ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [ร้านดอกไม้ ลำพูน]

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
ร้านดอกไม้ แม่ทา
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
ร้านดอกไม้ ลี้
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง
ร้านดอกไม้ ป่าซาง
ร้านดอกไม้ บ้านธิ
ร้านดอกไม้ เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

วัดทุ่งเป็ด
วัดทุ่งหัวช้าง
วัดแม่ปันแดง
วัดหนองป่าตึง
วัดดอนแก้ว
วัดบ้านใหม่
วัดหนองกอก
วัดตะเคียนปม
วัดทุ่งข้าวหาง
วัดป่าตึงงาม
วัดแม่แสม
วัดไม้สลี
วัดห้วยงูสิงห์
วัดห้วยไร่
วัดห้วยห้าง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ,พวงหรีด ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง,พวงหรีด ทุ่งหัวช้าง ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง,พวงหรีด ทุ่งหัวช้าง ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง,พวงหรีด ทุ่งหัวช้าง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดทุ่งเป็ด ม. 1 ทุ่งหัวช้าง
วัดทุ่งหัวช้าง ม. 3 ทุ่งหัวช้าง
วัดแม่ปันแดง ม. 6 ทุ่งหัวช้าง
วัดหนองป่าตึง ม.2 ทุ่งหัวช้าง
วัดดอนแก้ว ม. 7 บ้านปวง
วัดบ้านใหม่ ม. 6 บ้านปวง
วัดหนองกอก ม. 5 บ้านปวง
วัดตะเคียนปม ม. 2 ตะเคียนปม
วัดทุ่งข้าวหาง ม. 1 ตะเคียนปม
วัดป่าตึงงาม ม. 3 ตะเคียนปม
วัดแม่แสม ม. 6 ตะเคียนปม
วัดไม้สลี ม. 5 ตะเคียนปม
วัดห้วยงูสิงห์ ม. 4 ตะเคียนปม
วัดห้วยไร่ ม. 8 ตะเคียนปม
วัดห้วยห้าง ม. 7 ตะเคียนปม
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง    ร้านดอกไม้ บ้านปวง    ร้านดอกไม้ ตะเคียนปม   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น