ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วัดดอนมหาวัน
วัดทุ่งดุก
วัดทุ่งทราย
วัดพระแก้ว
วัดศรีดอนชัย
วัดสบสม
วัดหลวง (ม. 2 ต.เวียง อ.เชียงของ)
วัดห้วยเม็ง
วัดหัวเวียง
วัดหาดไคร้
วัดเชียงคาน
วัดเต๋น
วัดทุ่งงิ้ว
วัดทุ่งอ่าง
วัดน้ำม้า
วัดแฟน
วัดสถาน
วัดใหม่ทุ่งหมด
วัดครึ่งใต้
วัดครึ่งเหนือ
วัดบ้านตอง
วัดพร้าวกุด
วัดม่วงชุม
วัดส้าน
วัดหลวง (ม. 4 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ)
วัดซาววา
วัดแดนเมือง
วัดต้นปล้อง
วัดบุญเรืองใต้
วัดบุญเรืองเหนือ
วัดป่าเคาะ
วัดห้วยหก
วัดเกี๋ยงใต้
วัดเกี๋ยงเหนือ
วัดแก่นใต้
วัดแก่นเหนือ
วัดดอนแก้ว
วัดเนินสมบูรณ์
วัดศรีวิไล
วัดห้วยซ้อ
วัดดงหลวง
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย
วัดท่าเจริญ
วัดทุ่งซาง
วัดบ้านเขียะ
วัดปากอิงใต้
วัดปากอิงเหนือ
วัดม่วงเจ็ดต้น
วัดร่องห้า
วัดลุง
วัดเวียงหวาย
วัดหวาย
วัดดอนที่
วัดผากุบ
วัดเมืองกาญจน์
วัดหาดบ้าย*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เชียงของ จ.เชียงราย ,พวงหรีด เชียงของ จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เชียงของ,พวงหรีด เชียงของ ร้านดอกไม้ เชียงของ,พวงหรีด เชียงของ ร้านดอกไม้ เชียงของ,พวงหรีด เชียงของ
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดดอนมหาวัน ม. 9 เวียง
วัดทุ่งดุก ม. 4 เวียง
วัดทุ่งทราย ม. 5 เวียง
วัดพระแก้ว ม. 8 เวียง
วัดศรีดอนชัย ม. 2 เวียง
วัดสบสม ม. 3 เวียง
วัดหลวง ม. 2 เวียง
วัดห้วยเม็ง ม. 6 เวียง
วัดหัวเวียง ม. 1 เวียง
วัดหาดไคร้ ม. 7 เวียง
วัดเชียงคาน ม. 4 สถาน
วัดเต๋น ม. 8 สถาน
วัดทุ่งงิ้ว ม. 2 สถาน
วัดทุ่งอ่าง ม. 6 สถาน
วัดน้ำม้า ม. 3 สถาน
วัดแฟน ม. 5 สถาน
วัดสถาน ม. 1 สถาน
วัดใหม่ทุ่งหมด ม. 7 สถาน
วัดครึ่งใต้ ม. 3 ครึ่ง
วัดครึ่งเหนือ ม. 2 ครึ่ง
วัดบ้านตอง ม. 6 ครึ่ง
วัดพร้าวกุด ม. 5 ครึ่ง
วัดม่วงชุม ม. 7 ครึ่ง
วัดส้าน ม. 1 ครึ่ง
วัดหลวง ม. 4 ครึ่ง
วัดซาววา ม. 3 บุญเรือง
วัดแดนเมือง ม. 6 บุญเรือง
วัดต้นปล้อง ม. 5 บุญเรือง
วัดบุญเรืองใต้ ม. 2 บุญเรือง
วัดบุญเรืองเหนือ ม. 1 บุญเรือง
วัดป่าเคาะ ม. 7 บุญเรือง
วัดห้วยหก ม. 4 บุญเรือง
วัดเกี๋ยงใต้ ม. 6 ห้วยซ้อ
วัดเกี๋ยงเหนือ ม. 4 บ้านเกี๋ยงเหนือ ห้วยซ้อ
วัดแก่นใต้ ม. 5 ห้วยซ้อ
วัดแก่นเหนือ ม. 3 ห้วยซ้อ
วัดดอนแก้ว ม. 9 ห้วยซ้อ
วัดเนินสมบูรณ์ ม. 8 ห้วยซ้อ
วัดศรีวิไล ม. 7 ห้วยซ้อ
วัดห้วยซ้อ ม. 1 ห้วยซ้อ
วัดดงหลวง ม. 8 ศรีดอนชัย
วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ม. 7 ศรีดอนชัย
วัดท่าเจริญ ม. 10 ศรีดอนชัย
วัดทุ่งซาง ม. 4 ศรีดอนชัย
วัดบ้านเขียะ ม. 5 ศรีดอนชัย
วัดปากอิงใต้ ม. 2 ศรีดอนชัย
วัดปากอิงเหนือ ม. 2 ศรีดอนชัย
วัดม่วงเจ็ดต้น ม. 9 ศรีดอนชัย
วัดร่องห้า ม. 6 ศรีดอนชัย
วัดลุง ม. 3 ศรีดอนชัย
วัดเวียงหวาย ม. 1 ศรีดอนชัย
วัดหวาย ม. 1 ศรีดอนชัย
วัดดอนที่ ม. 3 ริมโขง
วัดผากุบ ม. 5 ริมโขง
วัดเมืองกาญจน์ ม. 2 ริมโขง
วัดหาดบ้าย ม. 1 ริมโขง
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เวียง    ร้านดอกไม้ สถาน    ร้านดอกไม้ ครึ่ง   
ร้านดอกไม้ บุญเรือง    ร้านดอกไม้ ห้วยซ้อ    ร้านดอกไม้ ศรีดอนชัย   
ร้านดอกไม้ ริมโขง   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น