ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

วัดเจดีย์หลวง
วัดปงสนุก
วัดป่าสักหางเวียง
วัดผ้าขาวป้าน
วัดพระเจ้าล้านทอง
วัดพระธาตุจอมกิตติ
วัดพระธาตุผาเงา
วัดพระธาตุสองพี่น้อง
วัดวังลาว
วัดสบคำ
วัดสบรวก
วัดห้วยเกี๋ยง
วัดดอยจำปี
วัดปางหมอปวง
วัดป่าแดด ดอนแก้ว
วัดป่าสักน้อย
วัดแม่คำหนองบัว
วัดสันมะเค็ด
วัดหนองบัวตอง
วัดหนองบัวสด
วัดเกาะผาคำ
วัดบ้านแซว
วัดบ้านทุ่ง
วัดป่าตึง
วัดแม่แอบดอนแก้ว
วัดสบกก
วัดสวนดอก
วัดงิ้วแก้วพัฒนา
วัดไชยสถาน
วัดธรรมประสิทธิ์
วัดป่าถ่อน
วัดเวียงแก้ว
วัดศรีชัยแม่มะ
วัดศรีบุญยืน
วัดสันป่าลาน
วัดสันสลี
วัดสุมังคลาราม
วัดปงของ
วัดป่าคา
วัดแม่คำ
วัดแม่เงิน
วัดศรีดอนมูล
วัดสันต้นเปา
วัดกู่เต้า
วัดโค้งงาม
วัดดอยงาม
วัดดอยจัน
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม
วัดร่องบง
วัดสันตันเปา
วัดสันธาตู(สันธาตุอโสการาม)*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เชียงแสน จ.เชียงราย ,พวงหรีด เชียงแสน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เชียงแสน,พวงหรีด เชียงแสน ร้านดอกไม้ เชียงแสน,พวงหรีด เชียงแสน ร้านดอกไม้ เชียงแสน,พวงหรีด เชียงแสน
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดเจดีย์หลวง ม. 3 เวียง
วัดปงสนุก ม. 3 เวียง
วัดป่าสักหางเวียง ม. 9 เวียง
วัดผ้าขาวป้าน ม. 2 เวียง
วัดพระเจ้าล้านทอง ม. 2 เวียง
วัดพระธาตุจอมกิตติ ม. 6 เวียง
วัดพระธาตุผาเงา ม.5 เวียง
วัดพระธาตุสองพี่น้อง ม. 7 เวียง
วัดวังลาว ม. 4 เวียง
วัดสบคำ ม. 5 เวียง
วัดสบรวก ม. 1 เวียง
วัดห้วยเกี๋ยง ม. 8 เวียง
วัดดอยจำปี ม. 7 ป่าสัก
วัดปางหมอปวง ม. 6 ป่าสัก
วัดป่าแดด ดอนแก้ว ม.4 ป่าสัก
วัดป่าสักน้อย ม. 3 ป่าสัก
วัดแม่คำหนองบัว ม. 1 ป่าสัก
วัดสันมะเค็ด ม. 9 ป่าสัก
วัดหนองบัวตอง ม. 9 ป่าสัก
วัดหนองบัวสด ม. 5 ป่าสัก
วัดเกาะผาคำ ม. 6 บ้านแซว
วัดบ้านแซว ม. 1 บ้านแซว
วัดบ้านทุ่ง ม. 2 บ้านแซว
วัดป่าตึง ม. 5 บ้านแซว
วัดแม่แอบดอนแก้ว ม. 5 บ้านแซว
วัดสบกก ม. 7 บ้านแซว
วัดสวนดอก ม. 8 บ้านแซว
วัดงิ้วแก้วพัฒนา ม. 6 บ้านงิ้วเฒ่า ศรีดอนมูล
วัดไชยสถาน ม. 11 ศรีดอนมูล
วัดธรรมประสิทธิ์ ม. 3 ศรีดอนมูล
วัดป่าถ่อน ม. 9 ศรีดอนมูล
วัดเวียงแก้ว ม. 5 ศรีดอนมูล
วัดศรีชัยแม่มะ ม.1 แม่มะ ศรีดอนมูล
วัดศรีบุญยืน ม. 10 ศรีดอนมูล
วัดสันป่าลาน ม. 2 ศรีดอนมูล
วัดสันสลี ม. 4 ศรีดอนมูล
วัดสุมังคลาราม ม. 8 ศรีดอนมูล
วัดปงของ ม. 5 บ้านปงของ แม่เงิน
วัดป่าคา ม. 3 แม่เงิน
วัดแม่คำ ม. 4 แม่เงิน
วัดแม่เงิน ม. 6 แม่เงิน
วัดศรีดอนมูล ม. 7 แม่เงิน
วัดสันต้นเปา ม. 1 แม่เงิน
วัดกู่เต้า ม. 3 โยนก
วัดโค้งงาม ม. 7 โยนก
วัดดอยงาม ม. 2 โยนก
วัดดอยจัน ม. 1 โยนก
วัดทุ่งฟ้าฮ่าม ม. 5 โยนก
วัดร่องบง ม. 2 โยนก
วัดสันตันเปา ม. 6 โยนก
วัดสันธาตู(สันธาตุอโสการาม) ม. 4 โยนก
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ เวียง    ร้านดอกไม้ ป่าสัก    ร้านดอกไม้ บ้านแซว   
ร้านดอกไม้ ศรีดอนมูล    ร้านดอกไม้ แม่เงิน    ร้านดอกไม้ โยนก   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น