ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำปาง [ร้านดอกไม้ ลำปาง]

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ
ร้านดอกไม้ เกาะคา
ร้านดอกไม้ เสริมงาม
ร้านดอกไม้ งาว
ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม
ร้านดอกไม้ วังเหนือ
ร้านดอกไม้ เถิน
ร้านดอกไม้ แม่พริก
ร้านดอกไม้ แม่ทะ
ร้านดอกไม้ สบปราบ
ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร
ร้านดอกไม้ เมืองปาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วัดกู่คำน้อย
วัดเชียงหมั้น
วัดผาแดงหลวง
วัดศรีหลวง
วัดบ้านแป้น
วัดสาญาณพลาราม
วัดสาแพะ
วัดสามัคคีธรรม
วัดบ้านไฮ
วัดม่อนเจริญธรรม
วัดแม่ตานอก
วัดแม่ตาใน
วัดดอนไชย
วัดทุ่งคา
วัดทุ่งตึง
วัดแม่สุก
วัดหนองกอก
วัดห้วยแหน
วัดไผ่ปง
วัดไผ่แพะ
วัดแจ้คอน
วัดทุ่งผึ้ง
วัดศรีดอนมูล
วัดหัวฝาย
วัดกู่เต้าวนาราม
วัดดงนั่ง(คีรีชัย)
วัดดงเย็น
วัดทุ่งทอง
วัดประตูเหล็ก
วัดผ้าขาว
วัดอักโขชัยคีรี*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม จ.ลำปาง ,พวงหรีด แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม,พวงหรีด แจ้ห่ม ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม,พวงหรีด แจ้ห่ม ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม,พวงหรีด แจ้ห่ม
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกู่คำน้อย ม. 5 แจ้ห่ม
วัดเชียงหมั้น ม. 12 แจ้ห่ม
วัดผาแดงหลวง ม. 6 แจ้ห่ม
วัดศรีหลวง ม. 1 แจ้ห่ม
วัดบ้านแป้น ม.1 แป้น บ้านสา
วัดสาญาณพลาราม ม.4 สาเหนือ บ้านสา
วัดสาแพะ ม. 3 บ้านสา
วัดสามัคคีธรรม ม.5 สาใต้ บ้านสา
วัดบ้านไฮ ม. 3 ปงดอน
วัดม่อนเจริญธรรม ม. 2 ปงดอน
วัดแม่ตานอก ม. 1 ปงดอน
วัดแม่ตาใน ม. 6 ปงดอน
วัดดอนไชย ม.5 กิ่ว แม่สุก
วัดทุ่งคา ม. 4 แม่สุก
วัดทุ่งตึง ม. 3 แม่สุก
วัดแม่สุก ม. 1 แม่สุก
วัดหนองกอก ม. 2 แม่สุก
วัดห้วยแหน ม. 6 แม่สุก
วัดไผ่ปง ม. 4 เมืองมาย
วัดไผ่แพะ ม.5 ไผ่แพะ เมืองมาย
วัดแจ้คอน ม. 2 ทุ่งผึ้ง
วัดทุ่งผึ้ง ม. 4 ทุ่งผึ้ง
วัดศรีดอนมูล ม.1 ทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง
วัดหัวฝาย ม. 3 ทุ่งผึ้ง
วัดกู่เต้าวนาราม ม. 4 วิเชตนคร
วัดดงนั่ง(คีรีชัย) ม.9 ปงคอบ วิเชตนคร
วัดดงเย็น ม. 3 วิเชตนคร
วัดทุ่งทอง ม. 7 วิเชตนคร
วัดประตูเหล็ก ม.8 ใหม่เหล่ายาว วิเชตนคร
วัดผ้าขาว ม. 3 วิเชตนคร
วัดอักโขชัยคีรี ม. 1 วิเชตนคร
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม    ร้านดอกไม้ บ้านสา    ร้านดอกไม้ ปงดอน   
ร้านดอกไม้ แม่สุก    ร้านดอกไม้ เมืองมาย    ร้านดอกไม้ ทุ่งผึ้ง   
ร้านดอกไม้ วิเชตนคร   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น