ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำปาง [ร้านดอกไม้ ลำปาง]

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ
ร้านดอกไม้ เกาะคา
ร้านดอกไม้ เสริมงาม
ร้านดอกไม้ งาว
ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม
ร้านดอกไม้ วังเหนือ
ร้านดอกไม้ เถิน
ร้านดอกไม้ แม่พริก
ร้านดอกไม้ แม่ทะ
ร้านดอกไม้ สบปราบ
ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร
ร้านดอกไม้ เมืองปาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

วัดจู้ดใต้
วัดไชยาทุ่งล้อม
วัดนางเหลียว
วัดป่าเหียง
วัดพระธาตุลำปางหลวง
วัดม้าใต้
วัดม้าเหนือ
วัดจอมปิงลุ่ม
วัดนากิ๋มเหนือ
วัดนาแก้วตะวันตก
วัดป่าแข
วัดพระธาตุจอมปิง
วัดศรีดอนมูล
วัดสบต๋ำ
วัดสองแควใต้
วัดสองแควเหนือ
วัดเข้าซ้อน
วัดชัยมงคลธรรมวราราม
วัดต้นผึ้ง
วัดทุ่งขาม
วัดนาโป่งหาญ
วัดบุญวาทย์นิมิต
วัดมะกอก
วัดแม่ปุ้มหลวง
วัดแม่ฮวก
วัดไหล่หิน
วัดอัมพวนาราม
วัดบ้านผึ้งนาเกลือ
วัดบ้านสาด
วัดแม่หลง
วัดวังพร้าว
วัดสบจาง
วัดอารัญญิการาม
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย
วัดไร่อ้อย
วัดศาลาไชย
วัดศาลาดงลาน
วัดศาลาหลวง
วัดสำราญนิวาส
วัดหนองแหวน
วัดเกาะคา
วัดดอยน้อย
วัดท่าช้าง
วัดท่าผา
วัดนางแตน
วัดนาเวียง
วัดน้ำล้อม
วัดบ้านใหม่
วัดม่วงน้อย
วัดม่อนศรีบุญโยง
วัดศาลาบัวบก
วัดศาลาเม็ง
วัดศิลา
วัดสบตาล
วัดสบปุง
วัดสันทุ่งแฮ่ม
วัดหนองหล่าย
วัดนากิ๋มใต้
วัดนาแก้วตะวันออก
วัดนาแส่ง
วัดม่อนเจดีย์ไชย
วัดแม่ไฮ
วัดสุวรรณาราม
วัดหาดปู่ด้าย
วัดศาลาหม้อ
วัดโป่งร้อน
วัดสันตินิคม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เกาะคา จ.ลำปาง ,พวงหรีด เกาะคา จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เกาะคา,พวงหรีด เกาะคา ร้านดอกไม้ เกาะคา,พวงหรีด เกาะคา ร้านดอกไม้ เกาะคา,พวงหรีด เกาะคา
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดจู้ดใต้ ม. 5 ลำปางหลวง
วัดไชยาทุ่งล้อม ม. 5 ลำปางหลวง
วัดนางเหลียว ม. 4 ลำปางหลวง
วัดป่าเหียง ม. 3 ลำปางหลวง
วัดพระธาตุลำปางหลวง ม. 2 ลำปางหลวง
วัดม้าใต้ ม.6 ลำปางหลวง
วัดม้าเหนือ ม. 6 ลำปางหลวง
วัดจอมปิงลุ่ม ม. 5 นาแก้ว
วัดนากิ๋มเหนือ ม. 5 นาแก้ว
วัดนาแก้วตะวันตก ม. 4 นาแก้ว
วัดป่าแข ม. 7 นาแก้ว
วัดพระธาตุจอมปิง ม. 5 นาแก้ว
วัดศรีดอนมูล ม. 6 นาแก้ว
วัดสบต๋ำ ม. 3 นาแก้ว
วัดสองแควใต้ ม. 2 นาแก้ว
วัดสองแควเหนือ ม.1 สองแควเหนือ นาแก้ว
วัดเข้าซ้อน ม. 1 ไหล่หิน
วัดชัยมงคลธรรมวราราม ม. 2 ไหล่หิน
วัดต้นผึ้ง ม. 7 ไหล่หิน
วัดทุ่งขาม ม. 5 ไหล่หิน
วัดนาโป่งหาญ ม. 12 ไหล่หิน
วัดบุญวาทย์นิมิต ม. 8 ไหล่หิน
วัดมะกอก ม. 4 ไหล่หิน
วัดแม่ปุ้มหลวง ม. 8 ไหล่หิน
วัดแม่ฮวก ม. 3 ไหล่หิน
วัดไหล่หิน ม. 2 ไหล่หิน
วัดอัมพวนาราม ม. 10 ไหล่หิน
วัดบ้านผึ้งนาเกลือ ม. 5 วังพร้าว
วัดบ้านสาด ม. 3 วังพร้าว
วัดแม่หลง ม. 1 วังพร้าว
วัดวังพร้าว ม. 2 วังพร้าว
วัดสบจาง ม. 6 วังพร้าว
วัดอารัญญิการาม ม. 4 วังพร้าว
วัดน้ำผึ้งชาวไร่อ้อย ม. 3 ศาลา
วัดไร่อ้อย ม. 5 ศาลา
วัดศาลาไชย ม. 2 ศาลา
วัดศาลาดงลาน ม. 1 ศาลา
วัดศาลาหลวง ม. 1 ศาลา
วัดสำราญนิวาส ม. 3 ศาลา
วัดหนองแหวน ม. 4 ศาลา
วัดเกาะคา ม. 12 เกาะคา
วัดดอยน้อย ม. 1 เกาะคา
วัดท่าช้าง ม. 8 เกาะคา
วัดท่าผา ม. 3 เกาะคา
วัดนางแตน ม. 1 เกาะคา
วัดนาเวียง ม. 8 เกาะคา
วัดน้ำล้อม ม. 4 เกาะคา
วัดบ้านใหม่ ม. 2 เกาะคา
วัดม่วงน้อย ม. 6 เกาะคา
วัดม่อนศรีบุญโยง ม. 5 เกาะคา
วัดศาลาบัวบก ม. 9 เกาะคา
วัดศาลาเม็ง ม. 10 เกาะคา
วัดศิลา ม. 6 เกาะคา
วัดสบตาล ม. 8 เกาะคา
วัดสบปุง ม. 11 เกาะคา
วัดสันทุ่งแฮ่ม ม.7 เกาะคา
วัดหนองหล่าย ม. 7 เกาะคา
วัดนากิ๋มใต้ ม. 7 นาแส่ง
วัดนาแก้วตะวันออก ม. 3 นาแส่ง
วัดนาแส่ง ม. 6 นาแส่ง
วัดม่อนเจดีย์ไชย ม. 5 นาแส่ง
วัดแม่ไฮ ม. 3 นาแส่ง
วัดสุวรรณาราม ม. 4 นาแส่ง
วัดหาดปู่ด้าย ม. 1 นาแส่ง
วัดศาลาหม้อ ม. 7 ท่าผา
วัดโป่งร้อน ม.1 โป่งร้อน ใหม่พัฒนา
วัดสันตินิคม ม.2 สันป่าสัก ใหม่พัฒนา
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ ลำปางหลวง    ร้านดอกไม้ นาแก้ว    ร้านดอกไม้ ไหล่หิน   
ร้านดอกไม้ วังพร้าว    ร้านดอกไม้ ศาลา    ร้านดอกไม้ เกาะคา   
ร้านดอกไม้ นาแส่ง    ร้านดอกไม้ ท่าผา    ร้านดอกไม้ ใหม่พัฒนา   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น