ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.พะเยา [ร้านดอกไม้ พะเยา]

ร้านดอกไม้ เมืองพะเยา
ร้านดอกไม้ จุน
ร้านดอกไม้ เชียงคำ
ร้านดอกไม้ เชียงม่วน
ร้านดอกไม้ ดอกคำใต้
ร้านดอกไม้ ปง
ร้านดอกไม้ แม่ใจ
ร้านดอกไม้ ภูซาง
ร้านดอกไม้ ภูกามยาว
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ปง จ.พะเยา

วัดค่าไพบูลย์
วัดดอนมูล
วัดดู่
วัดทัศนาราม
วัดบุญเรือง
วัดพระธาตุดอยหยวก
วัดม่วง
วัดแม่จั๊วะ
วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย)
วัดห้วยสิงห์
วัดใหม่บ้านบอน
วัดควรดง
วัดป่าคา
วัดป่าคาใหม่
วัดวังบง
วัดสีพรม
วัดแสะ
วัดใหม่ดอนมูล
วัดไชยพฤกษ์
วัดดอนแก้ว (ม. 2 ต.ออย อ.ปง)
วัดดอนเงิน
วัดดอนไชย (ม. 3 ต.ออย อ.ปง)
วัดบ้านหลวง
วัดฝายแก้ว
วัดแม่ทาย
วัดสงเคราะห์ราษฎร์
วัดหนองขวง
วัดหล่าย
วัดใหม่ต้นฝาง
วัดเก้าเงา
วัดควร
วัดดอนไชย (ม. 4 ต.งิม อ.ปง)
วัดทุ่งแต
วัดนาดอ
วัดน้ำฮาก
วัดบ้านตุ่น
วัดบ้านเลี้ยว
วัดบ้านแฮะ
วัดแบ่ง
วัดปัว
วัดปัวดอย
วัดปางผักหม
วัดป่าแดง
วัดสันกลาง
วัดหนองบัว
วัดใหม่น้ำเงิน
วัดดอนแก้ว (ม. 4 ต.นาปรัง อ.ปง)
วัดนาปรัง
วัดบุญยืน
วัดสังคหะราษฎร์
วัดนาอ้อม
วัดน้ำปุก
วัดน้ำแป้งพนาราม
วัดผาตั้ง
วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม)
วัดห้วยขุ่น*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ปง จ.พะเยา ,พวงหรีด ปง จ.พะเยา

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ปง จ.พะเยา
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ปง,พวงหรีด ปง ร้านดอกไม้ ปง,พวงหรีด ปง ร้านดอกไม้ ปง,พวงหรีด ปง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปง จ.พะเยา
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ปง จ.พะเยา

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดค่าไพบูลย์ ม. 16 ปง
วัดดอนมูล ม. 2 ปง
วัดดู่ ม. 3 ปง
วัดทัศนาราม ม. 4 ปง
วัดบุญเรือง ม. 9 ปง
วัดพระธาตุดอยหยวก ม. 6 ปง
วัดม่วง ม. 5 ปง
วัดแม่จั๊วะ ม. 10 ปง
วัดศรีดอนชัย(ศรีดอนไชย) ม. 11 ปง
วัดห้วยสิงห์ ม. 1 ปง
วัดใหม่บ้านบอน ม. 7 ปง
วัดควรดง ม. 1 ควร
วัดป่าคา ม.3 ป่าคา ควร
วัดป่าคาใหม่ ม.13 ควร
วัดวังบง ม.7 ควร
วัดสีพรม ม. 4 ควร
วัดแสะ ม.11 ควร
วัดใหม่ดอนมูล ม. 2 ควร
วัดไชยพฤกษ์ ม. 8 ออย
วัดดอนแก้ว ม. 2 ออย
วัดดอนเงิน ม. 1 ออย
วัดดอนไชย ม. 3 ออย
วัดบ้านหลวง ม. 6 ออย
วัดฝายแก้ว ม. 7 ออย
วัดแม่ทาย ม. 9 ออย
วัดสงเคราะห์ราษฎร์ ม. 7 ออย
วัดหนองขวง ม. 10 ออย
วัดหล่าย ม. 4 ออย
วัดใหม่ต้นฝาง ม. 5 ออย
วัดเก้าเงา ม. 15 งิม
วัดควร ม. 3 งิม
วัดดอนไชย ม. 4 งิม
วัดทุ่งแต ม. 1 งิม
วัดนาดอ ม. 17 งิม
วัดน้ำฮาก ม. 16 งิม
วัดบ้านตุ่น ม. 14 งิม
วัดบ้านเลี้ยว ม. 10 งิม
วัดบ้านแฮะ ม.11 งิม
วัดแบ่ง ม. 5 งิม
วัดปัว ม. 6 งิม
วัดปัวดอย ม. 10 งิม
วัดปางผักหม ม. 7 งิม
วัดป่าแดง ม. 5 งิม
วัดสันกลาง ม. 8 งิม
วัดหนองบัว ม. 2 งิม
วัดใหม่น้ำเงิน ม. 18 ต้า งิม
วัดดอนแก้ว ม. 4 นาปรัง
วัดนาปรัง ม. 1 นาปรัง
วัดบุญยืน ม. 2 นาปรัง
วัดสังคหะราษฎร์ ม. 3 นาปรัง
วัดนาอ้อม ม. 5 ขุนควร
วัดน้ำปุก ม. 9 ขุนควร
วัดน้ำแป้งพนาราม ม. 14 ขุนควร
วัดผาตั้ง ม. 6 ขุนควร
วัดสุจิตธรรม(สุจริตธรรม) ม. 8 ขุนควร
วัดห้วยขุ่น ม. 10 ขุนควร
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปง จ.พะเยา

ร้านดอกไม้ ปง    ร้านดอกไม้ ควร    ร้านดอกไม้ ออย   
ร้านดอกไม้ งิม    ร้านดอกไม้ ผาช้างน้อย    ร้านดอกไม้ นาปรัง   
ร้านดอกไม้ ขุนควร   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น