ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.พาน จ.เชียงราย

วัดกว๋าวโท้ง
วัดทันใจ
วัดท่าเรือ
วัดบ้านกล้วย
วัดป่าแดงงาม
วัดผาเต่าคำ
วัดวังผาข้อน
วัดสันต้นดู่
วัดสันมะเค็ด
วัดสันละคร
วัดห้วยเครือบ้า
วัดกู่แก้ว
วัดจำผักกูด
วัดดงชัย
วัดปอเรียง
วัดโป่งทะลาย
วัดม่อนป่าสัก
วัดแม่แก้วใต้
วัดแม่แก้วเหนือ
วัดแม่อ้อนอก
วัดแม่อ้อใน
วัดกำพร้าวัวทอง
วัดดงขนุน
วัดไตรมัคคาราม
วัดป่ารวก
วัดราษฎร์ดำรงค์
วัดราษฎร์บำรุง
วัดสองแคว
วัดสันมะแฟน
วัดชัยมงคล
วัดศรีสุวรรณ
วัดสว่างจันทร์
วัดสันกอตาล
วัดสันกอเหียง
วัดเหมืองง่า
วัดจำคาวตอง
วัดท่าดอกแก้ว
วัดทุ่งสามเหลี่ยม
วัดสันกำแพง (ม. 12 ต.ดอยงาม อ.พาน)
วัดสันช้างตาย
วัดสันธาตุ
วัดสันป่าหนาด
วัดสันมะกอก
วัดหนองควาย
วัดหนองหมด
วัดหัวง้ม(ดอยงาม)
วัดกู่สูง
วัดเขื่อนเมือง
วัดดงเจริญ
วัดดงมะคอแลน
วัดบวกปลาค้าว
วัดป่าคา
วัดศรีเมืองมูล
วัดสันหลวง
วัดหนองฮ่าง
วัดคีรีมงคล
วัดเจริญเมือง
วัดดงตะเคียน
วัดเดื่อป่อง
วัดป่ายาง
วัดศรีทรายมูล
วัดคีรีธรรมาราม
วัดงิ้วเฒ่า
วัดทุ่งมะฝาง
วัดป่าแขม
วัดปางเกาะทราย
วัดป่าแดด
วัดป่าบงหลวง
วัดป่าหัด
วัดป่าหุ่ง
วัดปิงเมือง
วัดผาวี
วัดห้วยประสิทธิ์
วัดทุ่งพร้าว
วัดนันทาราม
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว
วัดพระหิน
วัดม่วงคำ
วัดสันกำแพง (ม. 3 ต.ม่วงคำ อ.พาน)
วัดสันขี้เม้า
วัดสันต้นต้อง
วัดสันน้ำบ่อ
วัดสันผักแค
วัดสันมะเหม้า
วัดทรายขาว
วัดท่าฮ่อ
วัดโป่งแดง
วัดแม่คาววัง
วัดร่องธาร
วัดสันทราย
วัดหนองตุ้ม
วัดหนองผักจิก
วัดอุดมวารี
วัดเชียงยืน
วัดเชียงหมั้น
วัดดวงดี
วัดทาดง
วัดผาแดง
วัดพื้นเมือง
วัดศรีชุม
วัดสันโค้ง
วัดหนองถ้ำ
วัดหัวฝาย
วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา)
วัดดงน้ำล้อม
วัดป่าสักเหนือ
วัดปูแกง
วัดแม่เย็นเหนือ
วัดสันกอง
วัดสันต้นแหน
วัดสันไม้ฮาม
วัดเกตุแก้ว
วัดดอนตัน
วัดทรายมูล
วัดเทพวัน
วัดป่ากว๋าว
วัดป่าซาง
วัดป่าไผ่
วัดพระธาตุจอมแว่
วัดม่วงชุม
วัดร้องหลอด
วัดสันปลาดุก
วัดหนองบัวเงิน
วัดใหม่เจริญ
วัดดงเวียง
วัดท่าหล่ม
วัดป่าสักใต้
วัดร่องคต
วัดสันป่ง
วัดสันปูเลย
วัดอรัญวิเวก*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ พาน จ.เชียงราย ,พวงหรีด พาน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.พาน จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ พาน,พวงหรีด พาน ร้านดอกไม้ พาน,พวงหรีด พาน ร้านดอกไม้ พาน,พวงหรีด พาน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พาน จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.พาน จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกว๋าวโท้ง ม. 2 สันมะเค็ด
วัดทันใจ ม. 10 สันมะเค็ด
วัดท่าเรือ ม. 7 สันมะเค็ด
วัดบ้านกล้วย ม. 5 สันมะเค็ด
วัดป่าแดงงาม ม. 8 สันมะเค็ด
วัดผาเต่าคำ ม. 11 สันมะเค็ด
วัดวังผาข้อน ม. 9 สันมะเค็ด
วัดสันต้นดู่ ม. 4 สันมะเค็ด
วัดสันมะเค็ด ม. 1 สันมะเค็ด
วัดสันละคร ม. 3 สันมะเค็ด
วัดห้วยเครือบ้า ม. 6 สันมะเค็ด
วัดกู่แก้ว ม. 10 แม่อ้อ
วัดจำผักกูด ม. 5 แม่อ้อ
วัดดงชัย ม. 8 แม่อ้อ
วัดปอเรียง ม. 7 แม่อ้อ
วัดโป่งทะลาย ม. 4 แม่อ้อ
วัดม่อนป่าสัก ม. 9 แม่อ้อ
วัดแม่แก้วใต้ ม. 3 แม่อ้อ
วัดแม่แก้วเหนือ ม. 1 แม่อ้อ
วัดแม่อ้อนอก ม. 2 แม่อ้อ
วัดแม่อ้อใน ม. 11 แม่อ้อ
วัดกำพร้าวัวทอง ม. 5 ธารทอง
วัดดงขนุน ม. 10 ธารทอง
วัดไตรมัคคาราม ม. 3 ธารทอง
วัดป่ารวก ม. 1 ธารทอง
วัดราษฎร์ดำรงค์ ม. 5 ธารทอง
วัดราษฎร์บำรุง ม. 1 ธารทอง
วัดสองแคว ม. 2 ธารทอง
วัดสันมะแฟน ม. 2 ธารทอง
วัดชัยมงคล ม. 13 สันติสุข
วัดศรีสุวรรณ ม. 3 สันติสุข
วัดสว่างจันทร์ ม. 7 สันติสุข
วัดสันกอตาล ม. 5 สันติสุข
วัดสันกอเหียง ม. 4 สันติสุข
วัดเหมืองง่า ม. 6 สันติสุข
วัดจำคาวตอง ม. 2 ดอยงาม
วัดท่าดอกแก้ว ม. 5 ดอยงาม
วัดทุ่งสามเหลี่ยม ม. 8 ดอยงาม
วัดสันกำแพง ม. 12 ดอยงาม
วัดสันช้างตาย ม. 10 ดอยงาม
วัดสันธาตุ ม. 2 ดอยงาม
วัดสันป่าหนาด ม. 6 ดอยงาม
วัดสันมะกอก ม. 9 ดอยงาม
วัดหนองควาย ม. 4 ดอยงาม
วัดหนองหมด ม. 11 ดอยงาม
วัดหัวง้ม(ดอยงาม) ม. 7 บ้านดอยงาม ดอยงาม
วัดกู่สูง ม. 2 หัวง้ม
วัดเขื่อนเมือง ม. 2 หัวง้ม
วัดดงเจริญ ม. 9 หัวง้ม
วัดดงมะคอแลน ม. 7 หัวง้ม
วัดบวกปลาค้าว ม. 3 หัวง้ม
วัดป่าคา ม. 2 หัวง้ม
วัดศรีเมืองมูล ม.5 หัวง้ม
วัดสันหลวง ม. 7 หัวง้ม
วัดหนองฮ่าง ม. 4 หัวง้ม
วัดคีรีมงคล ม. 1 เจริญเมือง
วัดเจริญเมือง ม. 4 เจริญเมือง
วัดดงตะเคียน ม.10 เจริญเมือง
วัดเดื่อป่อง ม. 9 เจริญเมือง
วัดป่ายาง ม. 8 เจริญเมือง
วัดศรีทรายมูล ม. 2 เจริญเมือง
วัดคีรีธรรมาราม ม. 10 ป่าหุ่ง
วัดงิ้วเฒ่า ม. 7 ป่าหุ่ง
วัดทุ่งมะฝาง ม. 10 ป่าหุ่ง
วัดป่าแขม ม. 5 ป่าหุ่ง
วัดปางเกาะทราย ม. 6 ป่าหุ่ง
วัดป่าแดด ม. 4 ป่าหุ่ง
วัดป่าบงหลวง ม. 3 ป่าหุ่ง
วัดป่าหัด ม. 2 ป่าหุ่ง
วัดป่าหุ่ง ม. 1 ป่าหุ่ง
วัดปิงเมือง ม. 9 ป่าหุ่ง
วัดผาวี ม. 8 ป่าหุ่ง
วัดห้วยประสิทธิ์ ม. 12 บ้านห้วยประสิทธิ์ ป่าหุ่ง
วัดทุ่งพร้าว ม. 2 ม่วงคำ
วัดนันทาราม ม. 8 ม่วงคำ
วัดป่าถ่อนดอนแก้ว ม. 11 ม่วงคำ
วัดพระหิน ม. 7 ม่วงคำ
วัดม่วงคำ ม. 1 ม่วงคำ
วัดสันกำแพง ม. 3 ม่วงคำ
วัดสันขี้เม้า ม. 10 ม่วงคำ
วัดสันต้นต้อง ม. 9 ม่วงคำ
วัดสันน้ำบ่อ ม. 6 ม่วงคำ
วัดสันผักแค ม. 5 ม่วงคำ
วัดสันมะเหม้า ม. 4 ม่วงคำ
วัดทรายขาว ม. 5 ทรายขาว
วัดท่าฮ่อ ม. 6 ทรายขาว
วัดโป่งแดง ม. 8 ทรายขาว
วัดแม่คาววัง ม. 2 ทรายขาว
วัดร่องธาร ม. 3 ทรายขาว
วัดสันทราย ม.1 สันทราย ทรายขาว
วัดหนองตุ้ม ม. 7 ทรายขาว
วัดหนองผักจิก ม. 4 ทรายขาว
วัดอุดมวารี ม. 8 ทรายขาว
วัดเชียงยืน ม. 6 สันกลาง
วัดเชียงหมั้น ม. 7 สันกลาง
วัดดวงดี ม. 2 สันกลาง
วัดทาดง ม. 8 สันกลาง
วัดผาแดง ม. 10 สันกลาง
วัดพื้นเมือง ม. 1 สันกลาง
วัดศรีชุม ม. 6 สันกลาง
วัดสันโค้ง ม. 5 สันกลาง
วัดหนองถ้ำ ม. 3 สันกลาง
วัดหัวฝาย ม. 9 สันกลาง
วัดใหม่พัฒนา(บ้านใหม่พัฒนา) ม. 11 สันกลาง
วัดดงน้ำล้อม ม. 8 แม่เย็น
วัดป่าสักเหนือ ม. 4 แม่เย็น
วัดปูแกง ม. 1 แม่เย็น
วัดแม่เย็นเหนือ ม. 3 แม่เย็น
วัดสันกอง ม. 2 แม่เย็น
วัดสันต้นแหน ม. 7 แม่เย็น
วัดสันไม้ฮาม ม. 6 แม่เย็น
วัดเกตุแก้ว ม. 1 เมืองพาน
วัดดอนตัน ม. 2 เมืองพาน
วัดทรายมูล ม. 10 เมืองพาน
วัดเทพวัน ม. 1 เมืองพาน
วัดป่ากว๋าว ม. 9 เมืองพาน
วัดป่าซาง ม. 1 เมืองพาน
วัดป่าไผ่ ม. 2 เมืองพาน
วัดพระธาตุจอมแว่ ม. 11 เมืองพาน
วัดม่วงชุม ม. 1 เมืองพาน
วัดร้องหลอด ม. 3 เมืองพาน
วัดสันปลาดุก ม. 5 เมืองพาน
วัดหนองบัวเงิน ม. 14 เมืองพาน
วัดใหม่เจริญ ม. 8 เมืองพาน
วัดดงเวียง ม. 8 ทานตะวัน
วัดท่าหล่ม ม. 4 ทานตะวัน
วัดป่าสักใต้ ม. 6 ทานตะวัน
วัดร่องคต ม. 1 ทานตะวัน
วัดสันป่ง ม. 5 ทานตะวัน
วัดสันปูเลย ม. 2 ทานตะวัน
วัดอรัญวิเวก ม. 7 ทานตะวัน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พาน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ สันมะเค็ด    ร้านดอกไม้ แม่อ้อ    ร้านดอกไม้ ธารทอง   
ร้านดอกไม้ สันติสุข    ร้านดอกไม้ ดอยงาม    ร้านดอกไม้ หัวง้ม   
ร้านดอกไม้ เจริญเมือง    ร้านดอกไม้ ป่าหุ่ง    ร้านดอกไม้ ม่วงคำ   
ร้านดอกไม้ ทรายขาว    ร้านดอกไม้ สันกลาง    ร้านดอกไม้ แม่เย็น   
ร้านดอกไม้ เมืองพาน    ร้านดอกไม้ ทานตะวัน    ร้านดอกไม้ เวียงห้าว   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น