ผลงานล่าสุด

บริการส่งดอกไม้ และ พวงหรีด ทั่วไทย
ร้านดอกไม้-พวงหรีด
โทร 088-418-9750, 083-321-2547

หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย กรุณากรอกข้อมูลต่างๆ
ลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่าน
โดยเร็วที่สุด
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยัง
ทุกอำเภอใน จ.แม่ฮ่องสอน [ร้านดอกไม้ แม่ฮ่องสอน]

ร้านดอกไม้ เมืองแม่ฮ่องสอน
ร้านดอกไม้ ขุนยวม
ร้านดอกไม้ ปาย
ร้านดอกไม้ แม่สะเรียง
ร้านดอกไม้ แม่ลาน้อย
ร้านดอกไม้ สบเมย
ร้านดอกไม้ ปางมะผ้า
 

บริการจัดส่งดอกไม้ และ พวงหรีดไปยังทุกวัด
ใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

วัดกลาง
วัดน้ำฮู
วัดป่าขาม
วัดหลวง
วัดหัวนา
วัดโป่ง
วัดศรีดอนชัย
วัดนาจลอง
วัดม่วงสร้อย
วัดแม่ของ
วัดแม่นาเติงนอก
วัดแม่นาเติงใน
วัดหมอแปง
วัดทรายขาว
วัดท่าปาย
วัดแม่ปิง
วัดแม่ฮี้
วัดทุ่งโป่ง
วัดทุ่งยาว
วัดพระธาตุจอมแจ้ง
วัดแพมกลาง
วัดแพมบก
วัดชัยมงคล
วัดศรีวิชัย
วัดใหม่เมืองแปง
วัดป่าแม่เหมืองหลวง
วัดโป่งสา*** ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้สด เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น ***
           


    
ร้านดอกไม้,พวงหรีด

 
 
สั่งซื้อ พวงหรีด - ดอกไม้
โทร 088-418-9750, 083-321-2547
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อด้านล่างนี้
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ประเภทบริการ
วันที่จัดส่ง     จังหวัด
ข้อมูลผู้สั่งซื้อ
กรุณากรอกอักษรให้ตรงกับที่ปรากฎ

 
 
 

ร้านดอกไม้ ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ,พวงหรีด ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
ตัวอย่างพวงหรีด(บางส่วน)ที่ลูกค้าสั่งจากเว็บ
ร้านดอกไม้ ปาย,พวงหรีด ปาย ร้านดอกไม้ ปาย,พวงหรีด ปาย ร้านดอกไม้ ปาย,พวงหรีด ปาย
 
ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 

บริการ ส่งดอกไม้, พวงหรีด ไปยังทุกวัดใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ชื่อวัด ที่ตั้ง ตำบล/แขวง
วัดกลาง ม. 1 เวียงใต้
วัดน้ำฮู ม.5 น้ำฮู เวียงใต้
วัดป่าขาม ม. 1 เวียงใต้
วัดหลวง ม. 1 เวียงใต้
วัดหัวนา ม.1 หัวนา เวียงใต้
วัดโป่ง ม. 1 เวียงเหนือ
วัดศรีดอนชัย ม. 1 เวียงเหนือ
วัดนาจลอง ม.11 นาจลอง แม่นาเติง
วัดม่วงสร้อย ม.3 ม่วงสร้อย แม่นาเติง
วัดแม่ของ ม. 5 แม่นาเติง
วัดแม่นาเติงนอก ม. 1 แม่นาเติง
วัดแม่นาเติงใน ม.2 แม่นาเติงใน แม่นาเติง
วัดหมอแปง ม. 4 แม่นาเติง
วัดทรายขาว ม. 2 แม่ฮี้
วัดท่าปาย ม.3 ท่าปาย แม่ฮี้
วัดแม่ปิง ม.4 แม่ปิง แม่ฮี้
วัดแม่ฮี้ ม. 5 แม่ฮี้
วัดทุ่งโป่ง ม. 1 ทุ่งยาว
วัดทุ่งยาว ม. 2 ทุ่งยาว
วัดพระธาตุจอมแจ้ง ม. 9 ทุ่งยาว
วัดแพมกลาง ม. 5 ทุ่งยาว
วัดแพมบก ม. 6 ทุ่งยาว
วัดชัยมงคล ม.4 สบสา เมืองแปง
วัดศรีวิชัย ม.1 เมืองแปง
วัดใหม่เมืองแปง ม. 2 เมืองแปง
วัดป่าแม่เหมืองหลวง ม. 4 โป่งสา
วัดโป่งสา ม. 1 โป่งสา
 
 

ร้านดอกไม้สด.net บริการ ส่งดอกไม้ ,พวงหรีด ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆใน อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

ร้านดอกไม้ เวียงใต้    ร้านดอกไม้ เวียงเหนือ    ร้านดอกไม้ แม่นาเติง   
ร้านดอกไม้ แม่ฮี้    ร้านดอกไม้ ทุ่งยาว    ร้านดอกไม้ เมืองแปง   
ร้านดอกไม้ โป่งสา   
 
   


สั่งซื้อพวงหรีด - ดอกไม้ โทร 088-418-9750, 083-321-2547 (ร้านดอกไม้ , พวงหรีด)
หากสายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังให้บริการลูกค้าท่านอื่นอยู่
กรุณากรอกข้อมูลต่างๆลงบนแบบฟอร์มสั่งซื้อ (ด้านบนของเว็บไซต์) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ : รูปแบบการจัดช่อดอกไม้ และพวงหรีด อาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ฤดูกาล และวัสดุที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ


ร้านดอกไม้,พวงหรีด
© Copyright 2011-2012 All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ร้านดอกไม้สด.net
ร้านดอกไม้สด.net บริการจัดส่งดอกไม้และพวงหรีด ทั่วไทย ทุกวันไม่มีวันหยุด โทร 088-418-9750 [ sitemap]
ร้านดอกไม้สด.net ให้บริการจัดส่งพวงหรีด และ ดอกไม้ เท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับวัด หรือ ศาสนสถานใดๆทั้งสิ้น