ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำปาง [ร้านดอกไม้ ลำปาง]

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ
ร้านดอกไม้ เกาะคา
ร้านดอกไม้ เสริมงาม
ร้านดอกไม้ งาว
ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม
ร้านดอกไม้ วังเหนือ
ร้านดอกไม้ เถิน
ร้านดอกไม้ แม่พริก
ร้านดอกไม้ แม่ทะ
ร้านดอกไม้ สบปราบ
ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร
ร้านดอกไม้ เมืองปาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

วัดทุ่งปี้
วัดทุ่งฮั้ว
วัดป่าบง
วัดป่าแหน่ง
วัดผาดิน
วัดผาแดง
วัดพระเกิด
วัดแม่ทรายเงิน
วัดวังมน
วัดห้วยกันทา
วัดขันหอม
วัดทัพป่าเส้า
วัดทุ่งเป้า
วัดบ้านใหม่
วัดป่าแขม
วัดแม่เฮียว
วัดทุ่งห้า
วัดทุ่งฮี
วัดบ้านกวาง
วัดบ้านก่อ
วัดบ้านดง
วัดปงวัง
วัดป่าสัก
วัดไผ่กลาง
วัดไผ่เหนือ
วัดม่อนเขาแก้ว
วัดแม่โป่ง
วัดดอนแก้ว
วัดต้นผึ้ง
วัดทุ่งฝูง
วัดแม่ลืน
วัดแม่สงใต้
วัดแม่สงเหนือ
วัดร่องเคาะ
วัดสบลืน
วัดสบแสด
วัดห้วยก้อด
วัดบ้านฮ่าง
วัดแม่หีด
วัดแม่สุขนอก
วัดแม่สุขใน
วัดสบม่า
วัดปงถ้ำ
วัดเมืองตึงใต้
วัดเมืองตึงเหนือ
วัดแม่เย็น*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ วังเหนือ จ.ลำปาง ,พวงหรีด วังเหนือ จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ วังเหนือ,พวงหรีด วังเหนือ ร้านดอกไม้ วังเหนือ,พวงหรีด วังเหนือ ร้านดอกไม้ วังเหนือ,พวงหรีด วังเหนือ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดทุ่งปี้ ม.1 ทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว
วัดทุ่งฮั้ว ม. 4 ทุ่งฮั้ว
วัดป่าบง ม. 5 ทุ่งฮั้ว
วัดป่าแหน่ง ม. 3 ทุ่งฮั้ว
วัดผาดิน ม. 3 ทุ่งฮั้ว
วัดผาแดง ม.6 ผาแดง ทุ่งฮั้ว
วัดพระเกิด ม. 5 บ้านแม่เลียบ ทุ่งฮั้ว
วัดแม่ทรายเงิน ม.4 แม่ทรายเงิน ทุ่งฮั้ว
วัดวังมน ม.5 วังมน ทุ่งฮั้ว
วัดห้วยกันทา ม. 7 ทุ่งฮั้ว
วัดขันหอม ม. 4 วังเหนือ
วัดทัพป่าเส้า ม. 1 วังเหนือ
วัดทุ่งเป้า ม. 4 วังเหนือ
วัดบ้านใหม่ ม. 6 วังเหนือ
วัดป่าแขม ม. 5 วังเหนือ
วัดแม่เฮียว ม. 7 วังเหนือ
วัดทุ่งห้า ม. 8 วังใต้
วัดทุ่งฮี ม. 1 วังใต้
วัดบ้านกวาง ม. 10 บ้านกวาง วังใต้
วัดบ้านก่อ ม. 6 วังใต้
วัดบ้านดง ม. 9 วังใต้
วัดปงวัง ม. 3 วังใต้
วัดป่าสัก ม.7 ป่าสัก วังใต้
วัดไผ่กลาง ม.4 ไผ่กลาง วังใต้
วัดไผ่เหนือ ม. 5 วังใต้
วัดม่อนเขาแก้ว ม. 2 วังใต้
วัดแม่โป่ง ม. 4 วังใต้
วัดดอนแก้ว ม. 8 ร่องเคาะ
วัดต้นผึ้ง ม. 3 ร่องเคาะ
วัดทุ่งฝูง ม. 4 ร่องเคาะ
วัดแม่ลืน ม. 5 บ้านแม่ลืน ร่องเคาะ
วัดแม่สงใต้ ม. 10 ร่องเคาะ
วัดแม่สงเหนือ ม. 6 ร่องเคาะ
วัดร่องเคาะ ม. 9 ร่องเคาะ
วัดสบลืน ม. 7 ร่องเคาะ
วัดสบแสด ม.13 ทุ่งตุ้น ร่องเคาะ
วัดห้วยก้อด ม. 2 บ้านห้วยก้อด ร่องเคาะ
วัดบ้านฮ่าง ม. 2 บ้านฮ่าง วังแก้ว
วัดแม่หีด ม.1 วังแก้ว
วัดแม่สุขนอก ม. 7 วังซ้าย
วัดแม่สุขใน ม. 4 วังซ้าย
วัดสบม่า ม. 5 วังซ้าย
วัดปงถ้ำ ม. 3 วังทอง
วัดเมืองตึงใต้ ม. 1 วังทอง
วัดเมืองตึงเหนือ ม. 2 วังทอง
วัดแม่เย็น ม. 4 วังทอง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ ทุ่งฮั้ว    ร้านดอกไม้ วังเหนือ    ร้านดอกไม้ วังใต้   
ร้านดอกไม้ ร่องเคาะ    ร้านดอกไม้ วังทอง    ร้านดอกไม้ วังซ้าย   
ร้านดอกไม้ วังแก้ว    ร้านดอกไม้ วังทรายคำ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น