ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

วัดบุญวาทย์
วัดแม่เปา
วัดสบเปา
วัดหนองเสา
วัดบ่อแสง
วัดป่าม่วง
วัดแม่ต๋ำกลาง
วัดแม่ต๋ำน้อย
วัดพระธาตุปูล้าน
วัดไม้ยาเก่า
วัดสันสะอาด
วัดห้วยก้าง
วัดห้วยเดื่อ
วัดเชตุพน
วัดดงเวียงหวาย
วัดเวียงสักวราราม
วัดศรีสะอาด
วัดสันติอุดมธรรม
วัดสันหนองบัว
วัดแม่ต๋ำหลวง*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย จ.เชียงราย ,พวงหรีด พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย,พวงหรีด พญาเม็งราย ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย,พวงหรีด พญาเม็งราย ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย,พวงหรีด พญาเม็งราย
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดบุญวาทย์ ม. 4 แม่เปา
วัดแม่เปา ม. 3 แม่เปา
วัดสบเปา ม. 2 แม่เปา
วัดหนองเสา ม.6 แม่เปา
วัดบ่อแสง ม.2 แม่ต๋ำ
วัดป่าม่วง ม. 4 แม่ต๋ำ
วัดแม่ต๋ำกลาง ม. 5 แม่ต๋ำ
วัดแม่ต๋ำน้อย ม. 1 แม่ต๋ำ
วัดพระธาตุปูล้าน ม. 6 ไม้ยา
วัดไม้ยาเก่า ม. 2 ไม้ยา
วัดสันสะอาด ม. 4 ไม้ยา
วัดห้วยก้าง ม. 5 ไม้ยา
วัดห้วยเดื่อ ม. 1 ไม้ยา
วัดเชตุพน ม. 5 เม็งราย
วัดดงเวียงหวาย ม. 8 เม็งราย
วัดเวียงสักวราราม ม. 5 เม็งราย
วัดศรีสะอาด ม. 9 เม็งราย
วัดสันติอุดมธรรม ม. 6 เม็งราย
วัดสันหนองบัว ม. 2 เม็งราย
วัดแม่ต๋ำหลวง ม. 3 ตาดควัน
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ แม่เปา    ร้านดอกไม้ แม่ต๋ำ    ร้านดอกไม้ ไม้ยา   
ร้านดอกไม้ เม็งราย    ร้านดอกไม้ ตาดควัน   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น