ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำพูน [ร้านดอกไม้ ลำพูน]

ร้านดอกไม้ เมืองลำพูน
ร้านดอกไม้ แม่ทา
ร้านดอกไม้ บ้านโฮ่ง
ร้านดอกไม้ ลี้
ร้านดอกไม้ ทุ่งหัวช้าง
ร้านดอกไม้ ป่าซาง
ร้านดอกไม้ บ้านธิ
ร้านดอกไม้ เวียงหนองล่อง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

วัดกู่ป่าลาน
วัดบัวบก
วัดบ้านธิหลวง
วัดปากกอง
วัดป่าตาล
วัดป่าสัก
วัดพระธาตุดอยเวียง
วัดศรีดอนชัย (ม.10 สันมะนะ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ)
วัดศรีมูล
วัดสันต้นค่า
วัดสันทราย
วัดป่าตึง
วัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง)
วัดป่าลาน
วัดแม่หาด
วัดศรีชัยชุม
วัดศรีดอนชัย (ม. 1 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ)
วัดศรีโตน (แสนตอ)
วัดห้วยไซ
วัดห้วยยาบ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ บ้านธิ จ.ลำพูน ,พวงหรีด บ้านธิ จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ บ้านธิ,พวงหรีด บ้านธิ ร้านดอกไม้ บ้านธิ,พวงหรีด บ้านธิ ร้านดอกไม้ บ้านธิ,พวงหรีด บ้านธิ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกู่ป่าลาน ม. 8 บ้านธิ
วัดบัวบก ม.6 บ้านธิ
วัดบ้านธิหลวง ม.3 บ้านธิ
วัดปากกอง ม.2 บ้านธิ
วัดป่าตาล ม. 4 บ้านธิ
วัดป่าสัก ม. 6 บ้านธิ
วัดพระธาตุดอยเวียง ม.9 ดอยเวียง บ้านธิ
วัดศรีดอนชัย ม.10 สันมะนะ บ้านธิ
วัดศรีมูล ม. 14 บ้านธิ
วัดสันต้นค่า ม.12 บ้านธิ
วัดสันทราย ม. 5 บ้านธิ
วัดป่าตึง ม. 5 ห้วยยาบ
วัดป่ายาง (สันพระเจ้าแดง) ม. 6 ห้วยยาบ
วัดป่าลาน ม.11 ห้วยยาบ
วัดแม่หาด ม. 7 ห้วยยาบ
วัดศรีชัยชุม ม.9 ห้วยยาบ
วัดศรีดอนชัย ม. 1 ห้วยยาบ
วัดศรีโตน (แสนตอ) ม. 10 ห้วยยาบ
วัดห้วยไซ ม. 8 ห้วยยาบ
วัดห้วยยาบ ม. 3 ห้วยยาบ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ร้านดอกไม้ บ้านธิ    ร้านดอกไม้ ห้วยยาบ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น