ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

วัดกลางเวียง
วัดเจ็ดยอด
วัดเชตะวัน
วัดเชียงยืน
วัดดอยงำเมือง
วัดดอยทอง
วัดพระแก้ว
วัดพระสิงห์
วัดมิ่งเมือง
วัดมุงเมือง
วัดศรีเกิด
วัดศรีบุญเรือง (ม. 3 ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย)
วัดคีรีชัย
วัดเชตุพน
วัดดงหนองเป็ด
วัดดอยเขาควาย
วัดดอยพระบาท
วัดป่ายางมน
วัดพระบาทสนามบิน
วัดเม็งรายมหาราช
วัดศรีทรายมูล
วัดศรีมิ่งแก้ว
วัดสันต้นผึ้ง
วัดสันป่ากอ
วัดหนองป่าอั้น
วัดขัวแคร่
วัดบ้านดู่
วัดปางลาว
วัดป่าซาง
วัดป่าอ้อ
วัดโป่งพระบาท
วัดพระธาตุจอมสัก
วัดนางแล
วัดป่ารวก
วัดป่าห้า
วัดม่วงคำ
วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด
วัดลำเปิง
วัดห้วยพลู
วัดอุทกวนาราม
วัดเกษแก้ว
วัดทรายมูล
วัดทุ่งต้อม
วัดเทวานิมิต
วัดประชาร่วมมิตร
วัดโล๊ะป่าห้า
วัดศรีส้มสุก
วัดสันต้นแฟน
วัดแสงพระธาตุ
วัดห้วยอ้ม
วัดห้วยอ้มใหม่
วัดจอมคีรี
วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว)
วัดทุ่งหลวง
วัดเทพบุญยืน
วัดพนาลัย
วัดริมกก
วัดสันป่ายาง
วัดห้วยขม
วัดป่ากล้วย
วัดป่าตึง
วัดโป่งสลี
วัดศรีปูคา
วัดสันทรายหลวง
วัดท่าไคร้
วัดปางกอก
วัดปางริมกรณ์
วัดปางสนุก
วัดฝั่งหมิ่น (ม. 7 ต.แม่กรณ์ อ.เมืองเชียงราย)
วัดแม่กรณ์
วัดแม่สาด
วัดสวนดอก
วัดเกษมสุข
วัดเขาแก้วดับภัย
วัดดงป่าเหมี้ยง
วัดดงมะผาง
วัดต้นก๊อ
วัดบ้านร้อง
วัดโป่งขาม
วัดร่องเบ้อใน
วัดร่องปลาขาว
วัดร่องเผียว
วัดศรีดงชัย
วัดศรีดอนชุม
วัดศรีพิงชัย
วัดศรีศักดาราม
วัดสันต้นเปา
วัดน้ำลัด
วัดปางม่วน
วัดป่ายางหลวง
วัดฝั่งหมิ่น (ม. 6 ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย)
วัดสักกวัน
วัดสันทรายใหม่
วัดจำบอน
วัดดอนเรือง
วัดปงอ้อ
วัดรุ่งเรือง
วัดศรีบุญเรือง (ม. 2 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย)
วัดสันทรายงาม
วัดหัตถีวนาราม
วัดอินทราราม
วัดดงเทพนิมิต
วัดป่าไผ่
วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย)
วัดปุยคำ
วัดร่องขุ่น
วัดเวียงหวาย
วัดศรีชุม
วัดศรีมงคล
วัดสันทรายน้อย
วัดสันมะนะ
วัดหนองหม้อ
วัดร่องธาร
วัดศรีดอนชัย
วัดศรีสุพรรณ
วัดสถาน
วัดดอยฮางใน
วัดดอยฮางใหม่
วัดโป่งนาคำ
วัดร่องอ้อ
วัดฮ่องอ้อ
วัดถ้ำผาตอง
วัดบ่อทอง
วัดภูมิพาราราม
วัดสันต้นกอก*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ,พวงหรีด เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย,พวงหรีด เมืองเชียงราย ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย,พวงหรีด เมืองเชียงราย ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย,พวงหรีด เมืองเชียงราย
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกลางเวียง ม. 1 เวียง
วัดเจ็ดยอด ม. 18 เวียง
วัดเชตะวัน ม. 12 เวียง
วัดเชียงยืน ม. 14 เวียง
วัดดอยงำเมือง ม. 1 เวียง
วัดดอยทอง ม. 1 เวียง
วัดพระแก้ว ม. 1 เวียง
วัดพระสิงห์ ม. 1 เวียง
วัดมิ่งเมือง ม. 1 เวียง
วัดมุงเมือง ม. 1 เวียง
วัดศรีเกิด ม. 3 เวียง
วัดศรีบุญเรือง ม. 3 เวียง
วัดคีรีชัย ม. 8 รอบเวียง
วัดเชตุพน ม. 15 รอบเวียง
วัดดงหนองเป็ด ม.11 รอบเวียง
วัดดอยเขาควาย ม.14 รอบเวียง
วัดดอยพระบาท ม. 14 รอบเวียง
วัดป่ายางมน ม. 7 รอบเวียง
วัดพระบาทสนามบิน ม. 13 รอบเวียง
วัดเม็งรายมหาราช ม. 2 รอบเวียง
วัดศรีทรายมูล ม. 11 รอบเวียง
วัดศรีมิ่งแก้ว ม. 1 รอบเวียง
วัดสันต้นผึ้ง ม.15 รอบเวียง
วัดสันป่ากอ ม. 13 รอบเวียง
วัดหนองป่าอั้น ม. 5 รอบเวียง
วัดขัวแคร่ ม. 1 บ้านดู่
วัดบ้านดู่ ม. 3 บ้านดู่
วัดปางลาว ม. 10 บ้านดู่
วัดป่าซาง ม. 2 บ้านดู่
วัดป่าอ้อ ม. 8 บ้านดู่
วัดโป่งพระบาท ม. 6 บ้านดู่
วัดพระธาตุจอมสัก ม. 14 บ้านดู่
วัดนางแล ม. 3 นางแล
วัดป่ารวก ม. 8 นางแล
วัดป่าห้า ม. 1 นางแล
วัดม่วงคำ ม. 4 นางแล
วัดแม่ข้าวต้มท่าสุด ม. 10 นางแล
วัดลำเปิง ม. 5 นางแล
วัดห้วยพลู ม. 9 นางแล
วัดอุทกวนาราม ม. 7 นางแล
วัดเกษแก้ว ม. 1 แม่ข้าวต้ม
วัดทรายมูล ม. 3 แม่ข้าวต้ม
วัดทุ่งต้อม ม. 6 แม่ข้าวต้ม
วัดเทวานิมิต ม. 12 แม่ข้าวต้ม
วัดประชาร่วมมิตร ม. 10 แม่ข้าวต้ม
วัดโล๊ะป่าห้า ม.7 แม่ข้าวต้ม
วัดศรีส้มสุก ม. 5 แม่ข้าวต้ม
วัดสันต้นแฟน ม. 4 แม่ข้าวต้ม
วัดแสงพระธาตุ ม. 16 แม่ข้าวต้ม
วัดห้วยอ้ม ม. 8 แม่ข้าวต้ม
วัดห้วยอ้มใหม่ ม. 9 แม่ข้าวต้ม
วัดจอมคีรี ม. 7 บ้านกลางทุ่ง แม่ยาว
วัดทรายขาว(ห้วยทรายขาว) ม. 3 แม่ยาว
วัดทุ่งหลวง ม. 9 แม่ยาว
วัดเทพบุญยืน ม.5 แม่ยาว
วัดพนาลัย ม. 8 บ้านทรายมูล แม่ยาว
วัดริมกก ม. 4 แม่ยาว
วัดสันป่ายาง ม. 6 แม่ยาว
วัดห้วยขม ม. 15 แม่ยาว
วัดป่ากล้วย ม. 6 สันทราย
วัดป่าตึง ม. 4 สันทราย
วัดโป่งสลี ม. 3 สันทราย
วัดศรีปูคา ม. 5 สันทราย
วัดสันทรายหลวง ม. 1 สันทราย
วัดท่าไคร้ ม. 5 แม่กรณ์
วัดปางกอก ม. 9 แม่กรณ์
วัดปางริมกรณ์ ม. 10 แม่กรณ์
วัดปางสนุก ม. 6 แม่กรณ์
วัดฝั่งหมิ่น ม. 7 แม่กรณ์
วัดแม่กรณ์ ม. 1 แม่กรณ์
วัดแม่สาด ม. 4 แม่กรณ์
วัดสวนดอก ม. 3 แม่กรณ์
วัดเกษมสุข ม. 6 ห้วยสัก
วัดเขาแก้วดับภัย ม. 1 ห้วยสัก
วัดดงป่าเหมี้ยง ม. 10 ห้วยสัก
วัดดงมะผาง ม. 11 ห้วยสัก
วัดต้นก๊อ ม. 4 ห้วยสัก
วัดบ้านร้อง ม. 12 ห้วยสัก
วัดโป่งขาม ม. 16 ห้วยสัก
วัดร่องเบ้อใน ม.9 ห้วยสัก
วัดร่องปลาขาว ม. 7 ห้วยสัก
วัดร่องเผียว ม. 8 บ้านร่องเผียว ห้วยสัก
วัดศรีดงชัย ม. 11 ห้วยสัก
วัดศรีดอนชุม ม. 10 ห้วยสัก
วัดศรีพิงชัย ม. 3 ห้วยสัก
วัดศรีศักดาราม ม. 5 ห้วยสัก
วัดสันต้นเปา ม. 14 ห้วยสัก
วัดน้ำลัด ม. 3 ริมกก
วัดปางม่วน ม.8 ริมกก
วัดป่ายางหลวง ม. 9 ริมกก
วัดฝั่งหมิ่น ม. 6 ริมกก
วัดสักกวัน ม. 5 ริมกก
วัดสันทรายใหม่ ม. 4 ริมกก
วัดจำบอน ม. 1 ดอยลาน
วัดดอนเรือง ม. 4 ดอยลาน
วัดปงอ้อ ม. 7 บ้านโล๊ะป่าตุ้ม ดอยลาน
วัดรุ่งเรือง ม. 10 ดอยลาน
วัดศรีบุญเรือง ม. 2 ดอยลาน
วัดสันทรายงาม ม. 3 ดอยลาน
วัดหัตถีวนาราม ม. 6 ดอยลาน
วัดอินทราราม ม. 5 ดอยลาน
วัดดงเทพนิมิต ม. 14 ป่าอ้อดอนชัย
วัดป่าไผ่ ม. 4 ป่าอ้อดอนชัย
วัดป่าอ้อ(ป่าอ้อดอนชัย) ม. 11 ป่าอ้อดอนชัย
วัดปุยคำ ม. 14 ป่าอ้อดอนชัย
วัดร่องขุ่น ม. 1 ป่าอ้อดอนชัย
วัดเวียงหวาย ม.2 เวียงหวาย ป่าอ้อดอนชัย
วัดศรีชุม ม. 3 ป่าอ้อดอนชัย
วัดศรีมงคล ม. 5 ป่าอ้อดอนชัย
วัดสันทรายน้อย ม. 3 ป่าอ้อดอนชัย
วัดสันมะนะ ม. 7 ป่าอ้อดอนชัย
วัดหนองหม้อ ม. 9 ป่าอ้อดอนชัย
วัดร่องธาร ม. 2 ท่าสาย
วัดศรีดอนชัย ม. 8 ท่าสาย
วัดศรีสุพรรณ ม. 6 ท่าสาย
วัดสถาน ม. 3 ท่าสาย
วัดดอยฮางใน ม. 1 ดอยฮาง
วัดดอยฮางใหม่ ม. 3 ดอยฮาง
วัดโป่งนาคำ ม. 5 ดอยฮาง
วัดร่องอ้อ ม. 2 ดอยฮาง
วัดฮ่องอ้อ ม. 2 ดอยฮาง
วัดถ้ำผาตอง ม.6 ถ้ำผาตอง ท่าสุด
วัดบ่อทอง ม.5 บ่อทอง ท่าสุด
วัดภูมิพาราราม ม.1 ป่าพลู ท่าสุด
วัดสันต้นกอก ม.2 สันต้นกอก ท่าสุด
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เวียง    ร้านดอกไม้ รอบเวียง    ร้านดอกไม้ บ้านดู่   
ร้านดอกไม้ นางแล    ร้านดอกไม้ แม่ข้าวต้ม    ร้านดอกไม้ แม่ยาว   
ร้านดอกไม้ สันทราย    ร้านดอกไม้ แม่กรณ์    ร้านดอกไม้ ห้วยชมภู   
ร้านดอกไม้ ห้วยสัก    ร้านดอกไม้ ริมกก    ร้านดอกไม้ ดอยลาน   
ร้านดอกไม้ ป่าอ้อดอนชัย    ร้านดอกไม้ ท่าสาย    ร้านดอกไม้ ดอยฮาง   
ร้านดอกไม้ ท่าสุด   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น