ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา [ร้านดอกไม้ พะเยา]

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
ร้านดอกไม้ จุน
ร้านดอกไม้ เชียงคำ
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน
ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้
ร้านดอกไม้ ปง
ร้านดอกไม้ แม่ใจ
ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

วัดไชยอาวาส
วัดบุญยืน
วัดภูมินทร์
วัดราชคฤห์
วัดลี
วัดศรีโคมคำ
วัดศรีจอมเรือง
วัดศรีอุโมงค์ดำ
วัดหลวงราชสันฐาน
วัดหัวข่วงแก้ว
วัดป่าลานคำ
วัดเมืองชุม
วัดอินทร์ฐาน
วัดเกษศรี
วัดเชียงหมั้น
วัดปุปอ(ปูปอ)
วัดร่องปอ
วัดรัตนวนาราม
วัดศรีดอนชัย
วัดสันป่าเหียง
วัดบ้านซ่อน
วัดบ้านโซ้
วัดบ้านไร่
วัดพระธาตุภูขวาง (ม. 6 ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา)
วัดแม่นาเรือ
วัดร่องคำ
วัดดอกบัว (ม. 4 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา)
วัดตุ่นกลาง
วัดตุ่นใต้
วัดทุ่งกิ่ว
วัดสันกว๊าน
วัดห้วยลึก
วัดห้วยหม้อ
วัดขุนต๊ำ
วัดต๊ำกลาง
วัดต๊ำดอนมูล
วัดต๊ำน้ำล้อม
วัดต๋ำป่าลาน
วัดต๊ำพระแล
วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน)
วัดพระธาตุโป่งขาม
วัดห้วยเคียนเหนือ
วัดต๋อมกลาง
วัดต๋อมดง
วัดต๋อมใต้
วัดผาช้างมูบ
วัดแม่ต๋อมใน
วัดร่องไผ่
วัดร่องห้า
วัดสันป่าม่วง
วัดสันปูเลย
วัดห้วยทรายคำ
วัดอนาลโย
วัดกาดถี
วัดป่าฝาง
วัดพระธาตุภูขวาง (ม.1 ม่วงคำ ต.ห้วยแก้ว อ.เมืองพะเยา)
วัดมงคลคีรี
วัดม่วงคำ
วัดสันต้นแหน
วัดห้วยแก้วหลวง
วัดห้วยทรายขาว (ม. 6 ต.ห้วยแก้ว อ.เมืองพะเยา)
วัดห้วยทรายขาว (ม. 7 ห้วยทรายขาว ต.ห้วยแก้ว อ.เมืองพะเยา)
วัดอิงโค้ง(ดงยา)
วัดบ้านบัว
วัดบุญโยง
วัดแม่กาโทกหวาก
วัดแม่กาไร่
วัดแม่กาหลวง
วัดแม่กาห้วยเคียน
วัดหม้อแกงทอง
วัดท่ากลอง
วัดบ้านโป่ง
วัดบ้านเหยี่ยน
วัดร่องไฮ (ม. 5 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา)
วัดใหม่หลวง
วัดดอนมูล
วัดดาวเรือง
วัดบุญเรือง
วัดพระธาตุดอยน้อย
วัดร่องเข็ม
วัดเจดีย์งาม
วัดเชียงทอง
วัดดอกบัว (ม. 7 ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา)
วัดป่าแดงบุญนาค
วัดป่าแดด
วัดป่าหนองหวี
วัดร่องป่าเปา
วัดห้วยผาเกี๋ยง
วัดบ่อแฮ้ว
วัดแม่ใส
วัดร่องไฮ (ม. 1 ต.แม่ใส อ.เมืองพะเยา)
วัดสันช้างหิน
วัดสันป่าถ่อน
วัดช้างหิน
วัดต๊ำนกกก
วัดต๊ำเหล่า
วัดท่าจำปี
วัดทุ่มท่า
วัดห้วยเคียน
วัดกำแพงหิน
วัดบ้านแม่ปืม
วัดป่าคา
วัดป่าตุ้ม
วัดโป่งเกลือ
วัดภูเงิน
วัดร่องคือ
วัดศรีบุญเรือง (ม. 12 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา)
วัดสันต้นหวีด
วัดสันทราย
วัดสันหมื่นแก้ว
วัดห้วยบง
วัดบ้านงิ้ว
วัดศรีบุญเรือง (ม. 1 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา)
วัดสันบัวบก
วัดสันเวียงใหม่
วัดสางเหนือ
วัดเมืองอิงหลวง
วัดสันต้นผึ้ง
วัดสั่นป่างิ้วงาม
วัดสันป่าพาด*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา จ.พะเยา ,พวงหรีด เมืองพะเยา จ.พะเยา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา,พวงหรีด เมืองพะเยา ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา,พวงหรีด เมืองพะเยา ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา,พวงหรีด เมืองพะเยา
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดไชยอาวาส เวียง
วัดบุญยืน เวียง
วัดภูมินทร์ เวียง
วัดราชคฤห์ เวียง
วัดลี ม. 2 เวียง
วัดศรีโคมคำ เวียง
วัดศรีจอมเรือง เวียง
วัดศรีอุโมงค์ดำ เวียง
วัดหลวงราชสันฐาน เวียง
วัดหัวข่วงแก้ว เวียง
วัดป่าลานคำ แม่ต๋ำ
วัดเมืองชุม แม่ต๋ำ
วัดอินทร์ฐาน แม่ต๋ำ
วัดเกษศรี ม. 7 ดงเจน
วัดเชียงหมั้น ม. 1 ดงเจน
วัดปุปอ(ปูปอ) ม. 3 ดงเจน
วัดร่องปอ ม. 8 ดงเจน
วัดรัตนวนาราม ม. 21 ดงเจน
วัดศรีดอนชัย ม. 9 ดงเจน
วัดสันป่าเหียง ม. 2 ดงเจน
วัดบ้านซ่อน ม. 7 แม่นาเรือ
วัดบ้านโซ้ ม.2 แม่นาเรือ
วัดบ้านไร่ ม. 5 แม่นาเรือ
วัดพระธาตุภูขวาง ม. 6 แม่นาเรือ
วัดแม่นาเรือ ม. 10 แม่นาเรือ
วัดร่องคำ ม. 3 แม่นาเรือ
วัดดอกบัว ม. 4 บ้านตุ่น
วัดตุ่นกลาง ม. 2 บ้านตุ่น
วัดตุ่นใต้ ม. 1 บ้านตุ่น
วัดทุ่งกิ่ว ม. 10 บ้านตุ่น
วัดสันกว๊าน ม. 8 บ้านตุ่น
วัดห้วยลึก ม. 6 บ้านตุ่น
วัดห้วยหม้อ ม. 5 บ้านตุ่น
วัดขุนต๊ำ ม. 9 บ้านต๊ำ
วัดต๊ำกลาง ม. 8 บ้านต๊ำ
วัดต๊ำดอนมูล ม. 2 บ้านต๊ำ
วัดต๊ำน้ำล้อม ม. 5 บ้านต๊ำ
วัดต๋ำป่าลาน ม. 3 บ้านต๊ำ
วัดต๊ำพระแล ม. 7 บ้านต๊ำ
วัดต๊ำม่อน(ต๊ำบ่อน) ม. 6 บ้านต๊ำ
วัดพระธาตุโป่งขาม ม. 10 บ้านต๊ำ
วัดห้วยเคียนเหนือ ม. 1 บ้านต๊ำ
วัดต๋อมกลาง ม. 4 บ้านต๋อม
วัดต๋อมดง ม. 5 บ้านต๋อม
วัดต๋อมใต้ ม. 3 บ้านต๋อม
วัดผาช้างมูบ ม. 1 บ้านต๋อม
วัดแม่ต๋อมใน ม.7 บ้านต๋อม
วัดร่องไผ่ ม. 10 บ้านต๋อม
วัดร่องห้า ม. 1 บ้านต๋อม
วัดสันป่าม่วง ม. 8 บ้านต๋อม
วัดสันปูเลย ม. 3 บ้านต๋อม
วัดห้วยทรายคำ ม. 8 บ้านต๋อม
วัดอนาลโย ม. 16 บ้านต๋อม
วัดกาดถี ม. 8 ห้วยแก้ว
วัดป่าฝาง ม. 2 ห้วยแก้ว
วัดพระธาตุภูขวาง ม.1 ม่วงคำ ห้วยแก้ว
วัดมงคลคีรี ม. 10 ห้วยแก้ว
วัดม่วงคำ ม. 1 ห้วยแก้ว
วัดสันต้นแหน ม. 9 สันต้นแหน ห้วยแก้ว
วัดห้วยแก้วหลวง ม. 3 ห้วยแก้ว
วัดห้วยทรายขาว ม. 6 ห้วยแก้ว
วัดห้วยทรายขาว ม. 7 ห้วยทรายขาว ห้วยแก้ว
วัดอิงโค้ง(ดงยา) ม. 5 ห้วยแก้ว
วัดบ้านบัว ม. 7 แม่กา
วัดบุญโยง ม. 9 แม่กา
วัดแม่กาโทกหวาก ม. 4 แม่กา
วัดแม่กาไร่ ม. 6 แม่กา
วัดแม่กาหลวง ม. 3 แม่กา
วัดแม่กาห้วยเคียน ม. 2 แม่กา
วัดหม้อแกงทอง ม.1 แม่กา
วัดท่ากลอง ม. 1 บ้านใหม่
วัดบ้านโป่ง ม. 3 บ้านใหม่
วัดบ้านเหยี่ยน ม. 7 บ้านใหม่
วัดร่องไฮ ม. 5 บ้านใหม่
วัดใหม่หลวง ม. 4 บ้านใหม่
วัดดอนมูล ม. 2 จำป่าหวาย
วัดดาวเรือง ม. 9 จำป่าหวาย
วัดบุญเรือง ม. 7 จำป่าหวาย
วัดพระธาตุดอยน้อย ม. 11 จำป่าหวาย
วัดร่องเข็ม ม. 6 จำป่าหวาย
วัดเจดีย์งาม ม.1 ท่าวังทอง
วัดเชียงทอง ม. 8 ท่าวังทอง
วัดดอกบัว ม. 7 ท่าวังทอง
วัดป่าแดงบุญนาค ม. 3 ท่าวังทอง
วัดป่าแดด ม.2 ท่าวังทอง
วัดป่าหนองหวี ม. 5 ท่าวังทอง
วัดร่องป่าเปา ม. 2 ท่าวังทอง
วัดห้วยผาเกี๋ยง ม.3 ห้วยผาเกี๋ยง ท่าวังทอง
วัดบ่อแฮ้ว ม. 5 แม่ใส
วัดแม่ใส ม. 2 แม่ใส
วัดร่องไฮ ม. 1 แม่ใส
วัดสันช้างหิน ม.7 สันช้างหิน แม่ใส
วัดสันป่าถ่อน ม. 6 แม่ใส
วัดช้างหิน ม. 8 ท่าจำปี
วัดต๊ำนกกก ม. 1 ท่าจำปี
วัดต๊ำเหล่า ม. 2 ท่าจำปี
วัดท่าจำปี ม. 5 ท่าจำปี
วัดทุ่มท่า ม. 4 ท่าจำปี
วัดห้วยเคียน ม. 10 ท่าจำปี
วัดกำแพงหิน ม. 8 แม่ปืม
วัดบ้านแม่ปืม ม. 6 แม่ปืม
วัดป่าคา ม. 2 แม่ปืม
วัดป่าตุ้ม ม. 4 แม่ปืม
วัดโป่งเกลือ ม. 9 แม่ปืม
วัดภูเงิน ม. 13 แม่ปืม
วัดร่องคือ ม. 1 แม่ปืม
วัดศรีบุญเรือง ม. 12 แม่ปืม
วัดสันต้นหวีด ม. 7 แม่ปืม
วัดสันทราย ม. 3 แม่ปืม
วัดสันหมื่นแก้ว ม. 10 แม่ปืม
วัดห้วยบง ม. 14 แม่ปืม
วัดบ้านงิ้ว ม. 6 บ้านสาง
วัดศรีบุญเรือง ม. 1 บ้านสาง
วัดสันบัวบก ม. 8 บ้านสาง
วัดสันเวียงใหม่ ม. 4 บ้านสาง
วัดสางเหนือ ม. 2 บ้านสาง
วัดเมืองอิงหลวง ม. 2 แม่อิง
วัดสันต้นผึ้ง ม. 6 แม่อิง
วัดสั่นป่างิ้วงาม ม. 4 แม่อิง
วัดสันป่าพาด ม. 5 แม่อิง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ เวียง    ร้านดอกไม้ แม่ต๋ำ    ร้านดอกไม้ แม่นาเรือ   
ร้านดอกไม้ บ้านตุ่น    ร้านดอกไม้ บ้านต๊ำ    ร้านดอกไม้ บ้านต๋อม   
ร้านดอกไม้ แม่ปืม    ร้านดอกไม้ แม่กา    ร้านดอกไม้ บ้านใหม่   
ร้านดอกไม้ จำป่าหวาย    ร้านดอกไม้ ท่าวังทอง    ร้านดอกไม้ แม่ใส   
ร้านดอกไม้ บ้านสาง    ร้านดอกไม้ ท่าจำปี    ร้านดอกไม้ สันป่าม่วง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น