ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา [ร้านดอกไม้ พะเยา]

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
ร้านดอกไม้ จุน
ร้านดอกไม้ เชียงคำ
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน
ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้
ร้านดอกไม้ ปง
ร้านดอกไม้ แม่ใจ
ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

วัดดอนไชย
วัดทุ่งหลวง
วัดบุญเกิด
วัดบุญฮอม
วัดสะพานดำ
วัดสันกลาง
วัดสันช้างหิน
วัดอนุมัติวงศ์
วัดจำปาหลวง
วัดดอนเหล็ก
วัดบ้านทุ่ง
วัดบุญเรือง
วัดเทพวราราม
วัดพระธาตุจอมศีล
วัดพระธาตุแจ่โห้ว
วัดรัตนคูหาวนาราม
วัดศรีปันต้น
วัดสุวรรณคูหา
วัดงิ้วหงก
วัดต้นต้อง
วัดทุ่งกาไชย
วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย
วัดศรีดอนมูล
วัดทุ่งต้นศรี
วัดแท่นคำ
วัดเนินสมบูรณ์วนาราม
วัดบุญชุม
วัดป่ากล้วยงาม
วัดพระธาตุจอมไคร้
วัดสถิตย์ธัมมาราม
วัดจำไก่
วัดพระธาตุจำไก่
วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล
วัดร่องชมภู
วัดราษฎร์บำรุง
วัดศรีสำราญ
วัดห้วยทรายเลื่อน
วัดดอนตัน
วัดศรีเมืองมูล
วัดไชยมงคล
วัดแม่พริกเทพนิมิตร
วัดศรีล้อม
วัดกองแล
วัดดงสุวรรณ
วัดปงสนุก
วัดศรีบุญยืน
วัดสันป่าสัก
วัดสุขเกษม
วัดบุญโยชน์
วัดศรีชุม
วัดสว่างอารมณ์*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้ จ.พะเยา ,พวงหรีด ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้,พวงหรีด ดอกคำใต้ ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้,พวงหรีด ดอกคำใต้ ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้,พวงหรีด ดอกคำใต้
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดดอนไชย ม. 9 ดอกคำใต้
วัดทุ่งหลวง ม. 7 ดอกคำใต้
วัดบุญเกิด ม. 4 ดอกคำใต้
วัดบุญฮอม ม. 8 ดอกคำใต้
วัดสะพานดำ ม. 10 ดอกคำใต้
วัดสันกลาง ม. 1 ดอกคำใต้
วัดสันช้างหิน ม. 7 ดอกคำใต้
วัดอนุมัติวงศ์ ม.3 ดอกคำใต้
วัดจำปาหลวง ม.6 ทุ่งหลวง ดอนศรีชุม
วัดดอนเหล็ก ม. 5 ดอนศรีชุม
วัดบ้านทุ่ง ม. 4 ดอนศรีชุม
วัดบุญเรือง ม. 9 ดอนศรีชุม
วัดเทพวราราม ม.11 สันต้นเปา บ้านถ้ำ
วัดพระธาตุจอมศีล ม. 11 บ้านถ้ำ
วัดพระธาตุแจ่โห้ว ม. 15 บ้านถ้ำ
วัดรัตนคูหาวนาราม ม. 11 บ้านถ้ำ
วัดศรีปันต้น ม. 6 บ้านถ้ำ
วัดสุวรรณคูหา ม. 1 บ้านถ้ำ
วัดงิ้วหงก ม. 7 บ้านปิน
วัดต้นต้อง ม. 6 บ้านปิน
วัดทุ่งกาไชย ม. 12 บ้านปิน
วัดพระธาตุจอมคีรีเวียงหม้าย ม. 3 บ้านปิน
วัดศรีดอนมูล ม. 2 บ้านปิน
วัดทุ่งต้นศรี ม. 1 ห้วยลาน
วัดแท่นคำ ม. 10 ห้วยลาน
วัดเนินสมบูรณ์วนาราม ม. 12 ห้วยลาน
วัดบุญชุม ม. 6 ห้วยลาน
วัดป่ากล้วยงาม ม. 2 ห้วยลาน
วัดพระธาตุจอมไคร้ ม. 10 ห้วยลาน
วัดสถิตย์ธัมมาราม ม. 11 ห้วยลาน
วัดจำไก่ ม. 6 สันโค้ง
วัดพระธาตุจำไก่ ม. 6 สันโค้ง
วัดพระธาตุแสงแก้วมงคล ม. 9 สันโค้ง
วัดร่องชมภู ม. 7 สันโค้ง
วัดราษฎร์บำรุง ม.5 สันโค้ง
วัดศรีสำราญ ม. 5 สันโค้ง
วัดห้วยทรายเลื่อน ม. 3 สันโค้ง
วัดดอนตัน ม. 8 ป่าซาง
วัดศรีเมืองมูล ม. 7 ป่าซาง
วัดไชยมงคล ม. 7 หนองหล่ม
วัดแม่พริกเทพนิมิตร ม. 5 หนองหล่ม
วัดศรีล้อม ม. 8 หนองหล่ม
วัดกองแล ม.6 กองแล ดงสุวรรณ
วัดดงสุวรรณ ม.1 ดงสุวรรณ
วัดปงสนุก ม. 8 ดงสุวรรณ
วัดศรีบุญยืน ม. 9 ดงสุวรรณ
วัดสันป่าสัก ม.10 ดงสุวรรณ
วัดสุขเกษม ม. 7 ดงสุวรรณ
วัดบุญโยชน์ ม. 6 สว่างอารมณ์
วัดศรีชุม ม. 8 สว่างอารมณ์
วัดสว่างอารมณ์ ม. 1 สว่างอารมณ์
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้    ร้านดอกไม้ ดอนศรีชุม    ร้านดอกไม้ บ้านถ้ำ   
ร้านดอกไม้ บ้านปิน    ร้านดอกไม้ ห้วยลาน    ร้านดอกไม้ สันโค้ง   
ร้านดอกไม้ ป่าซาง    ร้านดอกไม้ หนองหล่ม    ร้านดอกไม้ ดงสุวรรณ   
ร้านดอกไม้ บุญเกิด    ร้านดอกไม้ สว่างอารมณ์    ร้านดอกไม้ คือเวียง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น