ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำปาง [ร้านดอกไม้ ลำปาง]

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ
ร้านดอกไม้ เกาะคา
ร้านดอกไม้ เสริมงาม
ร้านดอกไม้ งาว
ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม
ร้านดอกไม้ วังเหนือ
ร้านดอกไม้ เถิน
ร้านดอกไม้ แม่พริก
ร้านดอกไม้ แม่ทะ
ร้านดอกไม้ สบปราบ
ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร
ร้านดอกไม้ เมืองปาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

วัดท่าสี
วัดบ้านดง
วัดหัวฝาย
วัดข่วงม่วง
วัดนาสัก
วัดปางป๋วยศรัทธาราม
วัดสบจาง
วัดสบม่ำ
วัดกอรวก
วัดนาแช่
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม
วัดนาแขม
วัดม่อนคีรีไชยแม่เมาะ
วัดเมาะหลวง
วัดแม่ปง
วัดห้วยคิง
วัดหางฮุงศรัทธาราม
วัดสบเติ๋น
วัดสบป้าด
วัดสบเมาะ
วัดห้วยรากไม้*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่เมาะ จ.ลำปาง ,พวงหรีด แม่เมาะ จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ,พวงหรีด แม่เมาะ ร้านดอกไม้ แม่เมาะ,พวงหรีด แม่เมาะ ร้านดอกไม้ แม่เมาะ,พวงหรีด แม่เมาะ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดท่าสี ม. 3 บ้านดง
วัดบ้านดง ม. 2 บ้านดง
วัดหัวฝาย ม. 1 บ้านดง
วัดข่วงม่วง ม. 1 นาสัก
วัดนาสัก ม. 4 นาสัก
วัดปางป๋วยศรัทธาราม ม. 2 นาสัก
วัดสบจาง ม. 6 นาสัก
วัดสบม่ำ ม. 5 นาสัก
วัดกอรวก ม. 3 จางเหนือ
วัดนาแช่ ม. 2 จางเหนือ
วัดทุ่งกล้วยโพธาราม ม. 1 แม่เมาะ
วัดนาแขม ม. 2 แม่เมาะ
วัดม่อนคีรีไชยแม่เมาะ ม. 4 แม่เมาะ
วัดเมาะหลวง ม. 1 แม่เมาะ
วัดแม่ปง ม. 5 แม่เมาะ
วัดห้วยคิง ม. 6 แม่เมาะ
วัดหางฮุงศรัทธาราม ม. 2 แม่เมาะ
วัดสบเติ๋น ม. 2 สมป้าด
วัดสบป้าด ม. 1 สมป้าด
วัดสบเมาะ ม. 1 สมป้าด
วัดห้วยรากไม้ ม. 4 สมป้าด
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ บ้านดง    ร้านดอกไม้ นาสัก    ร้านดอกไม้ จางเหนือ   
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ    ร้านดอกไม้ สบป้าด   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น