ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.อุตรดิตถ์ [ร้านดอกไม้ อุตรดิตถ์]

ร้านดอกไม้ เมืองอุตรดิตถ์
ร้านดอกไม้ ตรอน
ร้านดอกไม้ ท่าปลา
ร้านดอกไม้ น้ำปาด
ร้านดอกไม้ ฟากท่า
ร้านดอกไม้ บ้านโคก
ร้านดอกไม้ พิชัย
ร้านดอกไม้ ลับแล
ร้านดอกไม้ ทองแสนขัน
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

วัดมหาธาตุ
วัดวังพะเนียด
วัดหน้าพระธาตุ
วัดบ้านเกาะ
วัดบ้านดารา
วัดโพธิ์ดาราราม
วัดวังสะโม
วัดวังสัมโม
วัดคลองละมุง
วัดท่าดินแดง
วัดไร่อ้อย
วัดวังตอ
วัดวังผักรุง
วัดใหม่สามัคคีธรรม
วัดชำสอง
วัดชำหนึ่ง
วัดเต่าไห
วัดประชาศรัทธาธรรม
วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม
วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส
วัดกองโค
วัดขวางชัยภูมิ
วัดคลองกล้วย
วัดบางนา
วัดป่าแต้ว
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
วัดเอกา
วัดท่าไม้เหนือ
วัดบึงสัมพันธ์
วัดโพธาราม
วัดโรงม้า
วัดดอกไม้
วัดป่ากะพี้
วัดศรีจำปาศักดิ์
วัดคลองกะพั้ว
วัดเด่นกระต่าย
วัดหาดกำแพง
วัดเกาะวารี
วัดนาอิน
วัดบ้านขอม
วัดบ้านดง
วัดบุพพาราม
วัดพระยาปันแดน
วัดเขาดินสุวรรณบาท
วัดคีรีวงกต
วัดนายาง
วัดนาอิซาง
วัดหลักร้อย*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ,พวงหรีด พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ พิชัย,พวงหรีด พิชัย ร้านดอกไม้ พิชัย,พวงหรีด พิชัย ร้านดอกไม้ พิชัย,พวงหรีด พิชัย
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดมหาธาตุ ม. 3 มหาธาตุ ในเมือง
วัดวังพะเนียด ม. 5 วังพะเนียด ในเมือง
วัดหน้าพระธาตุ ม. 1 หน้าพระธาตุ ในเมือง
วัดบ้านเกาะ ม. 3 บ้านเกาะ บ้านดารา
วัดบ้านดารา ม. 4 ดารา บ้านดารา
วัดโพธิ์ดาราราม ม. 5 ดารา บ้านดารา
วัดวังสะโม ม. 1 วังสะโม บ้านดารา
วัดวังสัมโม ม. 2 วังสัมโม บ้านดารา
วัดคลองละมุง ม. 4 คลองละมุง ไร่อ้อย
วัดท่าดินแดง ม. 5 ท่าดินแดง ไร่อ้อย
วัดไร่อ้อย ม.6 ไร่อ้อย ไร่อ้อย
วัดวังตอ ม.7 วังตอ ไร่อ้อย
วัดวังผักรุง ม. 3 วังผักรุง ไร่อ้อย
วัดใหม่สามัคคีธรรม ม. 5 ใหม่สามัคคีธรรม ไร่อ้อย
วัดชำสอง ม. 6 ชำสอง ท่าสัก
วัดชำหนึ่ง ม. 5 ท่าสัก
วัดเต่าไห ม. 3 เต่าไห ท่าสัก
วัดประชาศรัทธาธรรม ม. 4 เต่าไหใต้ ท่าสัก
วัดภักดีราษฎร์บูรณาราม ม. 1 ท่าสัก ท่าสัก
วัดวงษ์สวรรค์สุทธาวาส ม.2 เต่าไหเหนือ ท่าสัก
วัดกองโค ม. 3 กองโค คอรุม
วัดขวางชัยภูมิ ม. 1 ปากคลอง คอรุม
วัดคลองกล้วย ม. 7 คลองกล้วย คอรุม
วัดบางนา ม. 7 บางนา คอรุม
วัดป่าแต้ว ม. 4 คอรุม
วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ม.5 ท่าเดื่อ คอรุม
วัดเอกา ม.1 ปากคลอง คอรุม
วัดท่าไม้เหนือ ม. 5 ท้ายน้ำ บ้านหม้อ
วัดบึงสัมพันธ์ ม.5 หาดสาแล บ้านหม้อ
วัดโพธาราม ม. 6 ดอนโพธิ์ บ้านหม้อ
วัดโรงม้า ม. 1 บ้านหม้อ
วัดดอกไม้ ม. 2 ท่ามะเฟือง ท่ามะเฟือง
วัดป่ากะพี้ ม. 4 ป่ากะพี้ ท่ามะเฟือง
วัดศรีจำปาศักดิ์ ม.1 ทับยา ท่ามะเฟือง
วัดคลองกะพั้ว ม.6 คลองกะพั้ว บ้านโคน
วัดเด่นกระต่าย ม.7 ไร่เจริญ บ้านโคน
วัดหาดกำแพง ม. 5 หาดกำแพง บ้านโคน
วัดเกาะวารี ม. 1 ท่ามะปราง พญาแมน
วัดนาอิน ม.5 นาอิน พญาแมน
วัดบ้านขอม ม. 5 ขอม พญาแมน
วัดบ้านดง ม. 3 ดง พญาแมน
วัดบุพพาราม ม. 1 โคน พญาแมน
วัดพระยาปันแดน ม. 4 พญาแมน พญาแมน
วัดเขาดินสุวรรณบาท ม. 3 ม่วงตาล นายาง
วัดคีรีวงกต ม.2 หนองกวาง นายาง
วัดนายาง ม. 4 นายาง นายาง
วัดนาอิซาง ม. 1 นาอิซาง นายาง
วัดหลักร้อย ม. 5 นายาง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

ร้านดอกไม้ ในเมือง    ร้านดอกไม้ บ้านดารา    ร้านดอกไม้ ไร่อ้อย   
ร้านดอกไม้ ท่าสัก    ร้านดอกไม้ คอรุม    ร้านดอกไม้ บ้านหม้อ   
ร้านดอกไม้ ท่ามะเฟือง    ร้านดอกไม้ บ้านโคน    ร้านดอกไม้ พญาแมน   
ร้านดอกไม้ นาอิน    ร้านดอกไม้ นายาง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น