ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.อุตรดิตถ์ [ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์]

ร้านดอกไม้ เมืองอุตรดิตถ์
ร้านดอกไม้ ตรอน
ร้านดอกไม้ ท่าปลา
ร้านดอกไม้ น้ำปาด
ร้านดอกไม้ ฟากท่า
ร้านดอกไม้ บ้านโคก
ร้านดอกไม้ พิชัย
ร้านดอกไม้ ลับแล
ร้านดอกไม้ ทองแสนขัน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

วัดท่าปลา
วัดน้ำคอม
วัดน้ำสิงห์ใต้
วัดน้ำสิงห์เหนือ
วัดเนินสว่าง
วัดห้วยเลิศ
วัดหาดลั้ง
วัดตีนดอย
วัดนาโห้ง
วัดหาดไก่ต้อย
วัดซำบ้อ
วัดประชานิมิต
วัดผาเต่า
วัดผาเลือด
วัดท่าแฝก
วัดน้ำปึง
วัดประชาธรรม
วัดปากลี
วัดเสกษนาราม
วัดห้วยต้าใต้
วัดห้วยอ้อย
วัดหาดสองแคว
วัดจริม
วัดน้ำหมัน
วัดงอมถ้ำ
วัดป่ากั้ง
วัดน้ำพร้า
วัดห้วยต้าเหนือ
วัดหาดล้าใต้
วัดหาดล้าเหนือ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ ,พวงหรีด ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ท่าปลา,พวงหรีด ท่าปลา ร้านดอกไม้ ท่าปลา,พวงหรีด ท่าปลา ร้านดอกไม้ ท่าปลา,พวงหรีด ท่าปลา
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดท่าปลา ม. 8 เนินสว่าง ท่าปลา
วัดน้ำคอม ม. 3 น้ำคอม ท่าปลา
วัดน้ำสิงห์ใต้ ม. 5 น้ำสิงห์ใต้ ท่าปลา
วัดน้ำสิงห์เหนือ ม.4 น้ำสิงห์เหนือ ท่าปลา
วัดเนินสว่าง ม.12 เนินสว่าง ท่าปลา
วัดห้วยเลิศ ม.2 สามร้อยเมตร ท่าปลา
วัดหาดลั้ง ม.10 ปางผึ้ง ท่าปลา
วัดตีนดอย ม.2 ตีนดอย หาดล้า
วัดนาโห้ง ม.4 โป่งแก้ว หาดล้า
วัดหาดไก่ต้อย ม. 3 หาดไก่ต้อย หาดล้า
วัดซำบ้อ ม. 11 ซำบ้อ ผาเลือด
วัดประชานิมิต ม.10 ย่านดู่ ผาเลือด
วัดผาเต่า ม. 5 ผาเต่าบำรุง ผาเลือด
วัดผาเลือด ม. 1 ผาเลือด ผาเลือด
วัดท่าแฝก ม. 2 วังโป่ง จริม
วัดน้ำปึง ม.1 ปากดง จริม
วัดประชาธรรม ม.11 งุ้นงาม จริม
วัดปากลี ม. 6 ท่าช้าง จริม
วัดเสกษนาราม ม. 7 วังชมภู จริม
วัดห้วยต้าใต้ ม. 4 เลิศชัย จริม
วัดห้วยอ้อย ม.5 เนินสูง จริม
วัดหาดสองแคว ม. 3 ดงงาม จริม
วัดจริม ม. 1 ปางหมิ่น น้ำหมัน
วัดน้ำหมัน ม. 5 น้ำหมันกลาง น้ำหมัน
วัดงอมถ้ำ ม.1 งอมถ้ำ ท่าแฝก
วัดป่ากั้ง ม. 5 ป่ากั้ง ท่าแฝก
วัดน้ำพร้า ม. 1 น้ำพร้า นางพญา
วัดห้วยต้าเหนือ ม.4 ห้วยต้า นางพญา
วัดหาดล้าใต้ ม. 4 ห้วยหัวช้าง ร่วมจิต
วัดหาดล้าเหนือ ม. 1 ร่วมจิต ร่วมจิต
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ร้านดอกไม้ ท่าปลา    ร้านดอกไม้ หาดล้า    ร้านดอกไม้ ผาเลือด   
ร้านดอกไม้ จริม    ร้านดอกไม้ น้ำหมัน    ร้านดอกไม้ ท่าแฝก   
ร้านดอกไม้ นางพญา    ร้านดอกไม้ ร่วมจิต   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น