ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำปาง [ร้านดอกไม้ ลำปาง]

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ
ร้านดอกไม้ เกาะคา
ร้านดอกไม้ เสริมงาม
ร้านดอกไม้ งาว
ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม
ร้านดอกไม้ วังเหนือ
ร้านดอกไม้ เถิน
ร้านดอกไม้ แม่พริก
ร้านดอกไม้ แม่ทะ
ร้านดอกไม้ สบปราบ
ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร
ร้านดอกไม้ เมืองปาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เถิน จ.ลำปาง

วัดดอนไชย
วัดดอยน้อย
วัดเด่นแก้ว
วัดท่านาง
วัดพระธาตุดอยแดง
วัดแพะหลวง
วัดล้อมแรด
วัดเวียง
วัดสบคือ
วัดสว่างอารมณ์
วัดสันติสุขาราม
วัดหนองเตา
วัดเหล่าน้อย
วัดเหล่าหลวง
วัดอุมลอง
วัดน้ำดิบ
วัดพระบาทแม่วะ
วัดแม่วะกลาง
วัดแม่วะเด่นชัย
วัดแม่วะหลวง
วัดท่ามะเกว๋น
วัดปางกุ่ม
วัดแม่ปะดอย
วัดแม่ปะหลวง
วัดกุ่มเนิ้ง
วัดแม่มอกดอย
วัดแม่มอกหลวง
วัดแม่มอกหัวน้ำ
วัดสะพานหิน
วัดปางอ้า
วัดแม่พุ
วัดแม่แสลม
วัดสะเลียมหวาน
วัดห้วยริน
วัดนาเปี้ย
วัดนาโป่งใต้
วัดนาโป่งเหนือ
วัดปากกอง
วัดสันป่าค่า
วัดสันป่าหนาด
วัดสันหลวง
วัดหนองห้า
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดห้วยแก้ว
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์
วัดนาบ้านไร่
วัดบ้านดง
วัดแม่แก่ง
วัดแม่เติน
วัดแม่เตี้ยะ
วัดแม่ถอด
วัดสบเติน (ตะวันตก)
วัดสบเติน (ตะวันออก)
วัดเขาแก้ว
วัดดอยป่าตาล
วัดท่าหลวง
วัดท่าใหม่
วัดน้ำโท้ง
วัดป่าตาล
วัดพระบาทนาเกลือ
วัดวังหิน
วัดศิลาวารี*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เถิน จ.ลำปาง ,พวงหรีด เถิน จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เถิน จ.ลำปาง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เถิน,พวงหรีด เถิน ร้านดอกไม้ เถิน,พวงหรีด เถิน ร้านดอกไม้ เถิน,พวงหรีด เถิน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เถิน จ.ลำปาง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เถิน จ.ลำปาง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดดอนไชย ม. 7 ล้อมแรด
วัดดอยน้อย ม. 7 ล้อมแรด
วัดเด่นแก้ว ม. 4 ล้อมแรด
วัดท่านาง ม. 3 ล้อมแรด
วัดพระธาตุดอยแดง ม. 5 ล้อมแรด
วัดแพะหลวง ม. 4 ล้อมแรด
วัดล้อมแรด ม. 4 ล้อมแรด
วัดเวียง ม. 2 ล้อมแรด
วัดสบคือ ม. 3 ล้อมแรด
วัดสว่างอารมณ์ ม. 6 ล้อมแรด
วัดสันติสุขาราม ม. 11 ล้อมแรด
วัดหนองเตา ม. 8 ล้อมแรด
วัดเหล่าน้อย ม. 5 ล้อมแรด
วัดเหล่าหลวง ม. 5 ล้อมแรด
วัดอุมลอง ม. 1 ล้อมแรด
วัดน้ำดิบ ม. 3 แม่วะ
วัดพระบาทแม่วะ ม. 1 แม่วะ
วัดแม่วะกลาง ม. 1 แม่วะ
วัดแม่วะเด่นชัย ม. 5 แม่วะ
วัดแม่วะหลวง ม. 2 แม่วะ
วัดท่ามะเกว๋น ม. 3 แม่ปะ
วัดปางกุ่ม ม. 4 แม่ปะ
วัดแม่ปะดอย ม. 5 แม่ปะ
วัดแม่ปะหลวง ม. 1 แม่ปะ
วัดกุ่มเนิ้ง ม.7 แม่มอก
วัดแม่มอกดอย ม.6 แม่มอกใต้ แม่มอก
วัดแม่มอกหลวง ม. 2 แม่มอก
วัดแม่มอกหัวน้ำ ม. 1 แม่มอก
วัดสะพานหิน ม. 4 แม่มอก
วัดปางอ้า ม. 4 เวียงมอก
วัดแม่พุ ม.1 แม่พุ เวียงมอก
วัดแม่แสลม ม. 6 เวียงมอก
วัดสะเลียมหวาน ม. 3 เวียงมอก
วัดห้วยริน ม. 1 เวียงมอก
วัดนาเปี้ย ม. 7 นาโป่ง
วัดนาโป่งใต้ ม. 6 นาโป่ง
วัดนาโป่งเหนือ ม. 6 นาโป่ง
วัดปากกอง ม. 3 นาโป่ง
วัดสันป่าค่า ม. 8 นาโป่ง
วัดสันป่าหนาด ม. 5 นาโป่ง
วัดสันหลวง ม. 1 นาโป่ง
วัดหนองห้า ม. 4 นาโป่ง
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 4 นาโป่ง
วัดห้วยแก้ว ม. 2 นาโป่ง
วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ม. 5 แม่ถอด
วัดนาบ้านไร่ ม. 5 แม่ถอด
วัดบ้านดง ม.5 ดง แม่ถอด
วัดแม่แก่ง ม. 4 แม่ถอด
วัดแม่เติน ม.3 แม่เติน แม่ถอด
วัดแม่เตี้ยะ ม. 1 แม่ถอด
วัดแม่ถอด ม. 2 แม่ถอด
วัดสบเติน (ตะวันตก) ม. 6 แม่ถอด
วัดสบเติน (ตะวันออก) ม. 6 แม่ถอด
วัดเขาแก้ว ม. 5 เถินบุรี
วัดดอยป่าตาล ม. 8 เถินบุรี
วัดท่าหลวง ม. 4 เถินบุรี
วัดท่าใหม่ ม. 3 เถินบุรี
วัดน้ำโท้ง ม. 1 เถินบุรี
วัดป่าตาล ม. 2 เถินบุรี
วัดพระบาทนาเกลือ ม. 3 เถินบุรี
วัดวังหิน ม. 6 เถินบุรี
วัดศิลาวารี ม. 7 เถินบุรี
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เถิน จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ ล้อมแรด    ร้านดอกไม้ แม่วะ    ร้านดอกไม้ แม่ปะ   
ร้านดอกไม้ แม่มอก    ร้านดอกไม้ เวียงมอก    ร้านดอกไม้ นาโป่ง   
ร้านดอกไม้ แม่ถอด    ร้านดอกไม้ เถินบุรี   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น