ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [ร้านดอกไม้ ลำพูน]

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
ร้านดอกไม้ แม่ทา
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
ร้านดอกไม้ ลี้
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง
ร้านดอกไม้ ป่าซาง
ร้านดอกไม้ บ้านธิ
ร้านดอกไม้ เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

วัดท่าต้นงิ้ว
วัดธรรมสังเวช
วัดบ้านก้อง
วัดหนองผำ
วัดฉางข้าวน้อยใต้
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ
วัดบ้านล้อง
วัดป่าซางงาม
วัดพาณิชสิทธิการาม
วัดหนองหอย
วัดอินทขิล
วัดกอม่วง
วัดดอนตอง
วัดดอนน้อย
วัดดอนหลวง
วัดป่าแดด
วัดป่าบุก
วัดป่าเหียง
วัดแม่แรง
วัดหนองเงือก
วัดบ้านไร่(บ้านไร่หลวง)
วัดป่าตาล
วัดม่วงน้อย
วัดสะปุ๋งน้อย
วัดสะปุ๋งหลวง
วัดเกาะกลาง
วัดเจดีย์สามยอด
วัดต้นแก้วอธิวราราม
วัดบ้านเรือน
วัดบ้านเหล่า
วัดศรีชุม
วัดหนองดู่
วัดช้างค้ำ
วัดตีนดอย
วัดบ้านหวาย
วัดพระนอนม่อนช้าง
วัดพระพุทธบาทตากผ้า
วัดมะกอก
วัดสันกำแพง
วัดหนองสร้อย
วัดกอค่า
วัดท่าตุ้ม
วัดนางเกิ้ง
วัดป่าสีเสียด
วัดร่องช้าง
วัดหนองเกิด
วัดน้ำดิบ
วัดปากล้อง
วัดป่ารกฟ้า
วัดมะคับทอง (ไร่ดง)
วัดรัตนาราม
วัดวังกู่
วัดหนองผ้าขาว
วัดห้วยอ้อ
วัดบ้านดงหลวง
วัดร้องธาร
วัดวังผาง
วัดเวียงหนองล่อง
วัดเหล่าปงเสือ
วัดต้นผึ้ง
วัดท่าช้าง
วัดวังสะแกง
วัดสันติวนาราม
วัดบ้านใหม่
วัดป่าไผ่หลวง
วัดโป่งรู
วัดม่อนมะหินศิลาราม
วัดสุวรรณวิหาร
วัดหนองเจดีย์
วัดหนองโจง
วัดหนองสมณะธาดา
วัดมงคลวราราม
วัดหนองยวง
วัดเหล่าดู่
วัดอรุณวิทยาวาส*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ป่าซาง จ.ลำพูน ,พวงหรีด ป่าซาง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ป่าซาง,พวงหรีด ป่าซาง ร้านดอกไม้ ป่าซาง,พวงหรีด ป่าซาง ร้านดอกไม้ ป่าซาง,พวงหรีด ป่าซาง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดท่าต้นงิ้ว ม. 2 ปากบ่อง
วัดธรรมสังเวช ม. 3 ปากบ่อง
วัดบ้านก้อง ม. 1 ปากบ่อง
วัดหนองผำ ม. 4 ปากบ่อง
วัดฉางข้าวน้อยใต้ ม. 4 ป่าซาง
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ ม. 3 ป่าซาง
วัดบ้านล้อง ม. 2 ป่าซาง
วัดป่าซางงาม ม. 1 ป่าซาง
วัดพาณิชสิทธิการาม ม. 1 ป่าซาง
วัดหนองหอย ม. 5 ป่าซาง
วัดอินทขิล ม. 1 ป่าซาง
วัดกอม่วง ม. 8 แม่แรง
วัดดอนตอง ม. 4 แม่แรง
วัดดอนน้อย ม. 9 แม่แรง
วัดดอนหลวง ม. 7 แม่แรง
วัดป่าแดด ม. 6 แม่แรง
วัดป่าบุก ม. 3 แม่แรง
วัดป่าเหียง ม. 1 แม่แรง
วัดแม่แรง ม. 2 แม่แรง
วัดหนองเงือก ม. 5 แม่แรง
วัดบ้านไร่(บ้านไร่หลวง) ม. 1 ม่วงน้อย
วัดป่าตาล ม. 5 ม่วงน้อย
วัดม่วงน้อย ม. 4 ม่วงน้อย
วัดสะปุ๋งน้อย ม. 3 ม่วงน้อย
วัดสะปุ๋งหลวง ม. 3 ม่วงน้อย
วัดเกาะกลาง ม. 1 บ้านเรือน
วัดเจดีย์สามยอด ม. 6 บ้านเรือน
วัดต้นแก้วอธิวราราม ม. 5 บ้านเรือน
วัดบ้านเรือน ม. 3 บ้านเรือน
วัดบ้านเหล่า ม. 2 บ้านเรือน
วัดศรีชุม ม. 4 บ้านเรือน
วัดหนองดู่ ม. 1 บ้านเรือน
วัดช้างค้ำ ม. 6 มะกอก
วัดตีนดอย ม. 2 มะกอก
วัดบ้านหวาย ม. 3 มะกอก
วัดพระนอนม่อนช้าง ม. 2 มะกอก
วัดพระพุทธบาทตากผ้า ม. 6 มะกอก
วัดมะกอก ม. 4 มะกอก
วัดสันกำแพง ม. 5 มะกอก
วัดหนองสร้อย ม. 1 มะกอก
วัดกอค่า ม. 2 ท่าตุ้ม
วัดท่าตุ้ม ม. 1 ท่าตุ้ม
วัดนางเกิ้ง ม. 4 ท่าตุ้ม
วัดป่าสีเสียด ม. 3 ท่าตุ้ม
วัดร่องช้าง ม. 5 ท่าตุ้ม
วัดหนองเกิด ม. 3 ท่าตุ้ม
วัดน้ำดิบ ม. 7 น้ำดิบ
วัดปากล้อง ม. 4 น้ำดิบ
วัดป่ารกฟ้า ม. 9 น้ำดิบ
วัดมะคับทอง (ไร่ดง) ม. 3 น้ำดิบ
วัดรัตนาราม ม. 1 น้ำดิบ
วัดวังกู่ ม. 8 น้ำดิบ
วัดหนองผ้าขาว ม. 5 น้ำดิบ
วัดห้วยอ้อ ม.2 น้ำดิบ
วัดบ้านดงหลวง ม. 5 วังผาง
วัดร้องธาร ม. 3 วังผาง
วัดวังผาง ม. 4 วังผาง
วัดเวียงหนองล่อง ม. 6 วังผาง
วัดเหล่าปงเสือ ม. 2 วังผาง
วัดต้นผึ้ง ม. 2 หนองล่อง
วัดท่าช้าง ม. 1 หนองล่อง
วัดวังสะแกง ม. 3 หนองล่อง
วัดสันติวนาราม ม. 4 หนองล่อง
วัดบ้านใหม่ ม. 1 นครเจดีย์
วัดป่าไผ่หลวง ม. 6 นครเจดีย์
วัดโป่งรู ม. 5 นครเจดีย์
วัดม่อนมะหินศิลาราม ม. 4 นครเจดีย์
วัดสุวรรณวิหาร ม. 3 นครเจดีย์
วัดหนองเจดีย์ ม. 7 นครเจดีย์
วัดหนองโจง นครเจดีย์
วัดหนองสมณะธาดา ม. 2 นครเจดีย์
วัดมงคลวราราม ม. 5 หนองยวง
วัดหนองยวง ม. 3 หนองยวง
วัดเหล่าดู่ ม. 1 หนองยวง
วัดอรุณวิทยาวาส ม. 2 หนองยวง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ ปากบ่อง    ร้านดอกไม้ ป่าซาง    ร้านดอกไม้ แม่แรง   
ร้านดอกไม้ ม่วงน้อย    ร้านดอกไม้ บ้านเรือน    ร้านดอกไม้ มะกอก   
ร้านดอกไม้ ท่าตุ้ม    ร้านดอกไม้ น้ำดิบ    ร้านดอกไม้ นครเจดีย์   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น