ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.เชียงราย [ร้านดอกไม้ เชียงราย]

ร้านดอกไม้ เมืองเชียงราย
ร้านดอกไม้ เวียงชัย
ร้านดอกไม้ เชียงของ
ร้านดอกไม้ เทิง
ร้านดอกไม้ พาน
ร้านดอกไม้ ป่าแดด
ร้านดอกไม้ แม่จัน
ร้านดอกไม้ เชียงแสน
ร้านดอกไม้ แม่สาย
ร้านดอกไม้ แม่สรวย
ร้านดอกไม้ เวียงป่าเป้า
ร้านดอกไม้ พญาเม็งราย
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น
ร้านดอกไม้ ขุนตาล
ร้านดอกไม้ แม่ฟ้าหลวง
ร้านดอกไม้ แม่ลาว
ร้านดอกไม้ เวียงเชียงรุ้ง
ร้านดอกไม้ ดอยหลวง
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

วัดม่วง
วัดยาย
วัดหลู้
วัดห้วยลึก
วัดกลาง
วัดดอน
วัดปางปอ
วัดปางหัด
วัดผาแล
วัดแจมป๋อง
วัดท่าข้าม (ม. 4 ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น)
วัดทุ่งทราย
วัดบ้านทุ่งคำ
วัดหล่ายงาว
วัดขวากใต้
วัดขวากเหนือ
วัดท่าข้าม (ม. 1 ต.ท่าข้าม อ.เวียงแก่น)
วัดโล้ะ*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ เวียงแก่น จ.เชียงราย ,พวงหรีด เวียงแก่น จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ เวียงแก่น,พวงหรีด เวียงแก่น ร้านดอกไม้ เวียงแก่น,พวงหรีด เวียงแก่น ร้านดอกไม้ เวียงแก่น,พวงหรีด เวียงแก่น
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดม่วง ม. 3 ม่วงยาย
วัดยาย ม. 2 ม่วงยาย
วัดหลู้ ม. 1 ม่วงยาย
วัดห้วยลึก ม. 4 ม่วงยาย
วัดกลาง ม. 9 ปอ
วัดดอน ม. 3 ปอ
วัดปางปอ ม. 1 ปอ
วัดปางหัด ม. 2 ปอ
วัดผาแล ม. 6 ปอ
วัดแจมป๋อง ม. 5 หล่ายงาว
วัดท่าข้าม ม. 4 หล่ายงาว
วัดทุ่งทราย ม. 3 หล่ายงาว
วัดบ้านทุ่งคำ ม. 2 หล่ายงาว
วัดหล่ายงาว ม. 1 หล่ายงาว
วัดขวากใต้ ม. 4 ท่าข้าม
วัดขวากเหนือ ม. 5 ท่าข้าม
วัดท่าข้าม ม. 1 ท่าข้าม
วัดโล้ะ ม. 3 ท่าข้าม
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

ร้านดอกไม้ ม่วงยาย    ร้านดอกไม้ ปอ    ร้านดอกไม้ หล่ายงาว   
ร้านดอกไม้ ท่าข้าม   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น