ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา [ร้านดอกไม้ พะเยา]

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
ร้านดอกไม้ จุน
ร้านดอกไม้ เชียงคำ
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน
ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้
ร้านดอกไม้ ปง
ร้านดอกไม้ แม่ใจ
ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

วัดแช่แห้ง
วัดดอนไชย (ม. 5 ต.หย่วน อ.เชียงคำ)
วัดแดนเมือง
วัดนันตาราม(นันทาราม)
วัดบุญนาค
วัดบุญเรือง
วัดเปื๋อยเปียง
วัดพระธาตุสบแวน
วัดศรีบุญยืน
วัดแสนเมืองมา
วัดหย่วน
วัดก๊อซาว
วัดก๊อน้อย
วัดงุ้นพัฒนา
วัดทุ่งกล้วย
วัดทุ่งกว๋าว
วัดปงใหม่
วัดสา
วัดดอนตัน
วัดบัวหล่าย(ปัว)
วัดปง
วัดสบบง
วัดหล่าย
วัดหัวขัว
วัดดอนแก้ว (ม. 6 ต.เชียงแรง อ.เชียงคำ)
วัดดอนไชย (ม. 7 ต.เชียงแรง อ.เชียงคำ)
วัดดอนมูล (ม. 8 ต.เชียงแรง อ.เชียงคำ)
วัดร้องเชียงแรง
วัดศรีไฮคำ
วัดแก
วัดทุ่งแขม
วัดทุ่งติ้ว
วัดป่าสัก
วัดผาลาด (ม. 7 ต.ภูซาง อ.เชียงคำ)
วัดพระธาตุภูซาง
วัดม่วงชุม
วัดสถาน
วัดหนองเลา
วัดฮวก
วัดกิ่วชมภู
วัดใคร้ป่าคา
วัดผาลาด (ม. 5 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ)
วัดแม่ต๋ำ
วัดศรีกู่เอี้ยง
วัดศรีชุม
วัดศรีมงคล
วัดไชยพรม
วัดดอนแก้ว (ม. 9 ต.เวียง อ.เชียงคำ)
วัดดอนไชย (ม. 8 ต.เวียง อ.เชียงคำ)
วัดทราย
วัดปี้
วัดพระแก้ว
วัดพระนั่งดิน
วัดล้า
วัดทุ่งหล่ม
วัดปัวแหลง
วัดปัวใหม่
วัดฝายกวาง
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด
วัดแวนโค้ง
วัดศรีพรมบัวนาค
วัดสลาบ
วัดหนอง
วัดกว้าน
วัดดอนเรือง
วัดบ้านปุ(ปุ)
วัดบุญยืน
วัดปัวชัย
วัดปิน
วัดร่องค้อม
วัดวังเค็มเก่า
วัดวังเค็มใหม่
วัดคุ้ม
วัดดอนมูล (ม. 4 ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ)
วัดทุ่งรวงทอง
วัดปางถ้ำ
วัดพระธาตุดอยคำ
วัดร้อง
วัดร่องส้าน
วัดร้องใหม่
วัดสบสา
วัดหนองร่มเย็น(หนอง)
วัดห้วยสา
วัดเชียงคาน
วัดเชียงบาน
วัดทองแย้ม
วัดทุ่งมอก
วัดปางวัว
วัดแวนพัฒนา
วัดศรีบุญเรือง
วัดกอก
วัดดอนมูล (ม. 5 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ)
วัดทุ่งเย็น
วัดน้ำมิน
วัดบุบผาราม
วัดผาลาด (ม. 3 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ)
วัดวังถ้ำ
วัดจำบอน
วัดดอยอิสาน
วัดนาเจริญ
วัดเนินสามัคคี
วัดปางมดแดง
วัดสันปูเลย
วัดหนองบัวเงิน
วัดหล่ายพัฒนา
วัดทุ่งควบ
วัดผาฮาว
วัดไร่แสนสุข
วัดหัวทุ่ง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เชียงคำ จ.พะเยา ,พวงหรีด เชียงคำ จ.พะเยา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เชียงคำ,พวงหรีด เชียงคำ ร้านดอกไม้ เชียงคำ,พวงหรีด เชียงคำ ร้านดอกไม้ เชียงคำ,พวงหรีด เชียงคำ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดแช่แห้ง ม. 6 หย่วน
วัดดอนไชย ม. 5 หย่วน
วัดแดนเมือง ม.7 หย่วน
วัดนันตาราม(นันทาราม) ม. 5 หย่วน
วัดบุญนาค ม. 8 หย่วน
วัดบุญเรือง ม. 12 หย่วน
วัดเปื๋อยเปียง ม. 3 หย่วน
วัดพระธาตุสบแวน ม. 1 หย่วน
วัดศรีบุญยืน ม. 9 หย่วน
วัดแสนเมืองมา ม. 4 หย่วน
วัดหย่วน ม. 3 หย่วน
วัดก๊อซาว ม. 2 ทุ่งกล้วย
วัดก๊อน้อย ม. 1 ทุ่งกล้วย
วัดงุ้นพัฒนา ม. 9 ทุ่งกล้วย
วัดทุ่งกล้วย ม. 5 ทุ่งกล้วย
วัดทุ่งกว๋าว ม. 3 ทุ่งกล้วย
วัดปงใหม่ ม. 8 ทุ่งกล้วย
วัดสา ม. 6 ทุ่งกล้วย
วัดดอนตัน ม. 4 สบบง
วัดบัวหล่าย(ปัว) ม. 8 สบบง
วัดปง ม. 7 บ้านปงหลวง สบบง
วัดสบบง ม. 2 สบบง
วัดหล่าย ม. 9 สบบง
วัดหัวขัว ม.5 สบบง
วัดดอนแก้ว ม. 6 เชียงแรง
วัดดอนไชย ม. 7 เชียงแรง
วัดดอนมูล ม. 8 เชียงแรง
วัดร้องเชียงแรง ม. 1 เชียงแรง
วัดศรีไฮคำ ม. 5 เชียงแรง
วัดแก ม. 2 ภูซาง
วัดทุ่งแขม ม. 9 ภูซาง
วัดทุ่งติ้ว ม. 6 ภูซาง
วัดป่าสัก ม. 4 ภูซาง
วัดผาลาด ม. 7 ภูซาง
วัดพระธาตุภูซาง ม. 8 ภูซาง
วัดม่วงชุม ม. 12 ภูซาง
วัดสถาน ม. 5 ภูซาง
วัดหนองเลา ม. 8 ภูซาง
วัดฮวก ม. 10 ภูซาง
วัดกิ่วชมภู ม.6 กิ่วชมภู น้ำแวน
วัดใคร้ป่าคา ม. 3 น้ำแวน
วัดผาลาด ม. 5 น้ำแวน
วัดแม่ต๋ำ ม. 4 น้ำแวน
วัดศรีกู่เอี้ยง ม. 7 น้ำแวน
วัดศรีชุม ม. 1 น้ำแวน
วัดศรีมงคล ม. 2 น้ำแวน
วัดไชยพรม ม. 5 เวียง
วัดดอนแก้ว ม. 9 เวียง
วัดดอนไชย ม. 8 เวียง
วัดทราย ม. 3 เวียง
วัดปี้ ม.1 เวียง
วัดพระแก้ว ม. 6 เวียง
วัดพระนั่งดิน ม. 7 พระนั่งดิน เวียง
วัดล้า ม. 4 เวียง
วัดทุ่งหล่ม ม. 6 ฝายกวาง
วัดปัวแหลง ม. 2 ฝายกวาง
วัดปัวใหม่ ม. 5 ฝายกวาง
วัดฝายกวาง ม.1 ฝายกวาง
วัดพระธาตุขุนห้วยสวด ม.9 ใหม่เจริญไพร ฝายกวาง
วัดแวนโค้ง ม. 8 ฝายกวาง
วัดศรีพรมบัวนาค ม. 3 ฝายกวาง
วัดสลาบ ม. 1 ฝายกวาง
วัดหนอง ม.4 ฝายกวาง
วัดกว้าน ม. 6 เจดีย์คำ
วัดดอนเรือง ม. 8 เจดีย์คำ
วัดบ้านปุ(ปุ) ม. 5 เจดีย์คำ
วัดบุญยืน ม. 7 เจดีย์คำ
วัดปัวชัย ม. 4 เจดีย์คำ
วัดปิน ม. 9 เจดีย์คำ
วัดร่องค้อม ม. 10 เจดีย์คำ
วัดวังเค็มเก่า ม. 1 เจดีย์คำ
วัดวังเค็มใหม่ ม. 2 เจดีย์คำ
วัดคุ้ม ม. 6 ร่มเย็น
วัดดอนมูล ม. 4 ร่มเย็น
วัดทุ่งรวงทอง ม.12 ทุ่งรวงทอง ร่มเย็น
วัดปางถ้ำ ม. 9 ร่มเย็น
วัดพระธาตุดอยคำ ม. 5 ร่มเย็น
วัดร้อง ม. 1 ร่มเย็น
วัดร่องส้าน ม. 8 ร่มเย็น
วัดร้องใหม่ ม. 3 ร่มเย็น
วัดสบสา ม. 5 ร่มเย็น
วัดหนองร่มเย็น(หนอง) ม. 2 ร่มเย็น
วัดห้วยสา ม. 3 ร่มเย็น
วัดเชียงคาน ม. 7 เชียงบาน
วัดเชียงบาน ม. 3 เชียงบาน
วัดทองแย้ม ม. 4 เชียงบาน
วัดทุ่งมอก ม. 2 เชียงบาน
วัดปางวัว ม. 1 เชียงบาน
วัดแวนพัฒนา ม. 5 เชียงบาน
วัดศรีบุญเรือง ม. 6 เชียงบาน
วัดกอก ม. 11 แม่ลาว
วัดดอนมูล ม. 5 แม่ลาว
วัดทุ่งเย็น ม. 2 แม่ลาว
วัดน้ำมิน ม. 6 แม่ลาว
วัดบุบผาราม ม. 7 แม่ลาว
วัดผาลาด ม. 3 แม่ลาว
วัดวังถ้ำ ม. 8 แม่ลาว
วัดจำบอน ม. 7 อ่างทอง
วัดดอยอิสาน ม. 2 อ่างทอง
วัดนาเจริญ ม.6 นาเจริญ อ่างทอง
วัดเนินสามัคคี ม. 1 อ่างทอง
วัดปางมดแดง ม. 9 อ่างทอง
วัดสันปูเลย ม. 8 อ่างทอง
วัดหนองบัวเงิน ม. 5 อ่างทอง
วัดหล่ายพัฒนา ม. 3 อ่างทอง
วัดทุ่งควบ ม. 2 ทุ่งผาสุข
วัดผาฮาว ม. 4 ทุ่งผาสุข
วัดไร่แสนสุข ม. 3 ทุ่งผาสุข
วัดหัวทุ่ง ม. 5 บ้านหัวทุ่ง ทุ่งผาสุข
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ หย่วน    ร้านดอกไม้ น้ำแวน    ร้านดอกไม้ เวียง   
ร้านดอกไม้ ฝายกวาง    ร้านดอกไม้ เจดีย์คำ    ร้านดอกไม้ ร่มเย็น   
ร้านดอกไม้ เชียงบาน    ร้านดอกไม้ แม่ลาว    ร้านดอกไม้ อ่างทอง   
ร้านดอกไม้ ทุ่งผาสุข   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น