ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา [ร้านดอกไม้ พะเยา]

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
ร้านดอกไม้ จุน
ร้านดอกไม้ เชียงคำ
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน
ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้
ร้านดอกไม้ ปง
ร้านดอกไม้ แม่ใจ
ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.จุน จ.พะเยา

วัดกิ่วแก้ว
วัดกู่ผางลาง
วัดดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่)
วัดสันป่าก้าว
วัดสันป่าสัก
วัดห้วยข้าวก่ำ
วัดค้างหงษ์
วัดจนหลวง
วัดดอนไชย
วัดบ้านธาตุ
วัดบุญเกิด
วัดพระธาตุขิงแกง
วัดแม่ทะลาย
วัดแม่วังช้าง
วัดร่องดู่
วัดสร้อยศรี
วัดเชียงยืน
วัดน้ำจุน
วัดปางป้อม
วัดร่องย้าง
วัดศรีปิงเมือง
วัดศรีเมืองชุม
วัดปัจฉิมวาส
วัดพระธาตุบุญนาค
วัดพวงพยอม
วัดศรีจอมแจ้ง
วัดสักลอ
วัดสักสัน
วัดสันทราย
วัดหงส์หิน
วัดใหม่พัฒนา(สันกำแพง)
วัดประชาสามัคคี(พญาลอ)
วัดสันหลวง
วัดห้วยไคร้
วัดห้วยงิ้ว
วัดบุญเรือง
วัดปงสนุก
วัดแผ่นดินทอง
วัดฝั่งหมิ่น
วัดศรีบุญชุม
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดห้วยยางขาม*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ จุน จ.พะเยา ,พวงหรีด จุน จ.พะเยา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.จุน จ.พะเยา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ จุน,พวงหรีด จุน ร้านดอกไม้ จุน,พวงหรีด จุน ร้านดอกไม้ จุน,พวงหรีด จุน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.จุน จ.พะเยา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.จุน จ.พะเยา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกิ่วแก้ว ม. 4 ห้วยข้าวก่ำ
วัดกู่ผางลาง ม. 5 ห้วยข้าวก่ำ
วัดดอยกู่ไก่แก้ว(ดอยกู่ไก่) ม. 6 ห้วยข้าวก่ำ
วัดสันป่าก้าว ม.3 ห้วยข้าวก่ำ
วัดสันป่าสัก ม. 2 ห้วยข้าวก่ำ
วัดห้วยข้าวก่ำ ม. 1 ห้วยข้าวก่ำ
วัดค้างหงษ์ ม. 3 จุน
วัดจนหลวง ม. 2 จุน
วัดดอนไชย ม.6 ดอนไชย จุน
วัดบ้านธาตุ ม. 16 จุน
วัดบุญเกิด ม. 1 จุน
วัดพระธาตุขิงแกง ม. 11 จุน
วัดแม่ทะลาย ม. 9 จุน
วัดแม่วังช้าง ม. 8 จุน
วัดร่องดู่ ม. 5 จุน
วัดสร้อยศรี ม. 7 จุน
วัดเชียงยืน ม. 4 ลอ
วัดน้ำจุน ม. 5 ลอ
วัดปางป้อม ม. 2 ลอ
วัดร่องย้าง ม. 3 ลอ
วัดศรีปิงเมือง ม. 1 ลอ
วัดศรีเมืองชุม ม. 8 ลอ
วัดปัจฉิมวาส ม. 3 หงส์หิน
วัดพระธาตุบุญนาค ม. 7 หงส์หิน
วัดพวงพยอม ม. 5 หงส์หิน
วัดศรีจอมแจ้ง ม. 1 หงส์หิน
วัดสักลอ ม. 2 หงส์หิน
วัดสักสัน ม. 4 หงส์หิน
วัดสันทราย ม. 7 หงส์หิน
วัดหงส์หิน ม.6 พวงพยอมใหม่ หงส์หิน
วัดใหม่พัฒนา(สันกำแพง) ม. 8 หงส์หิน
วัดประชาสามัคคี(พญาลอ) ม. 6 ทุ่งรวงทอง
วัดสันหลวง ม. 5 ทุ่งรวงทอง
วัดห้วยไคร้ ม. 1 ทุ่งรวงทอง
วัดห้วยงิ้ว ม. 2 ทุ่งรวงทอง
วัดบุญเรือง ม. 7 ห้วยยางขาม
วัดปงสนุก ม. 8 ห้วยยางขาม
วัดแผ่นดินทอง ม. 9 ห้วยยางขาม
วัดฝั่งหมิ่น ม. 6 ห้วยยางขาม
วัดศรีบุญชุม ม. 4 ห้วยยางขาม
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 5 ห้วยยางขาม
วัดห้วยยางขาม ม. 2 ห้วยยางขาม
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.จุน จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ ห้วยข้าวก่ำ    ร้านดอกไม้ จุน    ร้านดอกไม้ ลอ   
ร้านดอกไม้ หงส์หิน    ร้านดอกไม้ ทุ่งรวงทอง    ร้านดอกไม้ ห้วยยางขาม   
ร้านดอกไม้ พระธาตุขิงแกง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น