ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.ลำปาง [ร้านดอกไม้ ลำปาง]

ร้านดอกไม้ เมืองลำปาง
ร้านดอกไม้ แม่เมาะ
ร้านดอกไม้ เกาะคา
ร้านดอกไม้ เสริมงาม
ร้านดอกไม้ งาว
ร้านดอกไม้ แจ้ห่ม
ร้านดอกไม้ วังเหนือ
ร้านดอกไม้ เถิน
ร้านดอกไม้ แม่พริก
ร้านดอกไม้ แม่ทะ
ร้านดอกไม้ สบปราบ
ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร
ร้านดอกไม้ เมืองปาน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วัดขามแดง
วัดดอนมูล
วัดดอนสัก
วัดต้นซ้อ
วัดเตาปูน
วัดปันง้าว
วัดปางม่วง
วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร
วัดห้างฉัตร
วัดง้าวพิชัย
วัดบ้านล้อง
วัดป่าไคร้ใต้
วัดป่าไคร้เหนือ
วัดแม่ยิ่ง
วัดหนองขาม
วัดหนองหล่ม
วัดหลิ่งก้าน
วัดทุ่งหลวง
วัดนาปัว
วัดบ่อหิน
วัดบ้านเหล่า
วัดแม่ยามใต้
วัดเวียงใต้
วัดสันกำแพง
วัดจำทรายมูล
วัดต้นค่า
วัดทะล้า
วัดทุ่งบ่อแป้น
วัดนางแล
วัดบ้านหม้อ
วัดปงใต้
วัดปงยางคก
วัดพระงามบ้านข่วง
วัดม่วงชุม
วัดสันบุญเรือง
วัดสันหนองบง
วัดสันหลวง
วัดดอนไชย
วัดดอนหัววัง
วัดทุ่งเกวียน
วัดปางปง
วัดยางอ้อย
วัดสันทราย
วัดห้วยเรียน
วัดปันเต้า
วัดป่าเหียง
วัดโป่งขวาก
วัดแม่สัน
วัดส้มป่อย
วัดหัวทุ่ง
วัดดอนเบียง
วัดทุ่งงิ้ว
วัดทุ่งผา
วัดทุ่งหก
วัดวอแก้ว*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร จ.ลำปาง ,พวงหรีด ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร,พวงหรีด ห้างฉัตร ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร,พวงหรีด ห้างฉัตร ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร,พวงหรีด ห้างฉัตร
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดขามแดง ม. 6 ห้างฉัตร
วัดดอนมูล ม. 8 ห้างฉัตร
วัดดอนสัก ม. 5 ห้างฉัตร
วัดต้นซ้อ ม. 3 ห้างฉัตร
วัดเตาปูน ม. 2 ห้างฉัตร
วัดปันง้าว ม. 7 ห้างฉัตร
วัดปางม่วง ม. 9 ห้างฉัตร
วัดสถานีรถไฟห้างฉัตร ม. 4 ห้างฉัตร
วัดห้างฉัตร ม. 1 ห้างฉัตร
วัดง้าวพิชัย ม. 8 หนองหล่ม
วัดบ้านล้อง ม. 2 หนองหล่ม
วัดป่าไคร้ใต้ ม. 1 หนองหล่ม
วัดป่าไคร้เหนือ ม. 1 หนองหล่ม
วัดแม่ยิ่ง ม. 4 หนองหล่ม
วัดหนองขาม ม. 6 หนองหล่ม
วัดหนองหล่ม ม. 5 หนองหล่ม
วัดหลิ่งก้าน ม.3 หนองหล่ม
วัดทุ่งหลวง ม. 5 เมืองยาว
วัดนาปัว ม. 3 เมืองยาว
วัดบ่อหิน ม. 1 เมืองยาว
วัดบ้านเหล่า ม. 10 เมืองยาว
วัดแม่ยามใต้ ม. 9 เมืองยาว
วัดเวียงใต้ ม. 2 เมืองยาว
วัดสันกำแพง ม. 6 เมืองยาว
วัดจำทรายมูล ม. 6 ปงยางคก
วัดต้นค่า ม. 5 ปงยางคก
วัดทะล้า ม. 11 ปงยางคก
วัดทุ่งบ่อแป้น ม. 2 ปงยางคก
วัดนางแล ม. 13 ปงยางคก
วัดบ้านหม้อ ม. 12 ปงยางคก
วัดปงใต้ ม. 7 ปงยางคก
วัดปงยางคก ม. 9 ปงยางคก
วัดพระงามบ้านข่วง ม. 10 ปงยางคก
วัดม่วงชุม ม. 5 ปงยางคก
วัดสันบุญเรือง ม. 4 ปงยางคก
วัดสันหนองบง ม. 1 ปงยางคก
วัดสันหลวง ม. 3 ปงยางคก
วัดดอนไชย ม. 2 เวียงตาล
วัดดอนหัววัง ม.5 ดอนหัววัง เวียงตาล
วัดทุ่งเกวียน ม. 6 เวียงตาล
วัดปางปง ม. 8 เวียงตาล
วัดยางอ้อย ม. 4 เวียงตาล
วัดสันทราย ม. 1 เวียงตาล
วัดห้วยเรียน ม. 8 เวียงตาล
วัดปันเต้า ม. 7 แม่สัน
วัดป่าเหียง ม. 1 แม่สัน
วัดโป่งขวาก ม. 5 แม่สัน
วัดแม่สัน ม. 4 แม่สัน
วัดส้มป่อย ม. 6 แม่สัน
วัดหัวทุ่ง ม. 3 แม่สัน
วัดดอนเบียง ม. 4 วอแก้ว
วัดทุ่งงิ้ว ม.6 ทุ่งงิ้ว วอแก้ว
วัดทุ่งผา ม. 1 วอแก้ว
วัดทุ่งหก ม. 5 วอแก้ว
วัดวอแก้ว ม. 3 วอแก้ว
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ร้านดอกไม้ ห้างฉัตร    ร้านดอกไม้ หนองหล่ม    ร้านดอกไม้ เมืองยาว   
ร้านดอกไม้ ปงยางคก    ร้านดอกไม้ เวียงตาล    ร้านดอกไม้ แม่สัน   
ร้านดอกไม้ วอแก้ว   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น