ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เทิง จ.เชียงราย

วัดช้างค้ำ
วัดทุ่งโห้ง
วัดเทิง
วัดพระเกิดคงคาราม
วัดพระธาตุขุนทอง
วัดพระธาตุจอมหงส์
วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์
วัดพระนาคแก้ว
วัดโพธิ์ศรีพัฒนา
วัดโพธิ์สว่าง
วัดร่องริว
วัดห้วยไคร้
วัดอำมาตย์
วัดอุธราราม
วัดขอนซุง
วัดงิ้วเก่า
วัดงิ้วใหม่
วัดเชียงทอง
วัดตุ้มใต้
วัดเนื้อนาบุญ
วัดบุญยืน
วัดป่าไผ่
วัดแม่สว่าน
วัดราษฎร์สามัคคี
วัดสวนดอก
วัดสักเหนือ
วัดดอนแก้ว
วัดดอนแท่น
วัดบ้านเหล่า
วัดปงสนุก
วัดปล้องส้าน
วัดพระธาตุจอมทอง
วัดอภัย
วัดไชยผาบ(ชัยภาพ)
วัดต้นก๊อ
วัดโป่งสัก
วัดภูเขาแก้ว
วัดสันชุม
วัดสันปูเลย
วัดสารภี
วัดไคร้
วัดดอนเฟือง
วัดต้นเขือง
วัดตับเต่า
วัดปงค์
วัดปางค่า
วัดพระธาตุปูเต้า
วัดหัวฝาย
วัดดอนไชย (ม. 6 ต.หงาว อ.เทิง)
วัดดอนแยง
วัดต้นปี้
วัดท่าข้าม
วัดบุญนาค
วัดป่าจี้
วัดป่าถ่อน
วัดป่าเป้า
วัดผาลาด
วัดม่วงแก้ว
วัดศาลาวาส
วัดสันป่าบง
วัดเอียน
วัดซาววา
วัดประทุมวราราม(หนองบัว)
วัดโพธิ์ทอง
วัดสวนดอกสันทรายมูล
วัดหนองสามัคคี
วัดดอนไชย (ม. 2 ต.ศรีดอนไชย อ.เทิง)
วัดทุ่งต้อม
วัดป่ารวก
วัดสุวรรณาราม
วัดหนองเลียบ
วัดดอนมูล
วัดหนองแรด
วัดหนองแรดใต้รัตนาราม
วัดเกี๋ยงดอย
วัดเกี๋ยงลุ่ม
วัดป่าตึงงาม
วัดแม่ลอยไร่(ไชยพรหม)
วัดหนองข่วง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เทิง จ.เชียงราย ,พวงหรีด เทิง จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เทิง จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เทิง,พวงหรีด เทิง ร้านดอกไม้ เทิง,พวงหรีด เทิง ร้านดอกไม้ เทิง,พวงหรีด เทิง
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เทิง จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เทิง จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดช้างค้ำ ม. 4 เวียง
วัดทุ่งโห้ง ม. 5 เวียง
วัดเทิง ม. 9 เวียง
วัดพระเกิดคงคาราม ม. 14 เวียง
วัดพระธาตุขุนทอง ม. 3 เวียง
วัดพระธาตุจอมหงส์ ม. 11 เวียง
วัดพระธาตุศรีมหาโพธิ์ ม.2 ตั้งข้าว เวียง
วัดพระนาคแก้ว ม. 1 เวียง
วัดโพธิ์ศรีพัฒนา ม. 13 เวียง
วัดโพธิ์สว่าง ม. 6 เวียง
วัดร่องริว ม. 12 เวียง
วัดห้วยไคร้ ม. 3 เวียง
วัดอำมาตย์ ม. 1 เวียง
วัดอุธราราม ม. 7 เวียง
วัดขอนซุง ม. 11 งิ้ว
วัดงิ้วเก่า ม. 7 งิ้ว
วัดงิ้วใหม่ ม. 12 งิ้ว
วัดเชียงทอง ม. 8 งิ้ว
วัดตุ้มใต้ ม. 9 งิ้ว
วัดเนื้อนาบุญ ม.14 ทุ่งลานนา งิ้ว
วัดบุญยืน ม. 3 งิ้ว
วัดป่าไผ่ ม. 6 งิ้ว
วัดแม่สว่าน ม. 2 งิ้ว
วัดราษฎร์สามัคคี ม. 10 งิ้ว
วัดสวนดอก ม. 5 งิ้ว
วัดสักเหนือ ม. 11 งิ้ว
วัดดอนแก้ว ม. 6 บ้านดอนดินแดง ปล้อง
วัดดอนแท่น ม. 2 ปล้อง
วัดบ้านเหล่า ม. 1 ปล้อง
วัดปงสนุก ม. 5 ปล้อง
วัดปล้องส้าน ม. 8 ปล้อง
วัดพระธาตุจอมทอง ม. 5 ปล้อง
วัดอภัย ม. 3 ปล้อง
วัดไชยผาบ(ชัยภาพ) ม. 1 เชียงเคี่ยน
วัดต้นก๊อ ม. 3 เชียงเคี่ยน
วัดโป่งสัก ม. 6 เชียงเคี่ยน
วัดภูเขาแก้ว ม. 8 เชียงเคี่ยน
วัดสันชุม ม. 2 เชียงเคี่ยน
วัดสันปูเลย ม. 4 เชียงเคี่ยน
วัดสารภี ม. 5 เชียงเคี่ยน
วัดไคร้ ม. 3 ตับเต่า
วัดดอนเฟือง ม. 5 ตับเต่า
วัดต้นเขือง ม. 4 ตับเต่า
วัดตับเต่า ม. 2 ตับเต่า
วัดปงค์ ม.7 ตับเต่า
วัดปางค่า ม. 8 ตับเต่า
วัดพระธาตุปูเต้า ม. 7 ตับเต่า
วัดหัวฝาย ม. 6 ตับเต่า
วัดดอนไชย ม. 6 หงาว
วัดดอนแยง ม. 13 หงาว
วัดต้นปี้ ม. 7 หงาว
วัดท่าข้าม ม. 5 หงาว
วัดบุญนาค ม. 2 หงาว
วัดป่าจี้ ม.8 ป่าจี้ หงาว
วัดป่าถ่อน ม. 5 หงาว
วัดป่าเป้า ม. 12 หงาว
วัดผาลาด ม. 10 หงาว
วัดม่วงแก้ว ม. 15 หงาว
วัดศาลาวาส ม. 4 หงาว
วัดสันป่าบง ม. 11 หงาว
วัดเอียน ม. 14 หงาว
วัดซาววา ม.3 สันทรายงาม
วัดประทุมวราราม(หนองบัว) ม. 5 สันทรายงาม
วัดโพธิ์ทอง ม.2 สันทรายงาม สันทรายงาม
วัดสวนดอกสันทรายมูล ม.1 สันทรายงาม
วัดหนองสามัคคี ม. 4 สันทรายงาม
วัดดอนไชย ม. 2 ศรีดอนไชย
วัดทุ่งต้อม ม. 5 ศรีดอนไชย
วัดป่ารวก ม. 1 ศรีดอนไชย
วัดสุวรรณาราม ม. 3 ศรีดอนไชย
วัดหนองเลียบ ม. 4 ศรีดอนไชย
วัดดอนมูล ม. 5 หนองแรด
วัดหนองแรด ม. 1 หนองแรด
วัดหนองแรดใต้รัตนาราม ม. 3 หนองแรด
วัดเกี๋ยงดอย ม. 2 แม่ลอย
วัดเกี๋ยงลุ่ม ม. 4 แม่ลอย
วัดป่าตึงงาม ม. 6 แม่ลอย
วัดแม่ลอยไร่(ไชยพรหม) ม. 6 แม่ลอย
วัดหนองข่วง ม. 1 แม่ลอย
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เทิง จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เวียง    ร้านดอกไม้ งิ้ว    ร้านดอกไม้ ปล้อง   
ร้านดอกไม้ แม่ลอย    ร้านดอกไม้ เชียงเคี่ยน    ร้านดอกไม้ ตับเต่า   
ร้านดอกไม้ หงาว    ร้านดอกไม้ สันทรายงาม    ร้านดอกไม้ ศรีดอนไชย   
ร้านดอกไม้ หนองแรด   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น