ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

วัดทาสา(กาสา)
วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล)
วัดปงอ้อ
วัดศรีบุญเรือง (ม. 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน)
วัดศรีมงคล
วัดสุวรรณคีรี (ม. 5 ต.แม่จัน อ.แม่จัน)
วัดหนองแว่น
วัดเชื้อเจ็ดตน
วัดต้นยาง
วัดทรายมูล (ม. 2 ต.จันจว้า อ.แม่จัน)
วัดบ้านดง
วัดบ้านใหม่
วัดป่ากุ๊ก
วัดแม่คำน้ำลัด
วัดสันติวนาราม
วัดหนองร่อง
วัดห้วยน้ำราก
วัดกาคำ
วัดโชติการาม
วัดป่าเปา
วัดม่วงคำ
วัดแม่คำ
วัดแม่คำสบเปิน
วัดร่องก๊อ
วัดราษฎร์บูรณะ
วัดศรีโคมคำ
วัดสันนา
วัดหนองแหย่ง
วัดจอมคีรีพัธญา
วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี
วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม)
วัดป่าซาง
วัดป่าห้า
วัดแม่คี
วัดแม่สลองใน
วัดศรียางมูล
วัดสันคือ
วัดหนองอ้อ
วัดจอมจันทร์
วัดจันตาโลก(ชัยมงคล)
วัดชัยมงคล
วัดไชยมงคล
วัดดอยต่อ
วัดบ้านแหลว
วัดโพธนาราม(โคธนาราม)
วัดสันทราย
วัดสุวรรณมงคล
วัดทัพกุมารทอง
วัดท่าข้าวเปลือก
วัดไพรสณฑ์คีรี
วัดแม่แพง
วัดแม่ลัว
วัดแม่ลาก
วัดแม่หะ
วัดสบแพง
วัดดอนงาม
วัดดอยงาม
วัดทุ่งกวาง
วัดบ้านดอย
วัดปงสนุก
วัดป่าแดง
วัดแม่บง
วัดแม่เลียบ
วัดสันติคีรี
วัดห้วยไร่ (ม. 1 ต.ปงน้อย อ.แม่จัน)
วัดห้วยไร่เก่า
วัดทรายมูล (ม. 5 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน)
วัดทุ่งต่าง
วัดบ้านโป่งน้ำร้อน
วัดป่าตึง
วัดป่าบง
วัดสันโค้ง
วัดห้วยมะหินฝน
วัดศรีบุญเรือง (ม. 5 ต.หนองป่าก่อ อ.แม่จัน)
วัดสันทรายกองงาม
วัดสุวรรณคีรี (ม. 8 ต.หนองป่าก่อ อ.แม่จัน)
วัดหนองกล้วย
วัดห้วยสัก
วัดดงมะตื้น
วัดดอนมูล
วัดสันกอง
วัดห้วยน้ำขุ่น
วัดห้วยไร่ (ม. 6 ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน)
วัดคงคาราม
วัดป่ายาง
วัดแม่สลองนอก
วัดเวียงสา
วัดศรีค้ำ
วัดสันนายาว
วัดสันสลีหลวง
วัดเหมืองกลาง
วัดกิ่วพร้าว
วัดป่าถ่อน
วัดป่าบงหลวง
วัดป่าสักหลวง
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว
วัดม่วงชุม
วัดสันทางหลวง
วัดสันหลวงใหม่
วัดหนองครก
วัดหนองปิ๋ง
วัดบ่อก้าง
วัดแม่สรวย
วัดสันขี้เหล็ก
วัดสันโค้งงาม
วัดหัวรินคำ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ แม่จัน จ.เชียงราย ,พวงหรีด แม่จัน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ แม่จัน,พวงหรีด แม่จัน ร้านดอกไม้ แม่จัน,พวงหรีด แม่จัน ร้านดอกไม้ แม่จัน,พวงหรีด แม่จัน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดทาสา(กาสา) ม. 3 แม่จัน
วัดบ้านสันพัฒนา(บ้านสันมงคล) ม. 12 แม่จัน
วัดปงอ้อ ม. 11 แม่จัน
วัดศรีบุญเรือง ม. 4 แม่จัน
วัดศรีมงคล ม. 8 แม่จัน
วัดสุวรรณคีรี ม. 5 แม่จัน
วัดหนองแว่น ม. 9 แม่จัน
วัดเชื้อเจ็ดตน ม. 8 จันจว้า
วัดต้นยาง ม. 7 จันจว้า
วัดทรายมูล ม. 2 จันจว้า
วัดบ้านดง ม. 6 จันจว้า
วัดบ้านใหม่ ม. 1 จันจว้า
วัดป่ากุ๊ก ม. 8 จันจว้า
วัดแม่คำน้ำลัด ม. 3 จันจว้า
วัดสันติวนาราม ม. 2 จันจว้า
วัดหนองร่อง ม. 8 จันจว้า
วัดห้วยน้ำราก ม. 5 จันจว้า
วัดกาคำ ม. 1 แม่คำ
วัดโชติการาม ม. 8 แม่คำ
วัดป่าเปา ม. 8 แม่คำ
วัดม่วงคำ ม. 11 แม่คำ
วัดแม่คำ ม. 2 แม่คำ
วัดแม่คำสบเปิน ม. 1 แม่คำ
วัดร่องก๊อ ม. 4 แม่คำ
วัดราษฎร์บูรณะ ม. 5 แม่คำ
วัดศรีโคมคำ ม. 9 แม่คำ
วัดสันนา ม. 3 แม่คำ
วัดหนองแหย่ง ม. 7 แม่คำ
วัดจอมคีรีพัธญา ม. 1 ป่าซาง
วัดถ้ำจตุมหาพรหมมงคลเทพมุนี ม. 4 ป่าซาง
วัดบ้านใหม่พัฒนา(ศิริพัฒนาราม) ม. 25 ป่าซาง
วัดป่าซาง ม. 2 ป่าซาง
วัดป่าห้า ม. 6 ป่าซาง
วัดแม่คี ม. 9 ป่าซาง
วัดแม่สลองใน ม. 4 ป่าซาง
วัดศรียางมูล ม. 8 ป่าซาง
วัดสันคือ ม. 15 ป่าซาง
วัดหนองอ้อ ม. 15 ป่าซาง
วัดจอมจันทร์ ม. 2 สันทราย
วัดจันตาโลก(ชัยมงคล) ม. 4 สันทราย
วัดชัยมงคล ม. 7 สันทราย
วัดไชยมงคล ม. 7 ดงหนองบัว สันทราย
วัดดอยต่อ ม. 3 สันทราย
วัดบ้านแหลว ม. 6 สันทราย
วัดโพธนาราม(โคธนาราม) ม. 8 สันทราย
วัดสันทราย ม. 1 สันทราย
วัดสุวรรณมงคล ม. 5 สันทราย
วัดทัพกุมารทอง ม. 8 ท่าข้าวเปลือก
วัดท่าข้าวเปลือก ม. 7 ท่าข้าวเปลือก
วัดไพรสณฑ์คีรี ม. 9 ท่าข้าวเปลือก
วัดแม่แพง ม. 4 ท่าข้าวเปลือก
วัดแม่ลัว ม. 1 ท่าข้าวเปลือก
วัดแม่ลาก ม. 6 ท่าข้าวเปลือก
วัดแม่หะ ม.3 ท่าข้าวเปลือก
วัดสบแพง ม. 4 ท่าข้าวเปลือก
วัดดอนงาม ม. 6 ปงน้อย
วัดดอยงาม ม. 9 ปงน้อย
วัดทุ่งกวาง ม. 3 ปงน้อย
วัดบ้านดอย ม. 5 ปงน้อย
วัดปงสนุก ม. 2 ปงน้อย
วัดป่าแดง ม. 7 ปงน้อย
วัดแม่บง ม.8 ปงน้อย
วัดแม่เลียบ ม. 4 ปงน้อย
วัดสันติคีรี ม. 13 ปงน้อย
วัดห้วยไร่ ม. 1 ปงน้อย
วัดห้วยไร่เก่า ม. 17 ปงน้อย
วัดทรายมูล ม. 5 ป่าตึง
วัดทุ่งต่าง ม. 13 ป่าตึง
วัดบ้านโป่งน้ำร้อน ม. 11 ป่าตึง
วัดป่าตึง ม. 7 ป่าตึง
วัดป่าบง ม. 1 ป่าตึง
วัดสันโค้ง ม. 10 ป่าตึง
วัดห้วยมะหินฝน ม. 14 ป่าตึง
วัดศรีบุญเรือง ม. 5 หนองป่าก่อ
วัดสันทรายกองงาม ม. 7 หนองป่าก่อ
วัดสุวรรณคีรี ม. 8 หนองป่าก่อ
วัดหนองกล้วย ม. 4 หนองป่าก่อ
วัดห้วยสัก ม. 1 หนองป่าก่อ
วัดดงมะตื้น ม. 5 แม่ไร่
วัดดอนมูล ม. 1 แม่ไร่
วัดสันกอง ม. 7 แม่ไร่
วัดห้วยน้ำขุ่น ม. 8 แม่ไร่
วัดห้วยไร่ ม. 6 แม่ไร่
วัดคงคาราม ม. 5 ศรีค้ำ
วัดป่ายาง ม. 2 ศรีค้ำ
วัดแม่สลองนอก ม.8 ศรีค้ำ
วัดเวียงสา ม. 7 ศรีค้ำ
วัดศรีค้ำ ม. 3 ศรีค้ำ
วัดสันนายาว ม. 6 ศรีค้ำ
วัดสันสลีหลวง ม. 4 ศรีค้ำ
วัดเหมืองกลาง ม. 1 ศรีค้ำ
วัดกิ่วพร้าว ม. 4 จันจว้าใต้
วัดป่าถ่อน ม. 11 จันจว้าใต้
วัดป่าบงหลวง ม. 3 จันจว้าใต้
วัดป่าสักหลวง ม. 2 จันจว้าใต้
วัดพระธาตุดอยกู่แก้ว ม. 1 จันจว้าใต้
วัดม่วงชุม ม. 9 จันจว้าใต้
วัดสันทางหลวง ม. 12 จันจว้าใต้
วัดสันหลวงใหม่ ม. 10 จันจว้าใต้
วัดหนองครก ม. 6 จันจว้าใต้
วัดหนองปิ๋ง ม. 5 จันจว้าใต้
วัดบ่อก้าง ม. 1 จอมสวรรค์
วัดแม่สรวย ม. 5 จอมสวรรค์
วัดสันขี้เหล็ก ม. 4 จอมสวรรค์
วัดสันโค้งงาม ม. 7 จอมสวรรค์
วัดหัวรินคำ ม.6 จอมสวรรค์
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่จัน    ร้านดอกไม้ จันจว้า    ร้านดอกไม้ แม่คำ   
ร้านดอกไม้ ป่าซาง    ร้านดอกไม้ สันทราย    ร้านดอกไม้ ท่าข้าวเปลือก   
ร้านดอกไม้ ป่าตึง    ร้านดอกไม้ แม่ไร่    ร้านดอกไม้ ศรีค้ำ   
ร้านดอกไม้ จันจว้าใต้    ร้านดอกไม้ จอมสวรรค์   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น