ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

วัดเขาสวรรค์
วัดดงชัย
วัดเทพปราณี
วัดบ้านเหล่า
วัดร่องบัวทอง
วัดศรีดอยเรือง
วัดศรีศักดิ์พัฒนา
วัดสันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง
วัดห้วยเคียน
วัดกลางเวียง
วัดชัยเจริญ
วัดชัยสวัสดิ์
วัดไชยนารายณ์
วัดไชยราษฎร์สำราญ
วัดปงหลวง
วัดราษฎร์ชุมพล
วัดศรีเวียง
วัดกู่แก้วพัฒนาราม
วัดจอมคีรี
วัดดงมะตื๋น
วัดทุ่งยั้ง
วัดป่าบง(ป่าบงขวาง)
วัดร่องคือ
วัดร่องห้า
วัดหนองบัว
วัดหัวฝาย
วัดท่าบันไดแก้ว
วัดโบราณเวียงเดิม
วัดปางไตรแก้ว
วัดพนาลัยเกษม
วัดโพธิ์ชัย
วัดราษฎร์เจริญ
วัดสันสลิด
วัดชัยมงคล
วัดทุ่งปุมเป้ง
วัดป่าซางดอยแก้ว
วัดป่าซางบุนนาก
วัดศรีดอยชัย (ม. 2 ต.ป่าซาง อ.เวียงชัย)
วัดศิริมังคลาราม
วัดหมากเอียก
วัดจอเจริญ
วัดช่องลม
วัดชัยพฤกษ์
วัดดอนเลย
วัดดอยงาม
วัดศรีดอยชัย (ม. 2 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย)
วัดสมานมิตร
วัดสันม่วงคำ
วัดบ้านดงมหาวัน
วัดป่าเลา
วัดร้องหวาย
วัดสันป่าตึง
วัดคีรีสถาน
วัดดอนแก้ว
วัดดอนมูล
วัดเมืองชุม
วัดร่องโบสถ
วัดวังช้าง
วัดเวียงแก้ว
วัดศรีดอนเรือง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เวียงชัย จ.เชียงราย ,พวงหรีด เวียงชัย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เวียงชัย,พวงหรีด เวียงชัย ร้านดอกไม้ เวียงชัย,พวงหรีด เวียงชัย ร้านดอกไม้ เวียงชัย,พวงหรีด เวียงชัย
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดเขาสวรรค์ ม. 7 ทุ่งก่อ
วัดดงชัย ม. 2 ทุ่งก่อ
วัดเทพปราณี ม. 1 ทุ่งก่อ
วัดบ้านเหล่า ม.6 ทุ่งก่อ
วัดร่องบัวทอง ม. 9 ทุ่งก่อ
วัดศรีดอยเรือง ม. 6 ทุ่งก่อ
วัดศรีศักดิ์พัฒนา ม. 8 ทุ่งก่อ
วัดสันติธรรมเวียงเชียงรุ้ง ม. 10 ทุ่งก่อ
วัดห้วยเคียน ม. 5 ทุ่งก่อ
วัดกลางเวียง ม. 1 เวียงชัย
วัดชัยเจริญ ม. 3 เวียงชัย
วัดชัยสวัสดิ์ ม. 2 เวียงชัย
วัดไชยนารายณ์ ม. 9 เวียงชัย
วัดไชยราษฎร์สำราญ ม. 8 เวียงชัย
วัดปงหลวง ม. 6 เวียงชัย
วัดราษฎร์ชุมพล ม. 4 เวียงชัย
วัดศรีเวียง ม. 3 เวียงชัย
วัดกู่แก้วพัฒนาราม ม. 7 ผางาม
วัดจอมคีรี ม. 4 ผางาม
วัดดงมะตื๋น ม. 7 ผางาม
วัดทุ่งยั้ง ม. 2 ผางาม
วัดป่าบง(ป่าบงขวาง) ม. 5 ผางาม
วัดร่องคือ ม. 6 ผางาม
วัดร่องห้า ม. 1 ผางาม
วัดหนองบัว ม. 8 ผางาม
วัดหัวฝาย ม. 3 ผางาม
วัดท่าบันไดแก้ว ม. 1 เวียงเหนือ
วัดโบราณเวียงเดิม ม. 2 เวียงเหนือ
วัดปางไตรแก้ว ม. 8 เวียงเหนือ
วัดพนาลัยเกษม ม. 6 เวียงเหนือ
วัดโพธิ์ชัย ม.7 เวียงเหนือ
วัดราษฎร์เจริญ ม. 4 เวียงเหนือ
วัดสันสลิด ม.3 เวียงเหนือ
วัดชัยมงคล ม. 7 ป่าซาง
วัดทุ่งปุมเป้ง ม. 1 ป่าซาง
วัดป่าซางดอยแก้ว ม. 4 ป่าซาง
วัดป่าซางบุนนาก ม. 3 ป่าซาง
วัดศรีดอยชัย ม. 2 ป่าซาง
วัดศิริมังคลาราม ม. 6 ป่าซาง
วัดหมากเอียก ม. 5 ป่าซาง
วัดจอเจริญ ม. 4 ดอนศิลา
วัดช่องลม ม. 3 ดอนศิลา
วัดชัยพฤกษ์ ม. 5 ดอนศิลา
วัดดอนเลย ม. 8 ดอนศิลา
วัดดอยงาม ม. 6 ดอนศิลา
วัดศรีดอยชัย ม. 2 ดอนศิลา
วัดสมานมิตร ม. 1 ดอนศิลา
วัดสันม่วงคำ ม. 7 ดอนศิลา
วัดบ้านดงมหาวัน ม. 1 ดงมหาวัน
วัดป่าเลา ม. 3 ดงมหาวัน
วัดร้องหวาย ม. 2 ดงมหาวัน
วัดสันป่าตึง ม. 6 ดงมหาวัน
วัดคีรีสถาน ม. 4 เมืองชุม
วัดดอนแก้ว ม.11 เมืองชุม
วัดดอนมูล ม. 10 เมืองชุม
วัดเมืองชุม ม. 7 เมืองชุม
วัดร่องโบสถ ม. 3 เมืองชุม
วัดวังช้าง ม. 9 เมืองชุม
วัดเวียงแก้ว ม. 2 เมืองชุม
วัดศรีดอนเรือง ม. 6 เมืองชุม
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เวียงชัย    ร้านดอกไม้ ผางาม    ร้านดอกไม้ เวียงเหนือ   
ร้านดอกไม้ ดอนศิลา    ร้านดอกไม้ เมืองชุม   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น