ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา [ร้านดอกไม้ พะเยา]

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
ร้านดอกไม้ จุน
ร้านดอกไม้ เชียงคำ
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน
ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้
ร้านดอกไม้ ปง
ร้านดอกไม้ แม่ใจ
ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

วัดไชยสถาน
วัดไทยสุภาพ
วัดบ้านปิน
วัดปงสนุก
วัดหลวง
วัดหล่ายทุ่ง
วัดทุ่งมอก
วัดบ่อเบี้ย
วัดป่าแขม
วัดศรีเมืองมาง
วัดท่าฟ้าใต้
วัดท่าฟ้าเหนือ
วัดทุ่งหนอง
วัดสระ
วัดสระใต้*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เชียงม่วน จ.พะเยา ,พวงหรีด เชียงม่วน จ.พะเยา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน,พวงหรีด เชียงม่วน ร้านดอกไม้ เชียงม่วน,พวงหรีด เชียงม่วน ร้านดอกไม้ เชียงม่วน,พวงหรีด เชียงม่วน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดไชยสถาน ม. 4 เชียงม่วน
วัดไทยสุภาพ ม. 5 เชียงม่วน
วัดบ้านปิน ม. 3 เชียงม่วน
วัดปงสนุก ม. 2 เชียงม่วน
วัดหลวง ม. 1 เชียงม่วน
วัดหล่ายทุ่ง ม. 6 เชียงม่วน
วัดทุ่งมอก ม. 5 บ้านมาง
วัดบ่อเบี้ย ม. 6 บ้านมาง
วัดป่าแขม ม. 4 บ้านมาง
วัดศรีเมืองมาง ม. 1 บ้านมาง
วัดท่าฟ้าใต้ ม.2 สระ
วัดท่าฟ้าเหนือ ม. 1 สระ
วัดทุ่งหนอง ม. 5 สระ
วัดสระ ม. 3 สระ
วัดสระใต้ ม. 4 สระ
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ เชียงม่วน    ร้านดอกไม้ บ้านมาง    ร้านดอกไม้ สระ   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น