ลำพูน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ลี้,พวงหรีด ลี้ ร้านดอกไม้ ลี้,พวงหรีด ลี้ ร้านดอกไม้ ลี้,พวงหรีด ลี้
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ลี้ จ.ลำพูน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ลี้ จ.ลำพูน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดนากลาง ม. 2 ลี้
วัดบ้านกลาง ม. 10 ลี้
วัดบ้านปู ม. 3 ลี้
วัดบ้านแวน ม. 1 ลี้
วัดบ้านโฮ่ง ม. 11 ลี้
วัดป่าหก ม. 7 ลี้
วัดพระธาตุห้าดวง ม. 4 ลี้
วัดพวงคำ ม. 9 ลี้
วัดม่วงคำ ม. 4 ลี้
วัดลี้หลวง ม. 6 ลี้
วัดสันโป่ง ม. 5 ลี้
วัดหลวง ม. 5 ลี้
วัดหล่ายหิน ม. 4 ลี้
วัดอัมพวัน ม. 8 ลี้
วัดแม่ตืน ม. 11 แม่ตืน
วัดแม่เทย ม. 6 แม่ตืน
วัดแม่แนต ม. 8 แม่ตืน
วัดวังมน ม. 4 แม่ตืน
วัดสันป่าสัก ม. 5 แม่ตืน
วัดสันวิไล ม. 9 แม่ตืน
วัดหนองบัวคำ ม. 10 แม่ตืน
วัดห้วยศาลา ม. 7 แม่ตืน
วัดนาทราย ม. 4 นาทราย
วัดบ้านฮั่ว ม. 6 นาทราย
วัดผาลาด ม. 3 นาทราย
วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ม. 8 นาทราย
วัดแม่หว่างต้นผาง ม.5 นาทราย
วัดแม่หว่างบน ม. 2 นาทราย
วัดแม่หว่างลุ่ม ม. 7 นาทราย
วัดบ้านบวก ม. 3 ดงคำ
วัดป่าคา ม.3 ดงคำ
วัดปางส้าน ม. 5 ดงคำ
วัดห้วยหญ้าไซ ม. 4 ดงคำ
วัดก้อทุ่ง ม. 1 ก้อ
วัดก้อยืน ม. 3 ก้อ
วัดพระบาทผาผึ้ง ม. 1 แม่ลาน
วัดป่าจี้ ม. 3 ป่าไผ่
วัดป่าไผ่ ม. 1 ป่าไผ่
วัดพระพุทธบาทผาหนาม ม. 6 ป่าไผ่
วัดห้วยน้ำเย็น ม. 7 ป่าไผ่
วัดห้วยแหน ม. 2 ป่าไผ่
วัดบ้านปาง ม. 1 ศรีวิชัย
วัดแม่ป้อก ม. 5 ศรีวิชัย
วัดแม่อีไฮ ม. 2 ศรีวิชัย
วัดห้วยบง ม.3 ห้วยบง ศรีวิชัย
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ลี้ จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ ลี้    ร้านดอกไม้ แม่ตืน    ร้านดอกไม้ นาทราย   
ร้านดอกไม้ ดงดำ    ร้านดอกไม้ ก้อ    ร้านดอกไม้ แม่ลาน   
ร้านดอกไม้ ป่าไผ่    ร้านดอกไม้ ศรีวิชัย   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น